Naj na oknih vaše hiše, bloka, vrtca, šole, pisarne … zažari ENO SRCE!

SRČNOST ZA SREČO

Čeprav nas bolj ali manj vse okoli nas želi prepričati drugače, je največja sreča še vedno v majhnih stvareh in dejanjih, ki so narejeni in podarjeni iz srca. Zato tudi letos pozivamo k srčnosti, ki naj preseže sij bleščečih okraskov in daril.

Želimo si, da bi tudi v letošnjem decembru na oknih žarelo čim več src, ki v svet pošiljajo dobre misli. Zato naj na oknih vaše hiše, bloka, vrtca, šole, pisarne … zažari ENO SRCE!

Kako?

•             vzemite si urico zase ali za družino ali kar za širšo družbo

•             poiščite papir –  kakršnegakoli

•             narišite srce – majhno, večje, največje – in ga, po želji, pobarvajte v svoje barve

•             izrežite srce in ga nalepite na okno

•             okrasite lahko vsa okna, ki jih imate na voljo

In ker je sreča na svetu zato, da jo delimo z drugimi, svoja srca fotografirajte in objavite na FB ZPMS #enosrce s pripisom imena vašega kraja (npr. #enosrce Ljubljana). ¨

Povežimo Slovenijo s srci dobrih misli iz kraja v kraj!

ENO SRCE osreči oba: tistega, ki prejme, in tistega, ki da!

***

S pozivom “ENO SRCE osreči oba: tistega, ki prejme, in tistega, ki da” zbiramo sredstva za naš socialno-humanitarni program ENO SRCE, da bomo tekom leta lahko pomagali tistim, ki to najbolj potrebujejo.

Več

Ponosni na sodelovanje s Programom MIRA, Nacionalnim programom duševnega zdravja. Ena izmed aktivnosti Programa MIRA je vzpostavitev in delovanje Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM).

Z veseljem sporočamo, da smo vzpostavili izjemno pomembno sodelovanje s Programom MIRA, Nacionalnim programom duševnega zdravja, ki ga upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ. Na izobraževanju bodo predstavniki Programa MIRA, v okviru katerega se vzpostavljajo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM), spregovorili o različnih vidikih skrbi za duševno zdravje mladih in obravnavi njihovih stisk.

🌟 Gostje izobraževanja so priznani strokovnjaki na področju duševnega zdravja:

▶︎ Rade Pribaković Brinovec, dr. med. spec., vodja Programa MIRA, Nacionalnega programa duševnega zdravja
▶︎ dr. Andreja Mikuž, spec. klin. psih., vodja Interdisciplinarne delovne skupine za mrežo CDZOM
▶︎ Aleksander Koroša, dr. med. spec., namestnik vodje Interdisciplanarne delovne skupine za mrežo CDZOM
▶︎ Ana Bujko, mag. psih., Nacionalna koordinatorica mreže CDZOM

Na izobraževanju bodo predstavili oblike pomoči, dostopnost obravnave in sodelovanje s starši pri reševanju težav v duševnem zdravju otrok in mladostnikov. Ponosni smo, da bomo s tem dogodkom prispevali k ozaveščanju o pomembnosti duševnega zdravja in spodbudili konstruktivno sodelovanje med strokovnjaki in skupnostjo.

Hvaležni smo za priložnost, da lahko delimo znanje in izkušnje z uglednimi strokovnjaki ter s tem prispevamo k izboljšanju duševnega zdravja naše skupnosti. 𝐒𝐤𝐮𝐩𝐚𝐣 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐢𝐦𝐨 𝐦𝐨𝐬𝐭𝐨𝐯𝐞 𝐳𝐚 𝐛𝐨𝐥𝐣š𝐞 𝐫𝐚𝐳𝐮𝐦𝐞𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞, 𝐩𝐨𝐦𝐨č 𝐢𝐧𝐩𝐨𝐝𝐩𝐨𝐫𝐨 𝐨𝐭𝐫𝐨𝐤𝐨𝐦 𝐢𝐧 𝐦𝐥𝐚𝐝𝐨𝐬𝐭𝐧𝐢𝐤𝐨𝐦 𝐯 𝐧𝐣𝐢𝐡𝐨𝐯𝐞𝐦 𝐝𝐮š𝐞𝐯𝐧𝐞𝐦 𝐫𝐚𝐳𝐯𝐨𝐣𝐮.

