SZJ: IZBRANA TEMA ZA 35. OTROŠKI PARLAMENT JE ŠOLSKI SISTEM

Danes, 8. aprila, je v veliki dvorani Državnega zbora RS potekalo zasedanje 34. nacionalnega Otroškega parlamenta (NOP), ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). 115 mladih parlamentarcev iz vse Slovenije je razpravljalo o osrednji temi Duševno zdravje otrok in mladih oz. štirih podtemah: Kaj je duševno zdravje?; Vpliv okolja na moje duševno zdravje; Moji viri pomoči; Spremembe za krepitev mojega razvoja. Mlade parlamentarce sta pozdravili in nagovorili predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič in predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik.

V program Otroški parlamenti® je bilo v letošnjem letu vključenih 392 osnovnih šol. Mladi so imeli letos še eno pomembno nalogo, in sicer da izberejo novo temo na katero bodo debatirali prihodnji dve leti. Med 7 predlaganimi temami, ki so jim mladi parlamentarci namenili največ pozornosti, je za temo 35. nacionalnega Otroškega parlamenta®, ki bo potekal v prihodnjem šolskem letu izbrana tema ŠOLSKI SISTEM (problemi šolskega sistema, ocenjevanje, vpis v srednjo šolo, balast v učnih načrtih, primerjava šolskih sistemov v različnih državah).

Uvodoma je mlade parlamentarce pozdravil dosedanji predsednik Otroških parlamentov® Vid Žveglič, ki je predal mandat novo izvoljeni predsednici delovnega predsedstva OP Livii Zari.

Predsednica Državnega zbora RS mag. Urška Klakočar Zupančič je v svojem nagovoru dejala: “Tema o kateri ste razpravljali, je bila zelo zahtevna in izjemno občutljiva, je pa ključnega pomena za kakovost življenja v naši državi. O tem smo se v preteklosti bistveno premalo pogovarjali. Na vseh ravneh. Tako v ozkih intimnih krogih vsakega od nas, ali pa kot skupnost v celoti. O razlogih, zakaj je temu tako, bodo gotovo lahko več povedali strokovnjaki s tega področja. Temo vašega zasedenja sama razumem tudi kot iskreno željo, da se na tem področju stvari spremenijo na bolje. Želim si, da bi se pogovarjali odprto, brez predsodkov in strpno. Različna mnenja nas lahko le bogatijo. Ko boste kasneje sprejemali odločitve, jih sprejemajte z odgovornostjo in na podlagi strokovnih argumentov in dejstev. Vem, starejši vam pri tem nismo vedno najboljši vzor. A nihče nam ne brani, da se česa ne naučimo tudi od vas, mlajših. Tisti, ki boste po taki ali drugačni poti pozneje v življenju postavljeni pred odgovoren izziv opravljanja javne funkcije, boste hitreje, kot se vam morda zdi danes, soodločali o usodi nas, ki danes sprejemamo odločitve v tej hiši in o usodi vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Vi boste odločali o tem, kakšno kakovost življenja bo imela moja generacija v starosti, morda celo o tem, ali bo Slovenija ostala oaza miru v tem našem nemirnem svetu, pa tudi kakšno odločitev prejšnjih generacij boste morali popravljati. Današnji svet se zelo hitro spreminja in rešitve, za katere so naši predhodniki še pred kakšnim desetletjem menili, da so dobre, so lahko danes že zastarele. Zato moramo v tej hiši pogosto spreminjati zakone in druge akte ter jih prilagajati bliskovitemu razvoju sodobne družbe. Karkoli pa vam bo življenje prineslo, vam iskreno želim, da ostanete vedoželjni in odprti, sočutni in strpni do vseh ljudi okoli vas. Naj vas ne bo strah različnosti, ki nas le bogati. Spoštovane poslanke in poslanci 34. nacionalnega Otroškega parlamenta, želim vam uspešno delo in se veselim priložnosti, da se iz vaših razprav ter sklepov na temo duševnega zdravja mladih in otrok tudi sama kaj naučim.”

Predsednica ZPMS Darja Groznik je nagovorila z besedami: »Mladi, ki ste danes tu, ste glas vseh, ki so sodelovali v Otroških parlamentih tekom leta. Program Otroški parlamenti® spodbuja aktivno državljanstvo in participacijo otrok v družbenem življenju, spodbujamo vas, da izražate svoje mnenje. Imate veliko predlogov, ki so uresničljivi, in danes ponovno pozivam vse odločevalce v naši državi, da vašim predlogom tudi prisluhnejo. Le aktivno vključevanje vas, mladih v življenje skupnosti lahko prispeva k strpni, demokratični družbi, ki bo cenila medsebojno sodelovanje. Če bomo odrasli zapostavljali otroke, mlade, se naši skupni prihodnosti slabo piše.«

