Izobraževanje mentorjev in regijskih koordinatorjev Otroških parlamentov®

Izobraževanje mentorjev in regijskih koordinatorjev Otroških parlamentov®.
Vseh 303! udeležencev je uvodoma pozdravila predsednica ZPMS, Darja Groznik “Letošnja udeležba je rekordna. Zagotovo je razlog za tako udeležbo izbrana tema naslednjih Otroških parlamentov®: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH. Tudi otroci, mladi so v preteklih dveh covidnih letih še kako občutili, spremembe, ki so bile pred covidom nepredstavljive. Skrb za duševno zdravje otrok in mladih terja čuječnost vseh, ki ste/smo obkroženi z otroki in mladimi, kliče pa tudi k empatiji otrok, da znajo pristopiti k svojim vrstnikom v težavah. Odnosi z vrstniki in medsebojna komunikacija gotovo lahko marsikaj preprečita, ponudita olajšanje in vsaj delno odpravo blažjih težav. Odpiranje pogovora o počutju in psihičnih stiskah je dragoceno za vse. Včasih že sam pogovor pomeni del rešitve. Ocenjujem, da je tudi zato izbrana tema otroških parlamentov dragocena, potrebna in bo imela dobre učinke.”
V nadaljevanju so svoje prispevke predstavili še:
🟢 Sandra Murk in Tjasa Bertoncelj s TOM Telefona – Pogovor, ki pomaga
🟢 Ema Rajh, koordinatorka med-šolskega projekta, Med-sodelovanje
🟢 dr. Tina Podlogar, Center za raziskovanje samomora, Naslavljanje stiske in samomorilnega vedenja pri mladostnikih v šolskem okolju
🟢 Alenka Tacol, Krepitev samopodobe, Pot k duševnemu zdravju otrok in mladostnikov
🟢 Manca Perko, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Duševno zdravje otrok in mladih v mladinski literaturi
Več

Na osnovne šole se vrača akcija TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE

Na osnovne šole se vrača akcija TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE

S 13. septembrom se v šole po vseh slovenskih regijah ponovno vrača TOM nahrbtnik. Gre za akcijo programa TOM Telefon pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se je začela 17. maja, na mednarodni dan otroških telefonov, in se bo zaključila 20. novembra, na rojstni dan TOM Telefona.

Izkušnja šolanja od doma in socialne distance je bila za mnoge otroke in mladostnike zahtevna. Nekateri se še vedno soočajo z njenimi posledicami, zato smo 17. maja 2022, na mednarodni dan otroških telefonov, organizirali vseslovensko akcijo »TOM potuje, otroke obiskuje«. Nahrbtnik TOM telefona potuje po vseh slovenskih regijah in obiskuje osnovne šole. Vsaka šola, ki se vključi, gosti nahrbtnik 7 dni in v razredih od 4. do 9. razreda izvede delavnico o TOM telefonu. V nahrbtniku se nahajajo vsi potrebni materiali za izvedbo delavnice. Med navodili za izvedbo delavnice je tudi škatlica za anonimna vprašanja otrok. Odziv otrok, torej vprašanja in stiske, ki so jih otroci napisali v anonimno škatlico, je bil nepričakovano velik. Vse anonimno podane odgovore otrok bodo na TOM telefonu pregledali in o najpogostejših tematikah pripravili spletne objave.

Tjaša Bertoncelj, strokovna vodja Nacionalne mreže TOM telefon za otroke in mladostnike: »Z akcijo želimo otrokom in mladostnikom predstaviti pomen pogovora, jih seznaniti s TOM telefonom ter jim ga približati kot enega izmed virov pomoči, kadar se znajdejo v stiski, imajo vprašanje ali potrebujejo pogovor. TOM telefon bo v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije ob zaključku akcije en razred v vsaki regiji nagradil za najbolj izvirno razlago TOM-ovega slogana »Odgovor je pogovor®««.

Vse zainteresirane šole se lahko k akciji še vedno priključijo – na e-mail: tomtelefon@zpms.si.

Pozivamo vse šole, ker imate izjemen vpliv na socialni in čustveni razvoj otrok, da pristopite k akciji TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE in omogočite vašim učencem, da so informirani o njim pomembnem »izhodu v sili«.