Več

Obravnava otrokovih pravic v Sloveniji ob Svetovnem dnevu otroka: Izzivi in potrebe za izboljšave

Svetovni dan otroka obeležujemo na dan, ko je bila leta 1989 sprejeta Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah. Slovenija je država, za katero lahko rečemo, da ima relativno dobro urejeno področje varstva otrok in družine. A to še zdaleč ne pomeni, da do nespoštovanja in kršitev otrokovih pravic ne prihaja.

Kot najbolj pereče bi izpostavili:

 1. Kritično primanjkuje pediatrov, specialistov za otroke za področje duševnega zdravja ter specialističnih ambulant; obstoječe ambulante so prezasedene in imajo nedopustno dolge čakalne vrste.
 2. Sistemska oblika nastanitve in obravnave otrok brez spremstva še vedno ni vzpostavljena; sistem mora temeljiti na individualnem in otroku osredotočenem pristopu.
 3. Delež romskih otrok, ki so usmerjeni v osnovne šole s prilagojenim programom je izrazito nesorazmeren v primerjavi s splošno populacijo otrok.
 4. Zaradi pomanjkanja izvedencev kliničnih psihologov, pedopsihiatrov in psihiatrov so sodni postopki, v katerih so udeleženi otroci, predolgi.
 5. Nekateri kazenski postopki v primeru spolnih zlorab otrok trajajo tudi več let, kar je povsem nesprejemljivo.
 6. V Sloveniji še vedno nimamo samostojne in neodvisne institucije za varstvo otrokovih pravic.

»S sprejemom Konvencije so otroci prepoznani kot samostojni nosilci človekovih pravic. Čeprav so otroci popolnoma odvisni od odraslih in nimajo volilne pravice, jih je treba obravnavati kot enakovredno družbeno skupino. A žal ni tako, predvsem zaradi podcenjevanja otrokovih pravic ­­– v primerjavi s človekovimi pravicami –, ki pretežno izhaja iz slabega poznavanja le-teh med odraslimi. Posledično pa tudi otroci niso seznanjeni s KOP in s pravicami. V šoli je temu namenjene le malo pozornosti, saj tudi učiteljice in učitelji niso podprti z ustreznimi znanji in metodami za poučevanje te teme. Veliko ljudi krši pravice zaradi neznanja in nevednosti. V družinah se še vedno prepogosto sliši “Kaj pa ti veš, ti si samo otrok!” in “Dokler boš pod mojo streho, boš delal tako, kot jaz rečem.” Še vedno je prisotno telesno kaznovanje, čeprav je zakonsko prepovedano. Otrokove pravice imajo pogosto tudi negativno konotacijo, saj prevladuje mnenje, da imajo “otroci dandanes samo pravice, ne pa tudi odgovornosti. KOP otroke obravnava kot resnične imetnike pravic in akterje sprememb. V Sloveniji so otrokove pravice sicer dosegle ustrezno raven normativnega varstva, vendar pa je do izvajanja v praksi še velik razkorak. Za to pa potrebujemo poglobljeno družbeno zavest o otrokovih pravicah in močno politično voljo,« pojasnuje Darja Groznik, predsednica ZPMS.

Več

 ZPMS in ŽITO: Naj zaigra dobrota iz srca 

 S socialno-humanitarno kampanjo v podporo skladu »Glasbenik sem« 

Nakup glasbenega instrumenta in obiskovanje glasbene šole postaja za mnoge otroke in mladostnike težko uresničljiva želja. Da pa mnogi nadarjeni ne bi ostali za to izkušnjo prikrajšani, sta v skupni socialno-humanitarni kampanji moči združila Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in Skupina Žito z blagovno znamko Žito kruhi. Del sredstev od nakupa Žitovih kruhov med 2.11. in 30.11.2023 bo tako podjetje doniralo ZPMS za projekt Glasbenik sem – znotraj programa ENO SRCE®

 »S podporo programu »Glasbenik sem« želimo v Žitu poudariti pomen spodbujanja glasbenega udejstvovanja za mlade talente, ki so navdih tudi sovrstnikom. Dobrodelna kampanja poteka pod sloganom »Naj zaigra dobrota iz srca«,« pojasnjuje Rok Cankar, direktor poslovnega programa pekarstvo. 