Po uvodnem pozdravu je nadaljevala: »Sledili smo vašemu lanskemu predlogu, da na ZPMS pripravimo krajši vprašalnik o tem, kako dobro starši poznajo duševno zdravje in stiske otrok.” Starši so anonimno odgovarjali med 5 in 15. marcem, prejetih je bilo 3.982 odgovorov, med njimi 86 % mam in 14 % očetov, največ v starostni skupini 36-45 let. Staršem se duševno zdravje in stiske otrok ne zdijo tabu tema. Kar 87 % jih pravi, da kot starši prepoznavajo stisko pri svojem otroku. Kot najpogostejši vzrok za stisko svojih otrok navajajo odnose med vrstniki, pritiske v šoli in odnose v družini. Sledijo prevelike zahteve in previsoka pričakovanja odraslih, potem nasilje in spletno nadlegovanje. Kar 98 % staršev pravi, da se s svojim otrokom pogovarjajo o stiskah in težavah in v več kot polovici primerov so starši sami prepoznali stisko pri otroku. Če se otrok znajde v stiski, kar 85 % staršev ve, kam se obrniti po pomoč. Odgovori so zanimivi, ker so pa drugačni od tistega, kar pravite vi mladi parlamentarci. Menite, da je duševno zdravje še vedno tabu tema in da si svojih težav ne upate zaupati odrasli osebi. To je pokazala tudi analiza akcije »TOM potuje, otroke obiskuje«, kjer je 95 % učencev poročalo, da ostajajo sami s svojimi težavami, da težave ne zaupajo staršem. To je rezultat analize več kot 10 tisoč anonimih sporočil. Zakaj torej take razlike? se sprašuje Groznikova ter nadaljuje, da se postavlja pomembno vprašanje: ali starši otroke sploh razumemo ter zaključi “upam, da bo vaše sodelovanje na otroškem parlamentu dragocena, dobra izkušnja. Da boste spoznali, kako je potrebno poslušati drug drugega, se strpno pogovarjati in sodelovati. Le s sodelovanjem lahko gremo kot družba naprej.«

V dopoldanskem času so mladi razpravljali v skupinah, v plenarnem delu pa najprej poročali o svojih ugotovitvah in predlogih, nato pa je sledila razprava. Plenarnega dela zasedanja se je udeležil tudi predsednik Vlade RS dr. Robert Golob in drugi gosti.

Glavni poudarki razprave
Mladi so izpostavili, da jih starši ne razumejo in jim ne znajo konstruktivno pomagati; da jim nenapovedana preverjanja znanja povzročajo stres ter da bi bile lahko delavnice, ki so izvajane v šolah, lahko bolj zanimive. Menijo, da zelo pomaga pogovor z osebo, ki deli lastno izkušnjo, izpostavljajo pa tudi vključitev staršev v šolski proces in vzajemno medsebojno spoštovanje med učenci in učitelji. Ocenjujejo, da so sami sebi lahko največji preventivni dejavnik. Seznanili so odrasle, da mladi staršem ne zaupajo, jim ne povejo svojih težav, ker se bojijo reakcije, in da je tudi le peščica učiteljev, ki bi jim zaupali. Izpostavili so, da klic na pomoč ne sme pomeniti izgube dostojanstva. Poudarjajo, da se mora stanje v šolah izboljšati, saj svetovalni delavci ne delujejo preventivno, ampak se pojavijo le ob “hudih” dogodkih. Opozorili so tudi na nedostopnost strokovne pomoči. Ne sme pozabiti na osamljene in zasmehovane otroke ter tistim mladim, ki si poiščejo pomoč, zares takoj pomagati.

MEMORANDUM OTROK O IZZIVIH NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA OTROK IN MLADIH IZROČEN PREDSEDNICI DRŽAVNEGA ZBORA RS V ŽELJI, DA BO GLAS OTROK SLIŠAN

Na današnjem nacionalnem zasedanju so otroci zaključili z dvoletno razpravo o temi »Duševno zdravje otrok in mladih« in na koncu sprejeli memorandum otrok o izzivih na področju duševnega zdravja otrok in mladih, ki so ga izročili predsednici Državnega zbora RS. V memorandumu so zapisane ključne ugotovitve mladih parlamentarcev.

Kaj je duševno zdravje?

Duševno zdravje je stanje počutja, ki nam omogoča, da uresničujemo svoje potenciale, se spopadamo s stresom in znamo uravnavati čustva glede na okoliščine. Če je duševno zdravje porušeno, lahko vodi tudi v različne bolezni in težave. Duševno zdravje je kompleksno. Vpliva tako na počutje in samopodobo kot tudi na izražanje čustev, dojemanje okolja, itd. Duševno in čustveno zdrava oseba ima pozitivno samopodobo, pozitiven odnos do sebe in drugih. Nikoli ne smemo pozabiti, da smo do sebe prijazni in spodbujajoči, saj se vse začne pri nas samih. Duševno zdravje ne sme biti tabu, pogovor o duševnih težavah ni znak šibkosti, temveč znak zrelosti. Duševno zdravje moramo dati na isto raven kot telesno zdravje.

Predlogi za izboljšave:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje naj izvede anketo o duševnem zdravju otrok in mladih, da se pokaže dejansko stanje, naj zagotovi več športne vzgoje in povečanje števila strokovnih (svetovalnih) delavcev, naj preuči možnost, da se tematika duševnega zdravja vključi v učne načrte in da bi šolski programi vsebovali vsebine za krepitev duševnega zdravja, za osebnostno krepitev in opolnomočenje mladih za samostojno odločanje, kritično mišljenje in krepitev pozitivne samopodobe, obiski psihologa vsaj 1x tedensko na šoli (imeli bi osebo, ki bi se ji lahko zaupali). To osebo bi si več šol delilo in ne bi bil potreben velik finančni strošek, vsaka šola naj ima zaupnika (osebo, ki jo kot zaupanja vredno prepoznavamo mi; lahko je kdorkoli na šoli). Zaupniki na šolah bi nevtralno poročali tudi o težavah, ki se nanašajo na odnose učenec-učitelj.
Ministrstvo za zdravje naj omogoči hitrejši dostop do psihologov, psihoterapevtov, psihiatrov in vseh drugih strokovnih pomoči, ki nam lahko pomagajo pri premagovanju stisk.
Duševno zdravje je nujno treba destigmatizirati in detabuizirati – ozaveščanje o duševnem zdravju in njegovo promoviranje na vseh ravneh (predlog za vse šole: Živa knjižnica – iskrena, čustvena pripoved osebe, ki je nek problem doživela).

Vpliv okolja na moje duševno zdravje

Okolje lahko vpliva na duševno zdravje tako pozitivno kot negativno. Okolje predstavljajo družina, prijatelji/vrstniki, šola, družbena omrežja, splet, tudi življenjsko okolje (dobre/slabe bivalne razmere; urejen/neurejen kraj bivanja; možnosti, ki jih mladim nudi kraj bivanja).