S spoštovanjem,

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Več

DOBRODELNA KOLEKCIJA EMAJLIRANE POSODE ENAMELIE BY LUNA FOR KIDS ZA POMEŽIK SONCU®

DOBRODELNA KOLEKCIJA EMAJLIRANE POSODE ENAMELIE BY LUNA FOR KIDS ZA POMEŽIK SONCU®

Akcija traja od 7. 9. do 20.9.2022. Kolekcijo posod Enamelie by Luna for Kids boste našli v trgovinah Interspar in izbranih trgovinah Spar.

Dekor na posodicah je narisala deklica Luna, ko je bila stara 8 let. Verjamemo, da vas bodo posodice s pentljami navdušile in da vam bodo v veselje pri uporabi.

Vsi že komaj čakamo počitnice, še najbolj pa otroci. Sonce, morje, smeh. Otroška domišljija se razlije čez prag vsakdana in dogodivščine ustvarjajo nepozabne spomine.

Valovi odženejo skrbi in prinesejo nova prijateljstva. In s pomočjo programa Pomežik soncu® so takšne sanje mnogim otrokom tudi uresničljive.

Program Pomežik soncu® praznuje že 23 let in v letošnjem letu bo letovalo skupno vsaj 13.000 otrok. V lanskem letu je bilo na brezplačnih počitnicah več kot 3.089 otrok. Skupno, v vseh kapacitetah organizatorjev in izvajalcev letovanj, pa je počitnikovalo 10.414 otrok. Letos junija je Zveza prijateljev mladine Slovenije iz humanitarnega programa Pomežik soncu® organizatorjem in izvajalcem letovanj na internem razpisu razdelila 338.847,00 €, in sicer za letovanje vsaj 1000 otrok iz socialno ogroženih družin ter za otroke s posebnimi potrebami in njihove spremljevalce. Letos se k akciji zbiranja sredstev priključuje podjetje Ariessa.

Podjetje Ariessa je razvilo kolekcijo emajlirane posode Enamelie by Luna for Kids z namenom, da podprejo program Pomežik soncu®.

Z vašo pomočjo, torej z nakupom emajliranih posod, bomo teden brezskrbnosti omogočili še večjemu številu otrok. Nekateri bodo prvič zaplavali v morju, spet drugi se bodo prvič hladili ob morju s kepico sladoleda.

Hvala za vašo podporo.

Več

POMEMBNA NOVOST PRI NADOMESTILU PREŽIVNINE

Zaradi sprememb zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije velja od 1. septembra velika novost pri uveljavljanju nadomestila preživnine, ki jo izplačuje sklad tistim, ki jih starš preživnine ne plačuje.
 
Do sedaj je bil pogoj za izplačevanje nadomestila preživnine predhodno vložena zahteva za izvršbo, od 1. septembra pa to ne bo več potrebno.
 
Če starš ne plačuje preživnine (*), bo upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik izpolnil in na sklad poslal zahtevo za uveljavljanje nadomestila preživnine, vsi obrazci so objavljeni tukaj.
Več podrobnih informacij pa najdete tukaj:
 
https://www.srips-rs.si/sl/prezivnine/nadomestila-prezivnin/obrazci
 
(*) Neplačilo preživnine pomeni, da je preživninski zavezanec tri mesece zaporedoma ni plačal oziroma preživnino plačuje neredno, kar pomeni, da v zadnjih dvanajstih mesecih dolguje vsaj tri povprečne mesečne preživnine.
Več

NAJ BO OTROKOM V ŠOLI LEPO

Sporočilo za javnost: Naj bo otrokom v šoli lepo

Začenja se novo šolsko leto. V Zvezi prijateljev mladine Slovenje (ZPMS) smo zelo veseli, da lahko otroci ponovno pripravljajo svoje šolske torbe in se veselijo srečanja s sošolci v živo. Vsem otrokom želimo, da bodo prvi šolski dnevi polni veselja ter da bi se v šolah in obšolskih dejavnostih počutili sprejete in upoštevane. Naj odrasli spremljajo in spodbujajo njihov razvoj in so odločni takrat, ko se dogajajo krivice in medvrstniško nasilje.