Del sredstev od prodaje Žitovih najbolj priljubljenih kruhov: Ajdov kruh z orehi, Jelen in Hribovc bodo tako namenili programu ZPMS »Glasbenik sem«. Namen programa je zagotavljanje pomoči otrokom in mladostnikom iz ekonomsko manj vzpodbudnih okolij pri uresničevanju glasbenih potencialov. 

Žitove kruhe potrošniki zelo dobro poznajo, še posebej Jelena, saj je ta že več kot 30 let prepoznan po svoji značilni zarezi v obliki črte Y, aromatični tanki skorji, neenakomerno luknjičasti sredici in svežini, ki traja več dni. Hribovc je hlebec, grobega videza, a mehkega srca, saj ima zelo hrustljavo rustikalno skorjo in mehko sočno sredico polnega okusa. In tu je še Ajdov z orehi, ki je pregrešno najboljši, saj je pečen v obliki ajdovega zrna z rustikalno skorjo in vidnimi orehovimi jedrci ter gosto sredico odličnega okusa. 

»Otrokom in mladostnikom, ki si želijo glasbenega ustvarjanja, na ta način omogočimo obisk glasbene šole ali pomagamo pri nakupu instrumenta, če želijo še naprej razvijati glasbene potenciale,« dodaja Breda Krašna, generalna sekretarka iz ZPMS. 

Ob zaključku aktivnosti je v decembru predviden tudi glasbeni dogodek, kjer bodo predali donacijo in zbrana sredstva ZPMS. 

»Rad igram harmoniko. Želim si nadaljevati z glasbo in želim, da mamici ne bi bilo težko plačati položnice. Včasih mami z zamikom plačuje položnice, ker ne gre skozi vsak mesec. Ob glasbi sem sproščen, umirjen. Rad poslušam narodno zabavno glasbo in velikokrat ob njej tudi zapojem,« pravi mladi glasbenik, ki je že zaprosil za pomoč iz naslova tega programa. Več o programu Glasbenik sem.

Več

Vabilo na javni posvet »Kako sodelovati za učinkovitejše zmanjševanje nasilja med mladimi?«

Spoštovana, spoštovani!

Mirovni inštitut v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije vljudno vabi na posvet o ozaveščanju in zmanjševanju nasilja med mladimi.

Dogodek bo potekal 20. novembra 2023 od 10. do 14. ure v Hotelu Slon (Slovenska cesta 34, Ljubljana). Registracija bo potekala med 9.30 in 10. uro.

V Sloveniji že obstajajo raznolika gradiva, orodja in drugi viri o ozaveščanju in preprečevanju nasilja med mladimi tako v šolskem okolju kot širše v družbi. Nevladne organizacije v okviru različnih projektov razvijajo inovativne pristope in ukrepe, nacionalne institucije in oblikovalci politik snujejo preventivne ukrepe in strategije za vzgojno-izobraževalne institucije. Ob vsem tem pa manjka celosten in sistematičen pristop, ki bi vključeval povezovanje in sodelovanje ključnih deležnikov pri ozaveščanju in preprečevanju nasilja med mladimi v šolskem okolju in izven njega.

Organizatorji tega dogodka smo prepričani, da je povezovanje in sodelovanje ključnih deležnikov na področju preprečevanja nasilja med mladimi temeljnega pomena za izboljšanje razumevanja, razpravo o aktualnih izzivih ter razvoj učinkovitih preventivnih strategij.

Glavni namen posveta je omogočiti dialog in sodelovanje med različnimi deležniki, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nasilja nad mladimi, predstavnice in predstavniki šol, oblikovalci politik in nevladne organizacije. Skupaj bomo pregledali obstoječe pristope, izmenjali dobre prakse ter si prizadevali za oblikovanje celovitih in učinkovitih strategij.

Javni posvet je namenjen pedagoškemu, svetovalnemu in vodstvenemu osebju na področju šolstva, strokovni javnosti, oblikovalkam_cem politik ter zainteresirani javnosti.

Dogodek bo potekal hibridno, zato vas prosimo, da ob prijavi sporočite, ali se boste dogodka udeležili v živo ali prek spleta. Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi organizacijskih razlogov pa vljudno prosimo, da se prijavite čim prej oz. najkasneje do 16.11.2023 do 17:00 na: e-kontakt mojca.frelih@mirovni-institut.si.

Vabilo in program posveta je dostopen tukaj.