Na duševno zdravje pozitivno vplivajo dobri odnosi, urejenost domačega okolja, zaupanje, hobiji, druženje s prijatelji, spoznavanje, kaj nekoga veseli, glasba, umetnost, šport. Negativno pa vplivajo slabi odnosi v družini (med starši, ločitve, finančne stiske), v šoli (medvrstniško nasilje, izločanje iz družbe/razreda, pritiski učiteljev), pritiski družbe, spolna usmerjenost in drugačnost.

Zelo pomembno je, kako sami doživljamo svet okoli nas in da živimo v okolju, v katerem se počutimo varno ter sproščeno.

Predlogi za izboljšave:

 • Uvedba Šole za starše (inovativni pristopi, kratka zoom srečanja, kvizi, obvezna predavanja v času šolanja otrok) in strukturiranje prostega časa staršev, ki bi ga morali obvezno preživeti z otrokom.
 • Iz šol odstraniti/prepovedati telefone, razen ko se uporabljajo pri učnih urah, a to naj bo redkost.
 • Učitelji naj bodo ljudje, ki jim je mar za otroke in ne samo za podajanje znanja (to naj se vključi tudi v pedagoški študij). Predlagamo obnovitveni izpit za učitelje, podobno kot morajo nekateri obnoviti vozniški izpit.
 • V šole naj se uvedejo sprostitvene dejavnosti in sprostitveni kotički (vreče za sedenje, slušalke za poslušanje glasbe, antistresne igrače oz. pripomočki, itd.).
 • Bolj razporejena ocenjevanja (ocenjevalno obdobje naj ne bo zgoščeno le na določene mesece, ampak enakomerno preko šolskega leta).
 • Omejiti družbena omrežja in “vplivneže” na spletu ter več izobraževanj o tem, kako se obnašati na spletu in kako varno uporabljati splet (pasti interneta in večja podpora organizacijam, ki se ukvarjajo s preprečevanjem odvisnosti). Povečati ozaveščanje o nevarnostih tehnologije.

Moji viri pomoči

Prepoznavamo več virov pomoči: notranje (samopodoba, interesi, hobiji), zunanje (družina, prijatelji, družba, šola, učitelji, strokovnjaki, okolje), pozitivne (pozitivne trditve, ki pripomorejo k boljši samopodobi) in tudi negativne (nasilje, izguba občutka do sočloveka), po katerih posegamo v trenutkih nemoči, a težav ne rešijo. Najti moramo ravnovesje med temi viri. Najpomembnejše pa je poznavanje samega sebe in zavedanje, da imamo lahko velik vpliv na svoje duševno zdravje mi sami. Pozitivna samopodoba in dobro “omrežje” ljudi, ki nam lahko pomagajo, so vir dobrega duševnega zdravja.

Predlogi za izboljšave:

 • Prepoznati stvari, ki nas veselijo – država naj zagotovi sredstva v obliki bona za različna izven-šolska udejstvovanja (večina prostočasnih aktivnosti je plačljivih).
 • Dodatna izobraževanja v obliki delavnic (ne predavanj) tako za učitelje kot tudi učence, kjer bi se naučili boljšega ukrepanja ob pojavu duševnih težav, in ozaveščanje učencev, da ob svojih težavah ne doživljajo sramu.
 • Boljši odnosi med učitelji in učenci.
 • Okrepitev šolskih svetovalnih služb in njihova večja dostopnost (imamo občutek, da imajo svetovalne službe preveč obveznosti in nimajo časa, da bi se lahko prišli k njim zaupati ob težavah).
 • Povečanje zaupanja v šolske svetovalne službe (skrbi nas, ker svetovalni delavci o zaupanih težavah poročajo staršem, mi pa si želimo njihove zaupnosti).
 • Starši naj bodo razumnejši (velikokrat nas ne razumejo, hitijo mimo nas, ne nudijo dovolj podpore) – predlagamo delavnice za starše kot obvezno dejavnost, ki bi pripomogle k razumevanju aktualnih težav otrok in mladih.

Spremembe za krepitev mojega razvoja

Več poudarka je potrebno dati na to, da sprejemaš samega sebe – da si zadovoljen sam s seboj in skrbiš za dobre odnose z okolico. Da imaš dobro samopodobo in da zanjo ustrezno skrbiš. Da prepoznaš svojo notranjo moč. To zagotovo pripomore, da se lahko razvijemo kot celota, kot zaokrožena, samostojna in odgovorna oseba.

Predlogi za izboljšave:

 • Gradnja dobre samopodobe (prepoznavanje lastnih dobrih in slabih lastnosti, postavljanje realnih ciljev, selektivno izbiranje družbe in ne primerjanje z drugimi, samorefleksija).
 • Aktivnejši pouk: ure naj bodo privlačne (urejenost razreda, različni gostje, glasba, ne samo golo podajanje vsebin), pouk zunaj z več praktičnega dela, več športa, rekreativni odmori.
 • Spodbujanje otrok, da spregovorijo o svojih čustvenih stiskah.
 • Ustvarjanje tople, varne klime v razredu in spodbujanje medsebojne pomoči (čim več veljave, podpore in prakse).
 • Razvijanje empatije in iskrenih odnosov (v družini, s sovrstniki, z učitelji, itd.). Bolj bi se morali poslušati in se dejansko slišati.
 • Krepitev osebnih kompetenc (govorništvo, samostojno učenje, kritično razmišljanje).
 • Izboljšanje komunikacije (ne moremo krepiti samopodobe, poiskati virov moči, če komunikacija ni dobra).
 • Vsaj 2 razredni uri mesečno namenjeni tematiki duševnega zdravja.
 • Dodatno izobraževanje: – staršev (o duševnem zdravju, o tehnologijah in socialnih omrežjih; starši naj otrokom predajajo življenjsko pomembna znanja, npr. o gospodinjstvu, financah; težava je, da starši, ki bi se morali udeleževati izobraževanj, se jih ne – predlog za ukrep: da so ta izobraževanja obvezna in da se njihova udeležba/neudeležba kaznuje oz. nagradi); učiteljev – opolnomočenje učiteljev za boljše delo z mladimi (učitelj mora imeti znanje in hkrati mora biti človek); otrok – izobraževanje za otroke/mlade, kako pomagati vrstnikom v stiski ter kako prepoznati simptome duševnih stisk, svojih ali drugih.