V naše programe in projekte bo v novem šolskem letu vključenih več kot 50.000 otrok iz vse Slovenije. Otroci bodo v novem šolskem letu sodelovali na Otroških parlamentih® s temo Duševno zdravje otrok in mladih, raziskovali bodo v okviru Mladih raziskovalcev zgodovine na temo Šport skozi čas ter ustvarjali na natečaju Evropa v šoli na temo vojne problematike. V prvem tednu oktobra bo od 3. do 9. oktobra ponovno Teden otroka®, letošnji slogan bo Skupaj se imamo dobro. Naše članice – društva in zveze prijateljev mladine po Sloveniji – bodo v tem tednu pripravile različne aktivnosti, k sodelovanju pa bomo povabili tudi vrtce in osnovne šole.

 

Šolske potrebščine za 3600 otrok

S šolskimi potrebščinami mora biti opremljen vsak šolar. Za veliko družin je nakup šolskih potrebščin in predvsem delovnih zvezkov žal velik (prevelik) strošek. Zato je izrednega pomena naš program Polna šolska torba, ki zbira materialne in finančne donacije. Veliko šolskih potrebščin smo že razdelili v različne kraje po Sloveniji, nekaj pa jih še bomo.

V dobrodelni akciji Poštar Pavli polni šolske torbe, ki jo že 10 let izvajamo skupaj s Pošto Slovenije, smo letos zbrali kar 37.691 kosov šolskih potrebščin in že več kot 10.600 €.

Program Polna šolska torba še vedno teče. Ocenjujemo, da bomo z donacijami fizičnih oseb in podjetij do začetka septembra ponovno presegli 50.000 zbranih šolskih potrebščin, ki so bile – in še bodo – razdeljene med 52 naših članic. Predvidevamo, da bomo letos skupno opremili 3600 otrok.

V letošnjem letu bo naše pomoči ob vstopu v šolo deležnih tudi več kot 150 begunskih otrok iz Ukrajine.

 

 

Šola naj bo varen prostor

V okviru ZPMS deluje TOM telefon®, edini telefon za otroke in mladostnike, ki je za težave in pogovore otrok in mladostnikov na voljo vsak dan, med 12. in 20. uro, na telefonsko številko 116 111. Na TOM telefon® se obračajo otroci in mladi tudi zaradi odnosov z vrstniki in s sošolci, ki otroke pogosto spravljajo v stisko. Zato nas zelo veseli, da otroci in mladi TOM telefon® prepoznavajo kot varnega sogovornika, kateremu se lahko zaupajo.

TOM telefon® vsem otrokom in mladostnikom sporoča: »Verjamemo v prav vsakega izmed vas. Verjamemo, da ima vsak izmed vas spretnosti in moči, ki jih potrebuje za to šolsko leto. Radi bi vas spomnili, da boste najmočnejši, kadar boste držali skupaj. Saj boste lahko spoznali, da ste se že naučili paziti nase in na druge.«

TOM telefon®  v septembru nadaljuje akcijo Tom potuje, otroke obiskuje, ki otroke po šolah opozarja na to, da nikoli niso sami in da so težave ter stiske rešljive.

 

Otroci naj razvijajo svoje potenciale

Darja Groznik, predsednica ZPMS: »Ko otroci počnejo tisto, v čemer so dobri in kar jih veseli, to vpliva tudi na njihovo samozavest in jim povečuje občutek lastne vrednosti. To je še posebej pomembno za otroke iz socialno šibkejših okolij, ki so zaradi stroškov, ki jih prinesejo interesne aktivnosti, pogosto izključeni. Sama dejavnost je sicer lahko brezplačna, vseeno pa zahteva posebno opremo, ki je za veliko otrok nedosegljiva. Ravno tem otrokom pri ZPMS skušamo čim bolje pomagati z našimi socialno humanitarnimi programi – Eno srce. Da bodo lahko otroci razvijali svoje potenciale in obdržali socialno vključenost, potrebujejo tudi varno in spodbudno okolje, za to smo odgovorni mi – odrasli. Zato apeliram tako na vse zaposlene v šolstvu, kot starše, bodimo našim otrokom vzor in opora, poskrbimo, da bodo naši odnosi empatični, strpni, prijazni in podporni. Ob novem šolskem letu pa vsem otrokom želim obilo zvedavosti in veselja ob učenju ter veliko druženja s prijatelji v živo.«

S spoštovanjem,

Zveza prijateljev mladine Slovenije

 

 

 

Več

ŠTIPENDIJSKI SKLAD DR. JANEZA DRNOVŠKA

ŠTIPENDIJSKI SKLAD DR. JANEZA DRNOVŠKA

Ustanova Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji razpisuje 5 mest za štipendije iz Štipendijskega sklada dr. Janeza Drnovška za šolsko leto 2022/2023.