Več

Zahvale za projekt “Barve spremenijo dom: obnavljajmo skupaj”

V projekt “Barve spremenijo dom: obnavljajmo skupaj” se je prijavilo skoraj petsto družin, ki so bile prizadete zaradi poplav. Število prijav je pokazalo, kako nujno je bilo naše sodelovanje s podjetjem JUB, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Sekcijo slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev ter podjetju BTC za omogočeno skladišče, ki je bilo ključnega pomena pri izvedbi tega projekta.

Skupaj smo se zavezali, da ponudimo pomoč tistim, ki so jo najbolj potrebovali in jo še potrebujejo.

Veseli smo, številnih zahvale ljudi, ki smo jim že pomagali pri obnovi njihovih domov. Te pohvale nam dajejo krila in nam dajejo občutek, da smo na pravi poti in delamo dobro.

Obnavljanje domov po poplavah je dolgotrajen proces, vendar smo prepričani, da lahko s skupnimi močmi naredimo veliko. Vsak prispevek, pa naj bo to prostovoljno delo, donacija ali le dobra beseda, šteje in se širi pozitivno energijo med ljudmi.

Nekaj utrinkov>> iz našega skladišča

Če ste tudi vi med tistimi, ki ste bili prizadeti v poplavah, vas pozivamo, da izkoristite to priložnost. JUB, d.o.o., donira štiri izdelke, ki so na voljo za obnovo vašega doma: JUPOL GoldJUPOL ClassicJUPOL Citro in JUPOL Block. Količine so omejene. S temi kakovostnimi izdelki vam želijo pomagati vrniti vaš dom v prvotno stanje.

DOSTOP DO VLOGE v tem trenutku ni več mogoč.

Zaradi izjemnega zanimanja je VLOGA za naročilo JUB barv do nadaljnjega zaprta. Ko razdelimo med vse prijavljene družine vas obvestimo, ko bomo vlogo ponovno odprli.

Več

Drugo srečanje Mediteranskega gibanja otrok

Mediteransko gibanje otrok (Mediterranean Children’s Movement) je nova mednarodna nevladna organizacija, katere sedež je na Malti. Namen organizacije je opozoriti na kršitve pravic otrok v mediteranskih državah, še posebej v migracijskih tokovih. Zametki organizacije so bili osnovani na on-line srečanju decembra 2021. Prva skupščina organizacije je bila 3. novembra lansko leto. V organizacijo je bilo vključenih 10 organizacij: 4 z Malte, 3 s Cipra, po 1 iz Slovenije (ZPMS), Srbije in Hrvaške. Organizacija ima tudi Svet otrok, sestavljen iz 12 članov, od katerih so 4 člani iz Slovenije (Vid, Zala, Aisha, Sergej), ki prihajajo iz vrst Otroških parlamentov.

Od 18. do 21. oktobra letos je na Malti potekalo drugo srečanje te organizacije. Člani so se prvič srečali, prav tako člani Sveta otrok. Medsebojno so se spoznali in pripravili na srečanje z upravnim odborom in skupščino, kjer so aktivno sodelovali. Poleg migracij so se pogovarjali tudi o izobraževanju, podnebnih spremembah, duševnem zdravju ter nasilju in varnosti v digitalnem okolju. Dotaknili so se tudi vojnih razmer v Gazi. Čas so našli tudi za krajši sprehod po glavnem mestu Valetta in okušanje jedi ftira.

Po dogodku so skupaj z odraslimi pripravili sporočilo za javnost, ki je v angleškem jeziku

Več

Skupaj zmoremo!

Akcija 1 nakup = 1 donacija ponovno vabi k dobrodelnosti. S skupnimi močmi zbiramo pomoč za vse tiste, ki so jih avgustovske poplave v Sloveniji najbolj prizadele. Z nakupom izdelkov Ariel, Lenor, Pantene, Pampers, Old Spice in drugih priljubljenih znamk podjetja P&G v času od 2. 10. do 30. 11. 2023 tudi vi prispevate v dobrodelni sklad, za donacijo v obliki izdelkov za osebno nego in čistil družinam, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Akcija 1 nakup = 1 donacija za pomoč poplavljeni Sloveniji

Prav vsak med nami zagotovo še nekaj časa ne bo pozabil letošnje ujme nepopisnih razsežnosti, ki je pod vodo pustila velik del Slovenije. Nešteto preplašenih pogledov, nešteto neverjetnih zgodb in nešteto herojskih podvigov kasneje smo še vedno na točki, ko si veliko prizadetih družin ne more privoščiti življenja, kot so ga pred tem poznali. Nastale škode ne more popraviti en posameznik, organizacija ali država sama, zato je še toliko bolj pomembno, da pomoč prihaja konstantno in v vseh možnih oblikah.