Foto za Zvezo prijateljev mladine Slovenije: Anže Krže.

Več

Sklad Športnik sem: Za moč, veselje in enakost

Pred vami je le nekaj motivacijskih pisem otrok, ki prosijo za odobritev sklada “Š𝐩𝐨𝐫𝐭𝐧𝐢𝐤 𝐬𝐞𝐦“. Ta pisma so ganljiva in kažejo željo otrok, zato smo neskončno hvaležni vsem, ki pomagate nam, da jih mi in naše članice lahko podpiramo.

Ob Mednarodnem dnevu športa za razvoj in mir pa se še posebej zavemo moči, ki jo imamo, da spreminjamo življenja!

Sklad “Š𝐩𝐨𝐫𝐭𝐧𝐢𝐤 𝐬𝐞𝐦” je del humanitarno-socialnega programa ENO SRCE®.

Z zbranimi sredstvi zagotavljamo, da noben otrok ne ostane brez priložnosti, da bi se udeležil športnih dejavnosti. Od nakupa športne opreme do plačila vadnin in stroškov priprav – delamo vse, da otroci začutijo moč in veselje športa!

Naš sklad “Športnik sem” je še mlad, a že deluje kot odločen motor, ki spreminja igro.

Več

Odziv na članek Vala 202

Te dni je zaokrožil članek: https://val202.rtvslo.si/podkast/botrstvo/150291067/175033172, na katerega se kot krovna zveza odzivamo.

Res je, da nas je “»zvez prijateljev mladine« kar nekaj /…/“ – 12 nas je po vsej Sloveniji, mrežo 110 Članic ZPMS pa tvorijo še društva, dva zavoda in en klub. In prav zato tako odlično opravljamo svoje delo že več kot 70 let.

Prav vse članice širom Slovenije so zelo pomembne za delovanje mreže #prijateljimladih. Poznajo teren, družine, otroke, mladino in jim po svojih najboljših močeh pomagajo. Zelo aktivni so tudi pri pridobivanju finančnih in materialnih donacij na različne načine v svojih lokalnih okoljih.

Zveza prijateljev mladine Slovenije s socialno-humanitarnim programom ENO SRCE® pomaga svojim članicam pri uresničevanju njihovega poslanstva na terenu. Skupaj tako pomagamo otrokom in mladostnikom iz vse Slovenije – štipendiramo, podpiramo glasbenike in športnike, pomagamo otrokom s posebnimi potrebami, polnimo šolske torbe ter prinašamo novoletna darila za otroke in sofinanciramo lokalne prireditve z obiskom Dedka Mraza.

Humanitarni program Pomežik soncu® omogoča našim članicam, da lahko popolnoma brezplačno odpeljejo otroke iz svojih okolij na letovanja.

Skupaj smo ENO SRCE®, zato smo samo povezani lahko celota in podpora drug drugemu. Kot taki smo prepoznavni in ponosni na to.

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Več

SZJ: Zanimiv športni konec tedna na Pokljuki za 14 družin

Zveza prijateljev mladine Slovenije s počitnicami razveselila družine, prizadete v lanskih poplavah

Lanske poplave so mnogim družinam v Sloveniji povzročile ogromne stiske in marsikoga potisnile na rob preživetja. Zveza prijateljev mladine Slovenije je ob tem vzpostavila izjemno dobro sodelovanje z vladnimi institucijami, ki so imele pomembno vlogo pri koordinaciji in nudenju pomoči v tej naravni nesreči. Zato smo se v začetku leta spet povezali in razmislili o nadaljnji pomoči prizadetim družinam.

Klicni center Vlade Republike Slovenije 114, ki je bil vzpostavljen septembra lani za zagotavljanje ažurnih in celovitih informacij prebivalcem po poplavah, je dal pobudo, da bi družinam, prizadetim v poplavah omogočili vikend počitnice na Pokljuki v nastanitvenih kapacitetah Slovenske vojske.

Zveza prijateljev mladine Slovenije je z navdušenjem podprla pobudo in pristopila k izvedbi ter ob logistični ter finančni podpori Ministrstva za obrambo, Slovenske vojske, Športnega društva Pokljuka in Aquaparka Bohinj minuli konec tedna 14 družinam (25 odraslim in 33 otrokom) iz naselij, ki so jih prizadele poplave, omogočila kratke počitnice na Pokljuki.

Športne aktivnosti na prostem so obsegale tek na smučeh, sankanje in sprehod, v bohinjskem vodnem parku pa tudi kopanje. Udeleženci so se lahko preizkusili tudi v streljanju na biatlonskem strelišču. Ob vseh aktivnostih je bilo za udeležence najbolj dragoceno sproščeno druženje v lepi naravi in prijetnem okolju, kjer so lahko vsaj za trenutek pozabili na svoje stiske in se napolnili z energijo.

Ministru se je v imenu udeležencev zahvalila 8-letna Hana.