Tukaj najdete razpis in vlogo, ki jo izpolnjeno s prilogami posredujete na naslov Ustanova Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo vloge je 5. september 2022.

Kriteriji in pogoji za dodelitev so zapisani v Pravilniku.

Za dodatne informacije glede razpisa smo na voljo na pika.jamsek@zpms.si.

Predstavljamo nekaj izsekov iz motivacijskih pisem štipendistov v letu 2021/2022:

»V prostem času se rada ukvarjam z različnimi ročnimi spretnostmi, rada šivam in klekljam. Obiskujem glasbeno šolo, kjer igram klarinet. Sodelujem tudi v mestni godbi in šolskem orkestru. Veliko veselje mi prinaša fotografiranje. Mojo mladost je močno zaznamovala mamina bolezen, ki je pred dvema letoma zbolela za rakom. To je v našo družino prineslo nova doživljanja. Velikokrat tudi težka. Kljub vsemu z upanjem zrem v prihodnost.«

 »V Sloveniji se počutim kot v svoji državi. Navadil sem se tega življenja, standarda, prijateljev. Ko smo prišli v Slovenijo, smo imeli lepo življenje, oba starša sta dobila službe. Leta 2019 pa je bil oče hospitaliziran in od takrat gre vse navzdol. Ima dedno Huntingtonovo bolezen, možgani in mišice odpovedujejo. Mama zapušča redno službo, da bi skrbela za očeta kot osebni asistent. Vesel bi bil, če bi mi dodelili štipendijo, meni bi to ogromno pomenilo.«

 »Ko sem s težkim srcem prenehala jadrati zaradi finančnih težav, sem se vpisala na odbojko. Na odbojki je bilo seveda tudi lepo, a ni se moglo primerjati z jadranjem. Ta adrenalin, ko si sam sredi morja, odvisen od samega sebe, je res nekaj posebnega. Med korono se je tudi odbojka zaustavila, a ponudila se mi je nova prilika, da se lotim vodnega športa in prostovoljno pomagam v kite klubu. Seveda sem z veseljem sprejela ponudbo. Resnično si želim tekmovalnega nivoja v tem športu, saj sem po naravi zelo vztrajna in povezana z morjem in športom.«

Hvala podporniku Fundacije ZPMS za otroke in družine v Sloveniji BTC d.d.

Več

MORJE, SONCE, PRVI PLES IN PRVA LJUBEZEN

Intervju z generalno sekretarko Bredo Krašna o humanitarnem programu Pomežik soncu®. Intervju je objavljen v časopisu Delo, 23. julija 2022, intervju je pripravila Polona Malovrh.

Koliko otrok  v sklopu projekta Pomežik soncu® v povprečju vsako leto letuje s pomočjo ZPMS in kje?

V letu 2021 smo s programom Pomežik soncu® brezplačno letovanje omogočili 1483 otrokom. Skupno je v letu 2021 v vseh kapacitetah naših organizatorjev in izvajalcev letovanj počitnikovalo 10.414 otrok.

Letovanja izvajajo naše članice (društva in zveze) – organizatorji in izvajalci letovanj. Otroci lahko letujejo v 15 počitniških domovih, sedem jih je v Sloveniji, osem na Hrvaškem (Baška na otoku Krk, Dolenjske Toplice – Tabor Mladih Mojca, Nerezine na otok Lošinj, Novigrad, Pacug, Piran, Pohorje, Poreč Virc in Špadiči, Savudrija, Umag, Zgornje Gorje in Trenta).

Za leto 2022 bomo končne številke iz vseh 15 letovišč imeli jeseni, glede na zanimanje pa ocenjujemo, da bo tako skupno število otrok kot tudi število otrok, ki letujejo brezplačno, višje od lanskega.