Akcija »Skupaj zmoremo!«, ki od 2. 10. do 30. 11. 2023 poteka po vsej Sloveniji, nagovarja kupce, da prav vsak nakup šteje, saj z nakupom izdelka katerekoli sodelujoče blagovne znamke prispevajo h končni vrednosti donacije.

15 blagovnih znamk za skupen dober namen

Vsak nakup kateregakoli izdelka blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash, Jar, Ambi Pur, Gillette, Old Spice, Head&Shoulders, Pantene, Herbal Essences, Oral B, Pampers, Always, Naturella in Swiffer prispeva 0,03 € v sklad donacije. Zbrana donacija bo v obliki izdelkov za osebno nego in čistil predana Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ta pa bo nato izdelke razdelila družinam, ki pomoč najbolj potrebujejo.

»Akcije 1 nakup = 1 donacija smo že večkrat izpeljali in odziv med potrošniki je bil vedno odličen,  verjamemo, da bo tudi tokrat tako,« predstavlja novo kampanjo Katja Pavlica, vodja programa P&G na Orbico Slovenija in dodaja: »Skupaj zmoremo, korak za korakom, vsak po svojih zmožnostih.«

Preverjena kakovost in skrb za lokalno skupnost sta lastnosti, ki ju sprva ne povežemo, vendar ju druži izjemno pomembno načelo – zanesljivost. Blagovne znamke P&G so priljubljene blagovne znamke, katerim lahko vedno zaupate.

»Veseli smo, da sodelujemo v še eni srčni akciji. Že vrsto let skrbimo, da zbrana sredstva dobrodelnih kampanj pridejo v prave roke. Vidimo nasmehe najmlajših, vidimo olajšanje v očeh staršev. Za prav vsako družino, ki ji lahko pomagamo, smo hvaležni« pravi Pika Jamšek, strokovna sodelavka ZPMS.

Več

SZJ: COPART 2023 – dobrodelni copati Žareta Kerina, ki nosijo dušo in dediščino slovenske kulture

V lanskem letu se je začela zgodba našega dobrodelnega copata kot nekaj, kar lahko ponudimo trgu v zameno za dobrodelnost. Tako je nastal CopArt, ki ga je oblikovala Urška Drofenik s podobo človeške ribice, ki simbolizira toplino doma, povezovanje, zaupanje, in prispeva v Sapramiškin sklad za otroke s posebnimi potrebami iz ekonomsko manj vzpodbudnimi okolji.  

Človeški ribici pa se letos pridružuje COPART 2023 s podobo Srečka Kosovela, ki ga je ustvaril mednarodno priznani in večkrat nagrajeni oblikovalec Žare Kerin, tudi te pa so izdelali v Čevljarstvu Brodi iz Tržiča.

Žare Kerin se je za motiv Kosovela odločil zato, ker ga vidi kot navdih mladim. »Kosovel je v svojih 22 letih življenja ustvaril več kot mnogi v desetletjih. Njegova dela izražajo iskanje lepote, korak nazaj v prvinskosti življenja kot tudi boj za socialne, kulturne in duhovne vrednote. Vidim ga kot navdih za mlade generacije, naj sledijo svojim strastem, ne glede na okoliščine, verjemite vase, vztrajate,« poudarja Kerin. Tudi izbira barv ni naključje, modra in siva namreč predstavlja Kras, kjer je Kosovel veliko ustvarjal. Materiali, iz katerega so izdelani copati, so enaki kot pri lanskem modelu: trajnostni, visoko odporni proti obrabi, zračni, antibakterijski, pralni. Veliko pozornosti pa so namenili obdelavi zgornje površine copat, da je bil dosežen želeni učinek sive barve na modri podlagi. A kot pravita zakonca Brodi, je bil proces izdelave teh copat prav navdušujoč. »Ponosni smo, da smo del te dobrodelne zgodbe z ZPMS,« sta še dodala.