Družine je obiskal tudi minister za obrambo Marjan Šarec, ki je zbranim zaželel vse dobro v zasebnem življenju ter prijetno druženje na Pokljuki, zahvalil pa se je tudi Slovenski vojski: “Slovenska vojska je tista, ki predstavlja vrednote, ki jih danes v svetu primanjkuje – solidarnost, prijateljstvo, spoštovanje. Njene pripadnice in pripadniki so vedno pripravljeni pomagati, to se je izkazalo tudi med lanskoletnimi poplavami.” Pri izvedbi tokratnega vikenda je Slovenska vojska zagotavljala tudi prevoze udeležencev na aktivnosti in prehrano.

Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije, se je vsem, ki so omogočili brezskrbne počitnice družinam na Pokljuki, iskreno zahvalila za pomoč pri organizaciji: “Hvala vsem za skupno organizacijo teh počitnic za družine, ki so bile po poplavah postavljene pred neštete izzive in jim kratek oddih res veliko pomeni. Na Pokljuki je vedno lepo in tudi pripravljeni program je družine razveselil. Predvsem mi je v zadovoljstvo, da so bili vsi, odrasli in otroci, veliko na svežem zraku, da so se gibali in zabavali in tako preusmerili misli v nekaj lepega.

Hvala tudi vsem drugim, ki ste in ki še svoj čas in voljo namenjate plemenitim ciljem. Pravo bogastvo družbe se zrcali prek ljudi. In tega bogastva je v Sloveniji res veliko.”

***

Zveza prijateljev mladine Slovenije se je takoj po poplavah vključila v zbiranje pomoči, pri čemer smo se odločili, da se bomo osredotočili na družine z mladoletnimi oz. šoloobveznimi otroki ter da je treba družinam pomagati takoj.

Danes lahko povemo, da smo v letu 2023 pomagali 504 družinam in za to porabili 678.275,43 evrov.Poleg finančne pomoči za sanacijo domov smo 590 družinam razdelili tudi materialne donacije v vrednosti 291.907,22 evrov. Ob tem smo želeli še posebej poskrbeti za otroke ter s tem razbremeniti starše. Avgusta lani smo omogočili letovanje 50 otrokom v Dolenjskih toplicah, Pacugu in Trenti, jesenske počitnice pa je v naših štirih letoviščih (Pacug, Trenta, Umag in Piran) z nami preživelo kar 226 otrok. Decembra smo 25 otrokom omogočili pravljični konec tedna v Božičkovi vasi. Prijetno druženje smo skupaj omogočili kar 301 otroku, na kar smo zelo ponosni. Za to smo porabili 53.821,93 evrov.

Zveza prijateljev mladine Slovenije v letošnjem letu nudi tudi finančno pomoč v poplavah prizadetim družinam z otroki. Usmerili pa smo se tudi v organiziranje delavnic, predavanj in drugih srečanj tako z otroki kot tudi s starši in pedagoškimi delavci, ki se velikokrat srečujejo s stisko otrok po takšnih dogodkih.

Več

Zaključek praznovanja jubileja ZPMS: Pogled v številne dosežke v teh 70 letih

To smo mi, Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ki smo lani dopolnili 70 let delovanja, zaključujemo praznovanje jubileja s premierno projekcijo dokumentarnega filma “Prijatelji mladih – 70 let ZPMS” v režiji Maje Pavlin. Ta prek spominov številnih prostovoljcev prikazuje naše delo in dosežke naših članic prijateljev mladine po vsej Sloveniji.

Ekipa Zveze prijateljev mladine Slovenije

V 70 letih delovanja smo se ZPMS zavzeli za mnoge družbene spremembe in bili pri tem tudi uspešni. Naši dosežki skozi desetletja potrjujejo, da smo igrali ključno vlogo v življenju otrok na naših tleh,” poudarjamo v organizaciji.

Dokumentarni film je nastal v režiji Maje Pavlin, v izvedbi ART7 in koprodukciji ZPMS ter Radiotelevizije Slovenija.

Maja Pavlin

Na premieri dokumentarnega filma v dvorani Smelt v Ljubljani je bil tudi nagovor predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

Ta dogodek predstavlja vrhunec praznovanja 70-letnice delovanja ZPMS, ki se je začelo 1. marca lani s posaditvijo 70 sadik dreves na Krasu.

Zgodba ZPMS sega v 50. leta prejšnjega stoletja, ko smo z namenom zagotavljanja kakovostnega razvoja otrok začeli ustanavljati društva prijateljev mladine. Ugotovili smo potrebo po krovni organizaciji, ki bi združevala vse ključne deležnike – društva, starše, vzgojitelje, učitelje, strokovnjake s področja vzgoje, izobraževanja in zdravstva – ter opozarjala politične in druge ustanove na potrebe odraščajočih ter podajala ključne usmeritve za razvoj tega področja. Tako smo 1. marca 1953 ustanovili ZPMS.

“Čeprav smo najbolj znani po humanitarnem delu, smo vedno segali preko teh okvirov; naš cilj je bil napredek v vsem, kar je povezano z vzgojo, zdravjem in izobraževanjem otrok. ZPMS je bila gonilna sila za uvedbo praks, ki se danes zdijo samoumevne: vrtci, počitniške kolonije, porodniški dopust, pediatrična oskrba dojenčkov in otrok, šolska prehrana, igrišča, knjižnice, šole v naravi, vzgojne posvetovalnice, štipendijski skladi, podaljšano bivanje in še več,” navajamo.

Že pred ratifikacijo Konvencije o otrokovih pravicah v Sloveniji smo odprli široko področje uresničevanja otrokovih pravic in dosegli mnoge spremembe. “Med zadnjimi smo dosegli, da so bolnišnice omogočile pravico sobivanja enega od staršev z bolnim otrokom do 6. leta starosti, leta 2021 pa se je starostna meja dvignila na do otrokovega 14. leta, ter da je prepoved telesnega kaznovanja otrok od leta 2016 zapisana v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (3. a člen). Čeprav imamo zdaj relativno dobro urejeno področje varstva otrok in družine, to ne pomeni, da do nespoštovanja ali kršitev otrokovih pravic ne prihaja. Poleg tega pa se pojavljajo nova področja ranljivosti, ki jih obstoječi dokumenti ne zajemajo,” pojasnjujemo.