Temeljno vodilo naših letovanj je, da z vključujočim oblikovanjem skupin (inkluzija) zmanjšujemo socialno izključenost otrok iz socialno ogroženih družin in tudi otrok s posebnimi potrebami – skupine so mešane: skupaj letujejo otroci, ki so na letovanju samoplačniško, otroci, ki letujejo subvencionirano,  otroci, ki letujejo brezplačno, otroci s posebnimi potrebami, katerim pomagajo njihovi spremljevalci, in otroci, ki se udeležujejo zdravstvenega letovanja.

 

Ali morda lahko ocenite, za kakšne družine gre: za družine, kjer dela le eden od staršev, morda celo oba, za družine z več otroki …? So med temi tudi družine tujih delavcev s stalnim bivališčem pri nas?
Oceno lahko podamo glede na družine, ki se k nam obračajo po pomoč. Lahko rečemo, da so pogosto enostarševske, a velikokrat gre tudi za družine, kjer sta oba starša zaposlena, pa svojim otrokom ne moreta omogočiti počitnic. Naša društva vključujejo tudi otroke iz družin tujih delavcev s stalnim bivališčem pri nas.


Koliko sredstev namenjate za tovrstna letovanja?

Letos junija smo iz našega humanitarnega programa Pomežik soncu® in iz sredstev, ki smo jih prejeli na razpisu FIHO, našim organizatorjem in izvajalcem letovanj na internem razpisu razdelili 338.847,00 €, in sicer za letovanje vsaj 1000 otrok iz socialno ogroženih družin ter za otroke s posebnimi potrebami in njihove spremljevalce. Ob tem moramo opozoriti, da bodo končne številke zagotovo višje. Drugače pa naši organizatorji in izvajalci letovanj sredstva za letovanja otrok pridobivajo tudi od lokalnih donatorjev, od lokalnih skupnosti in tudi na razpisu ZZZS, ki vsako leto sofinancira zdravstvena letovanja.

 

Ali gre za sofinanciranje ali krijete vse stroške letovanja?

Otroci lahko letujejo samoplačniško, subvencionirano ali v celoti brezplačno.

 

Kateri je najpomembnejši kriterij za izbor?

Do povsem brezplačnega letovanja so upravičeni otroci, ki živijo v socialni stiski. Povprečno 10,5 % vseh otrok živi v družinah, ki si počitnic ne morejo privoščiti. Otroke predlagajo šolske svetovalne službe, centri za socialno delo, zdravniki-pediatri in naši prostovoljci, ki delajo na terenu. Predloge zbirajo naša društva oz. njihove komisije za humanitarna vprašanja. Za vsak predlog naša društva pridobijo ustrezno dokumentacijo, ki utemeljuje socialno podobo okolja, iz katerega izhaja otrok. Pri odločanju se prednostno upošteva: socialno in materialno stanje družine, zdravstveno stanje otroka, število otrok v družini, zdravstvena koristnost letovanja za otroka (psihično in fizično zdravje).

 

Ali opažate, da se povpraševanje po tovrstnem letovanju povečuje? Čemu ga pripisujete?

Vsako leto opažamo, da se povpraševanje po brezplačnih in subvencioniranih letovanjih povečuje. Starši ali skrbniki se zavedajo, da otrok ali mladostnik mora preživeti nekaj dni stran od družine, v družbi vrstnikov, finančnih sredstev pa imajo le za kritje osnovnih življenjskih potreb.

 

Ste zadovoljni z odzivom sponzorjev? Ali njihova podpora raste/upada? Kolikšna je? Kaj, menite, je razlog?

Program Pomežik soncu® je iz leta v leto vse bolj prepoznan. Zaupanje se gradi na dolgi rok, zato lahko rečemo, da podpora raste.

Sponzorji in donatorji znajo prisluhniti; v zadnjih dveh letih, v katerih sta preprečevanje socialnih stikov in šolanje od doma otrokom in mladostnikom prinesla povečanje neenakosti in veliko dušenih stisk, so še bolj prepoznali pomembnost sproščujočih počitnic za vse otroke. Tudi prebivalcem Slovenije se moramo zahvaliti, da po svojih zmožnostih donirajo.

Vedno poskrbimo za transparentno poročanje o namenski porabi sredstev, saj je to ključ do zaupanja naših sponzorjev in donatorjev.