Tako kot lani, je bila tudi letos izbira dobrodelnega sklada prepuščena oblikovalcu copat. Žare Kerin je izbral sklad Glasbenik sem, saj se, kot pravi, najlepše povezuje z umetniško dušo Srečka Kosovela. Tako ima vsak nakup COPART 2023 pomembno poslanstvo. Del sredstev od vsakega prodanega para gre v sklad Glasbenik sem. Ta sklad je zagotavlja, da tistim otrokom in mladostnikom iz socialno šibkih družin, ki si želijo glasbenega izobraževanja, omogočimo obisk glasbene šole ali pomagamo pri nakupu instrumenta, da lahko še naprej razvijajo svoj glasbeni talent.

»Radi bi, da otrokom in mladostnikom, ki si želijo glasbenega ustvarjanja, omogočimo obisk glasbene šole ali pomagamo pri najemu želenega instrumenta, oziroma nakupu, če so širše prepoznani oziroma imajo res veliko željo še naprej razvijati svoje glasbene talente,« pove Anja Vogrič, idejni vodja CopArt in doda, da je sama izjemno ponosna, da je Žare sprejel povabilo in za Zvezo prijateljev mladine Slovenije zasnoval novo kolekcijo dobrodelnih copat COPART. »Pot do izjemnega izdelka nas je na trenutke ustavljala, da smo spreminjali smeri, vendar cilj je ostal isti, da s sredstvi napolnimo sklad Glasbenik sem.« Vogričeva dodaja, da so copati lepo in primerno darilo ob prihajajočih praznikih, saj asociirajo na dom in napolnijo tri srca. Tistemu, ki copate podari, tistemu, ki copate dobi in mlademu človeku, ki potrebuje pomoč do bolj kakovostnega aktivnega preživljanja prostega časa.”

Copat, za katerega boste odšteli 39,90 evra, lahko v pet različnih velikostih (od 37 do 46 številke noge) naročite preko spletne strani zpms.si.

Copate se lahko naroči v spletni trgovini Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Cena: 39,90 € z DDV (poštnina ni vračunana v ceno)

Za več informacij ali pogovor z letošnjim oblikovalcem pišite na: anja.vogric@zpms.si

Več

Jesenske počitnice, polne barv in dogodivščin

🌟 Pozdravljene družine ZPM Slovenije! 🌟

Naše članice so pripravile počitniška doživetja, ki bodo vaše otroke popeljala v nepozabne trenutke in jih hkrati naučila veliko novih veščin. 😊

Pridružite se nam in skupaj bomo ustvarjali čudovite spomine! 😄


Društvo prijateljev mladine Trbovlje

V Društvu prijateljev mladine Trbovlje smo pripravili pester Jesenski program, ki bo vključeval različne dejavnosti, delavnice in zabavo za otroke.

Opis programa: V okviru Jesenskega programa vas vabimo na naslednje aktivnosti:

 1. Čira čara ustvarjalnica, 30.10.2023 od 9.00 do 13.00: Kreativna delavnica, kjer se bomo skupaj preizkušali v ustvarjanju različnih jesenskih izdelkov.
 2. Likovno z Lili, 02.11.2023 od 9.00 do 13.00: Umetniška delavnica pod vodstvom Lili, kjer bomo spoznavali osnove likovnega ustvarjanja.
 3. Jesenska zabava, 03.11.2023 od 9.00 do 13.00: Na zaključku programa se bomo skupaj zabavali in igrali različne družabne igre.

Lokacija: Vse aktivnosti bodo potekale v prostorih Društva prijateljev mladine Trbovlje, ki se nahaja na naslovu: Trg svobode 11, 1420 Trbovlje

Kontaktne informacije: Za več informacij in prijave nas lahko kontaktirate na telefonsko številko: 041/618-414 ali po elektronski pošti: trbovlje.dpm@gmail.com.

Cena in stroški sodelovanja: Veselimo se vašega obiska, in kar je najboljše, udeležba na našem Jesenskem programu je popolnoma brezplačna.