Pod okriljem ZPMS so med drugim nastali Obiski dedka Mraza (od leta 1949), Teden otroka® (1954), Mladi raziskovalci zgodovine (1969), Bralna značka (1970), Otroški parlamenti® (1990), TOM telefon® (1990), Pomežik soncu® (1999) in Evropa v šoli (2005). V okviru socialno-humanitarnega programa Eno srce® smo lani prek sedmih skladov pomagali 5169 družinam.

Ob tem poudarjamo, da je za zmanjševanje ranljivosti in socialnih neenakosti potrebno poiskati sistemske rešitve. “Tako ZPMS kot mnoge druge nevladne organizacije nadomeščamo politiko neobstoječih socialnih servisov. Ponosni smo, da lahko pomagamo in vlivamo upanje v otroške oči, vendar bi si želeli, da takšnih potreb ne bi bilo ali bi bile vsaj vse manj, ne več. Ob tem nas tudi skrbi, da je postalo naše delo in delo nevladnikov nasploh samoumevno ter da so prostovoljne in humanitarne dejavnosti dobile prevelike razsežnosti in odgovornosti, ki bi jih morala resno reševati država,” zaključujemo.

Fotografija Anže Krže

Vabimo vas, da si ogledate fotografije tako uradnega dela dogodka>> kot tudi trenutkov sproščenega zabavnega druženja>>, ki je sledilo.

Več

Razpis za prosto delovno mesto: PRAVNIK/PRAVNICA

Vrsta zaposlitve: zaposlitev za določen čas 15 mesecev, polni delovni čas, 3 mesece poskusnega dela.

Pogoji za zaposlitev:

 • Razpis za določen čas – 15 mesecev, nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu
 • Polni delovni čas –  dopoldan
 • Naziv delovnega mesta: Strokovni sodelavec II – Pravnik/Pravnica
 • Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) – Pravo; 3 leta delovnih izkušenj

ali

Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) – Pravo; 5 let delovnih izkušenj

 • 3 mesece poskusnega dela

Opis delovnega mesta:

 • Vodenje kadrovskih evidenc zaposlenih.
 • Priprava pogodb o zaposlitvi, priprava internih aktov delodajalca (sklepi, pravilniki).
 • Priprava in pregled donatorskih, sponzorskih, podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju.
 • Spremljanje in odzivanje na predlagane spremembe zakonodaje s področja delovanja organizacije.
 • Sodelovanje pri pripravi zakonodajnih pobud.

Dodatna znanja:

 • slovenski jezik razumevanje – tekoče, govorjenje – tekoče, pisanje – tekoče
 • angleški jezik razumevanje – zelo dobro, govorjenje – zelo dobro, pisanje – zelo dobro,
 • urejevalniki besedil – osnovno,
 • delo s preglednicami – osnovno,
 • delo z bazami podatkov – osnovno
 • poznavanje računalniških omrežij – osnovno,
 • poznavanje operacijskih sistemov – osnovno,

Pričakovana so znanja in izkušnje iz področja delovno-pravne zakonodaje, zakonodaje za javni sektor, humanitarne organizacije, nevladne organizacije, pravne osebe zasebnega prava, zakonodajnega postopka, postopka sodelovanj javnosti pri pripravi predpisov, relevantna zakonodaja s področja otrokovih pravic na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Želimo si veščega pravnega strokovnjaka/strokovnjakinjo, ki je vajen/-a samostojnega in samoiniciativnega dela, zna široko razmišljati, je strokoven/-a in natančen/-a. Iščemo osebo, ki ji je blizu način dela v večjem kolektivu humanitarne organizacije, s čutom za sočloveka in timsko delo.

Prijavi priložite:

 • življenjepis,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev in morebitne reference.

Način prijave na delovno mesto in dodatne informacije na e-naslovu breda.krasna@zpms.si

Rok za prijavo: 6. 3. 2024

Več

Razpis za prosto delovno mesto: SVETOVALKA-EC ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE NA TOM TELEFONU

Vrsta zaposlitve: zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 3 mesece poskusnega dela.

Pogoji za zaposlitev:

 • Razpis za določen čas – 12 mesecev z možnostjo podaljšanja
 • Polni delovni čas –  izmensko delo 1 teden dopoldan, 1 teden popoldan
 • Naziv delovnega mesta: Strokovni sodelavec II na programu TOM telefon
 • Visokošolska, univerzitetna izobrazba; VII. stopnja izobrazbe; magisteriji stroke (za imenom)
  (2. bolonjska stopnja): Psihologija, Socialno delo in svetovanje, Socialna pedagogika, Psihosocialno svetovanje
 • 3 leta delovnih izkušenj
 • 3 mesece poskusnega dela

Opis delovnega mesta:

 • svetovanje otrokom in mladostnikom na svetovalnih kanalih: telefon, e-pošta, spletna klepetalnica,
 • vodenje evidence in koordinacija urnika svetovanja,
 • sodelovanje s prostovoljci, mentorstvo prostovoljcem na uvajanju,
 • sodelovanje pri organizacijskih in vsebinskih nalogah strokovne službe.

Dodatna znanja:

 • angleški jezik razumevanje – dobro, govorjenje – dobro, pisanje – dobro,
 • urejevalniki besedil – osnovno,
 • delo s preglednicami – osnovno,
 • delo z bazami podatkov – osnovno
 • poznavanje računalniških omrežij – osnovno,
 • poznavanje operacijskih sistemov – osnovno,
 • računalniško oblikovanje – osnovno.