Zveza prijateljev mladine Krško

Vabimo vas, da se pridružite številnim ustvarjalnim dogodkom, ki jih pripravljamo v oktobru in novembru. Pripravili smo raznolike delavnice, kjer se lahko izrazite in uživate v kreativnem procesu. Spodaj najdete podrobnosti o vsaki dogodku:

 1. USTVARJALNA DELAVNICA: Izdelajmo hišo strahov in netopirčke
  • Datum: 30. oktober 2023
  • Čas: 9:00 – 11:00
  • Kraj: Kavarna Krškočara
  • Organizatorji: ZPM Krško in Zavod Škrateljc
 2. USTVARJALNA DELAVNICA: Laterna iz odpadnega materiala
  • Datum: 2. november 2023
  • Čas: 9:00 – 11:00
  • Kraj: Kavarna Krškočara
  • Organizatorji: ZPM Krško in Zavod Škrateljc
 3. USTVARJALNA DELAVNICA: Zapestnica prijateljstva
  • Datum: 3. november 2023
  • Čas: 9:00 – 11:00
  • Kraj: Dnevni center ZPM Krško
  • Organizator: ZPM Krško
 4. KULINARIČNA DELAVNICA in PRAVLJICA
  • Datum: 4. november 2023
  • Čas: 9:00 – 11:00
  • Kraj: Pekarna Kruhek
  • Organizatorji: ZPM Krško, Društvo FOKUS in Društvo Imstori

Pomembno: Za udeležbo na dogodkih so obvezne prijave, ki jih lahko oddate na e-poštni naslov: zpm@zpmkk.si.

Prisrčno vabljeni, da preživite čas v naši družbi, se naučite nekaj novega in obogatite svoje življenje. Veselimo se srečanja z vami!


Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

Vabimo vas, da se pridružite našemu jesenskemu programu, ki ga pripravlja Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško. Pričakujemo zanimive in poučne dni za vaše otroke, kjer se bodo lahko učili, ustvarjali ter se zabavali.

Naziv jesenskega programa: JESENSKE POČITNIŠKE DELAVNICE in IGRIV UVOD V ŠPANŠČINO Z iManaLAB

Povezava do naše ☞ Facebook strani

Trajanje programa: Jesenske počitniške delavnice

 • Ponedeljek, 30. oktober 2023, od 9.00 do 10.00
 • Četrtek, 2. november 2023, od 9.00 do 10.00
 • Petek, 3. november 2023, od 9.00 do 12.00

Igriv uvod v španščino z iManaLAB

 • Ponedeljek, 30. oktober 2023, od 10.00 do 12.00
 • Četrtek, 2. november 2023, od 10.00 do 12.00

Lokacija in kontakt: Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško Naslov: Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica Telefon: 030 703 832

Cena udeležbe na programu: Brezplačno

Veselimo se vaše udeležbe in skupnega ustvarjanja čudovitih spominov za vaše otroke. Ne pozabite se predhodno prijaviti, da zagotovite svoj prostor.

Lepo vabljeni in se vidimo na jesenskih počitniških delavnicah ter uvodu v španščino!


Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice

Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice vas z veseljem vabi na nepozabne počitnice s prijatelji, kjer bomo skupaj ustvarjali spomine in se zabavali na brezplačnih aktivnostih za otroke in mladostnike.

Družabne igre z Jožetom Datum: Četrtek, 2. november 2023 Čas: Od 9.00 do 12.00 Kraj: Prostori Društva prijateljev mladine Slovenske gorice Naslov: Trg osvoboditve 6, Lenart

Ustvarjalna delavnica z Niko in Jasno Datum: Petek, 3. november 2023 Čas: Od 9.00 do 12.00 Kraj: Prostori Društva prijateljev mladine Slovenske gorice Naslov: Trg osvoboditve 6, Lenart

Oba dogodka bosta potekala v naših prostorih na naslovu Trg osvoboditve 6 v Lenartu. Družabne igre v četrtek bodo vodene s strani Jožeta, medtem ko bo ustvarjalna delavnica v petek potekala pod vodstvom Nike in Jasne. Obeta se nam obilo zabave, ustvarjalnosti in priložnosti za nova prijateljstva.

Vljudno vas prosimo, da se prijavite za sodelovanje na dogodkih, da bomo lahko ustrezno pripravili materiale. Prijave sprejemamo na telefonsko številko [Vaša telefonska številka] ali po elektronski pošti na [Vaša e-poštna naslov]. Pri prijavi navedite ime otroka in starost.

Veselimo se vaše udeležbe in skupnega preživljanja čudovitih trenutkov na Počitnicah s prijatelji.

Več