Zaželena so specialna znanja s področja otrok in mladostnikov. Od kandidatov se pričakuje visoka stopnja organiziranja lastnega dela in natančnost pri delu. Pripravljenost na delo z ljudmi, na timsko delo in proaktiven odnos pri reševanju izzivov. Strokovno znanje, natančnost, iznajdljivost in komunikativnost.

Prijavi priložite:

 • življenjepis,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev in morebitne reference.

Način prijave na delovno mesto in dodatne informacije na e-naslovu tjasa.bertoncelj@zpms.si

Rok za prijavo: 3. 3. 2024

Več

Povabilo k sodelovanju na 7. ustvarjalno-dobrodelnem natečaju RIŠEM/PIŠEM ZA PRIJATELJA – prijava do 3.2.

Vabimo vas k sodelovanju na že 7. ustvarjalno-dobrodelnem natečaju RIŠEM/PIŠEM ZA PRIJATELJA 2023-24. V preteklem šolskem letu je ta natečaj, ki spodbuja ustvarjalnost otrok ter jih obenem osvešča o dobrodelnosti, navdušil več kot 330 slovenskih šol in vrtcev ter pritegnil več kot 4100 mladih likovnih in literarnih ustvarjalcev.

PRIJAVA NA NATEČAJ
Za prijavo kliknite na to povezavo. Prosimo, izpolnite in potrdite jo najkasneje do 3. 2. 2024 (podaljšane prijave, ki so sicer trajale do 31.1.2024).

Za podjetjem Acron, ki je podprlo natečaj, je bilo uspešno leto, saj so šest zmagovalnih risb in šest literarnih del natisnili na platnice šolskih zvezkov ter z njihovo prodajo podarili 1680 € šolam in njihovim zmagovalcem ter 5000 € Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Izkupiček od prodaje vsako leto namenijo dobrodelni organizaciji, ki pomaga otrokom iz socialno ogroženih družin, kar je bil tudi prvotni cilj natečaja, ko so ga zasnovali leta 2017.

TEME NATEČAJA:

 • Tema likovnega natečaja Rišem za Prijatelja: ŠPORT v duhu olimpijskega leta, ki prihaja. Ustvarjate na pokončnem formatu A3 ali A4 (risalni list).
 • Tema literarnega natečaja Pišem za Prijatelja: ŠOLA v rimah z možnostjo uglasbitve znanega slovenskega glasbenika. Pišete na pokončen format A4.

Obe temi sta podrobneje predstavljeni v RAZPISU, ki ga najdete v priponki tega sporočila. Izbrali bodo 12 zmagovalcev (6 likovnih in 6 literarnih), katerih izdelki bodo natisnjeni na šolske zvezke (sprednja in zadnja platnica).

Natečaj Rišem/Pišem za Prijatelja je nekaj posebnega in zato zelo priljubljen. Kaj pridobite s sodelovanjem na natečaju:

 • Možnost, da črtast šolski zvezek A4 potiskajo z risbo ali pesmijo vašega učenca, kar je za vsakega otroka izjemno privlačno.
 • Zmagovalci so vsako leto nase izjemno ponosni.
 • Izkupiček od prodaje v celoti namenijo eni od slovenskih dobrodelnih organizacij.
 • Zmagovalcem podarijo zaslužene nagrade v obliki darilnih bonov za nakup potrebščin ali drugega.
 • Šole oz. vrtci, ki jih obiskujejo zmagovalci, prejmejo finančno nagrado za svoj šolski sklad.
 • Sošolci, ravnatelji in mentorji zmagovalcev prejmejo šolski zvezek s potiskom zmagovalnega dela.
 • Vsem sodelujočim otrokom in mentorjem po koncu natečaja pošljejo simbolično darilo.
 • Mentorjem pošljejo potrdilo o sodelovanju na natečaju.
 • O rezultatih natečaja obvestijo slovenske medije ter skrbijo za prepoznavnost natečaja na družbenih omrežjih.

PRIJAVA NA NATEČAJ
Za prijavo kliknite na to povezavo. Prosimo, izpolnite in potrdite jo najkasneje do 3. 2. 2024 (podaljšane prijave, ki so sicer trajale do 31.1.2024).

POMEMBNO: Po prijavi prejmete potrditveni mail, ki vam omogoča kasnejši dostop do prijavnice in popravek vnosov, zato ta mail shranite. Dan po zaključku prijav vam bodo poslali še PDF obrazca, ki ga bodo izpolnili učenci in priložili svojemu delu. Dela boste oddali do 11. marca.

Prosimo, da posredujete to sporočilo svojim sodelavcem, učiteljem likovne umetnosti in slovenskega jezika s književnostjo, učiteljem podaljšanega bivanja in mentorjem interesnih dejavnosti ter vzgojiteljem v vrtcu, ki bi jih natečaj morda zanimal.

Nekaj idej za ustvarjanje risb na temo ŠPORT – risbe naj bodo močnih barv, barvite.

RAZPIS ZA RIŠEM/PIŠEM ZA PRIJATELJA

PRAVILNIK ZA RIŠEM/PIŠEM ZA PRIJATELJA

Hvala za vaše sodelovanje in podporo!

Več

Vabilo na izobraževalni seminar

Vabimo vas na izobraževalni seminar, ki je namenjen osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, svetovalnim delavcem na šolah, mladinskim delavcem in vsem, ki vas zanima razvoj učenja učenja!

Kdaj: 7. in 8. 3.2024

Kje: Ljubljana

Kaj: Skozi izobraževalni seminar želimo:

 • predstaviti in ozavestiti meta kompetenco učenje učenja;
 • vas opolnomočiti za oblikovanje učnega okolja in programa, ki spodbuja osvajanje omenjene kompetence pri vaših učencih/dijakih;
 • se naučili gojiti in spodbujati kompetenco »učenje učenja« pri vaših učencih/dijakih.

Izobraževalni seminar traja 16 pedagoških ur in vam prinaša 1 točko za napredovanje v nazive.

Cena: 125,00 EUR

Prijave: za delavce v VIZ –  preko KATIS-a

              Ostali zainteresirani: TUKAJ

Ne zamudite priložnosti za strokovni razvoj in izmenjavo izkušenj! Pridružite se nam na seminarju, kjer bomo skupaj gradili boljše okolje za učenje.

Več

IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI Z RAZVELJAVITVIJO RAZPISA ZA KREPITEV AKTIVNIH DRŽAVLJANSKIH PRAVIC IN OPOLNOMOČENJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA TEM PODROČJU

V torek, 16. 1. 2024, je Ministrstvo za javno upravo RS (v nadaljevanju ministrstvo) v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo sklep o razveljavitvi razpisa za krepitev državljanskih pravic. Namesto da bi ministrstvo z izbranimi prijavitelji, ki so že avgusta lani prejeli sklepe o izbiri, sklenilo pogodbe o izvajanju projektov, se je odločilo za razveljavitev celotnega razpisa, čeprav revizija morebitnih napak in nezakonitega delovanja funkcionarjev in javnih uslužbencev še ni končana. V zvezi s tem smo danes ministru za javno upravo poslali poziv za srečanje.

Razveljavitev razpisa sporoča, da podpora aktivnemu državljanstvu in spodbujanje sodelovanja v demokratičnih procesih ni več zaveza te vlade. Vse škodljive posledice spornega delovanja oblasti se s tem prelaga na nevladne organizacije, ki pri nepravilnostih niso sodelovale, zanje niso vedele in nanje niso mogle vplivati. Medtem je ministrica, odgovorna za izvedbo razpisa, pred nekaj dnevi nastopila novo, ekscesno plačano službo v državnem podjetju. Hkrati razveljavitev razpisa spremljamo v času, ko drugo ministrstvo brez ustreznih cenitev sklepa milijonske posle in kupnine plačuje naslednji dan po podpisu pogodbe, organizacije, ki smo bile izbrane na javnem razpisu, pa kljub številnim pozivom na sklenitev pogodb brez odgovorov in pojasnil čakamo že od avgusta lani.

Takšno ravnanje vlade in ministrstva je v nasprotju z njihovimi zavezami demokraciji in spodbujanju delovanja neodvisne in kritične civilne družbe. Koalicija je v koalicijski pogodbi zapisala:

»Skupaj s civilno družbo bomo uvedli sistem ozaveščanja in usposabljanja prebivalstva o pravu in državljanskih pravicah, krepitvi družbene zavesti skozi razumevanje razmerja med pravicami in obveznostmi, tako da se ljudje lahko zoperstavijo poskusom vzpostavljanja avtokracije.«

Od zapisanega je ostalo le avtokratično odločanje o usodi tega razpisa. Odločitev o njegovi razveljavitvi nima pravne podlage in je zato nezakonita, posega v že pridobljene pravice in ustvarja nepopravljivo škodo nevladnemu sektorju, saj ustvarja občutek, da smo nevladne organizacije odgovorne za vse, kar je pri razpisu šlo narobe. Takšno ravnanje ministrstva pa predstavlja tudi izjemno nevaren precedens, saj odpira pot, da se razpisi, katerih rezultati ne bodo po volji oblasti, enostavno prekličejo.

Evropska komisija v svojem zadnjem priporočilu[1] na to temo države članice opozarja, da je treba spodbujati vključujoče in učinkovito sodelovanje javnih organov z državljani, organizacijami civilne družbe in zagovorniki človekovih pravic pri njihovih procesih oblikovanja javnih politik. Države članice morajo ustvariti in vzdrževati spodbudno okolje za organizacije civilne družbe in zagovornike človekovih pravic, da bi okrepile njihovo učinkovito udejstvovanje in zagotovile, da lahko dejavno sodelujejo v procesih oblikovanja javnih politik ter tako igrajo ključno vlogo v demokratičnih procesih.

Razočarani smo nad odločitvijo ministra za javno upravo, ki je izjemno škodljiva za sektor in pomeni oteženo delovanje organizacij na področju demokracije in državljanskih pravic. V naslednjih dneh bomo skupaj z odvetniki preverili vsa razpoložljiva pravna sredstva in jih ustrezno uporabili za zavarovanje poslanstva nevladnega sektorja v Sloveniji ter za sankcioniranje zlorab nosilcev oblasti, o čemer bomo tudi obveščali javnost. 

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, Maja Cimerman, koordinatorka
Društvo Parada ponosa, Simona Muršec, predsednica
Delavska svetovalnica, Goran Lukić, predsednik
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Marjana Hönigsfeld Adamič, namestnica direktorja
Mariborska kolesarska mreža, Žiga Ozvaldič, predsednik
Medobčinsko društvo invalidov Ptuj, Zdenka Ornik, predsednica
Permakulturni inštitut Maribor, Matej Kline, direktor
PIC – Pravni center z varstvo človekovih pravic in okolja, Katarina Bervar Sternad, direktorica
Socialna akademija, Matej Cepin, direktor
Študentska svetovalnica, Klemen Peran, direktor
Zavod Uvid, Marija Zupanec, direktorica
Zveza društev Mladinski center Idrija, Jerca Korče, predsednica
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Darja Groznik, predsednica
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor sodelujemo, Urška Breznik, direktorica
Zavod za svetovanje in organizacijo KONC, socialno podjetje, Janko Pešl
Zavod Inštitut za elektronsko participacijo, mag. Simon Delakorda, direktor


[1] PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2023/2836 z dne 12. decembra 2023 o spodbujanju udejstvovanja in učinkovite udeležbe državljanov in organizacij civilne družbe v procesih oblikovanja javnih politik, dokument dostopen na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302836

Več