V sklopu programa Pomežik soncu® pa poleg letovanj med poletnimi počitnicami otrokom iz socialno šibkejših okoljih omogočamo tudi “oddih” med krompirjevimi, božično-novoletnimi in zimski počitnicami. Zato lahko še vedno darujete 5 € za brezplačne počitnice otrok v socialni stiski – z SMS sporočilom POMEZIK5 na 1919.

 

Kako je s prostovoljci za spremljanje otrok? Jih je dovolj/jih primanjkuje? Kdo so? Kakšne izkušnje imate z njimi?

Pogoj za prostovoljsko delo z otroki in mladostniki na letovanjih ni izobrazba, temveč polnoletnost, veselje za delo z otroki in uspešno opravljeno posebno usposabljanje, ki ga organizirajo naša društva. V izobraževalnem procesu jih spoznamo in presodimo, ali so sposobni skrbeti za skupino otrok. V sedmih ali desetih dneh letovanja je prostovoljec njihov oče, mama, dedek, teta in najboljši prijatelj – tega ni zmožen vsak človek. V zadnjih letih se vračajo starejši prostovoljci. Ponovno se srečujemo s kolegi, ki so pomagali kot študentje, zdaj pa so njihovi otroci že odrasli in spet najdejo čas za prostovoljstvo. To nas izjemno veseli, po drugi strani pa smo zaskrbljeni, saj je z nami čedalje manj mlajših prostovoljcev. Stalno se moramo truditi z iskanjem – v sodelovanju s fakultetami, na družbenih omrežjih… Potencialnim mlajšim prostovoljcem polagamo na srce: pri letovanjih ne gre le za risanje nasmehov na otroške obraze, temveč tudi za pridobivanje dragocenih izkušenj, ki lahko prav pridejo nasploh v življenju, pri opravljanju poklica, ali pa, ko bodo imeli svoje otroke.

Izkušnje s kadrom so različne, kot smo različni ljudje. Nekdo morda resda pride s srčno željo, da bi opravljal to delo, a se v praksi izkaže, da ne zmore. Sicer pa vsako izmeno vodi pedagoški vodja, ki ves čas spremlja tudi delo mentorjev/animatorjev/vzgojiteljev in se morebitne težave rešujejo sproti. Za izobraževanje pedagoških vodij poskrbi ZPMS.

Letos imamo manj mentorjev/animatorjev/vzgojiteljev, kot bi jih potrebovali. Zato vabimo vse, ki bi jih to delo zanimalo, da se nam javijo na info@zmps.si in usmerili jih bomo na društvo, ki jih potrebuje.

 

Letos ste pripravili tudi dražbo športnih rekvizitov? Kateri naši športniki so jih prispevali? Koliko ste iztržili? Katera dražba doslej je bila najbolj uspešna?

Letos smo k sodelovanju povabili nekaj športnikov, tudi zaradi humanitarnega programa Športnik sem, ki omogoča uresničevanje športnih potencialov otrok iz socialno manj vzpodbudnih okolij. Prav tako pa je na letovanjih pomembno vodilo prav gibanje. Otroke spodbujamo, da sodelujejo v najrazličnejših športnih aktivnostih.

Uspeh prodaje športnih rekvizitov je odvisen tudi od naše iznajdljivosti in pravega trenutka ob pravem času. Veseli nas, da smo za “zlato” olimpijsko veslo Benjamina Savška dobili 4.500 €, dres s čelado in štartno številko Ceneta Prevca in Žige Jelerja pa še čaka na donatorja, tako da, bralci, vabljeni, da vzpostavite stik z nami na info@zpms.si. Tudi Anamarija Lampič je našim programom nekaj poklonila, to pa delimo z javnostjo za kakšen naš drug program.

 

Kaj je razlog, da ste se odločili letos na morje peljati otroke z motnjo v razvoju? Koliko se jih je odzvalo?

Otroci s posebnimi potrebami že več let letujejo tudi v sklopu programa Pomežik soncu®. Lansko leto so z nami letovali 103 otroci in 45 njihovih spremljevalcev.

V Sloveniji je cca. 20.000 otrok s posebnimi potrebami. Marsikatera družina se zaradi otrokove diagnoze in zdravljenja znajde v finančni stiski, saj ponavadi eden od staršev ostane doma. Zato mora družina preživeti z enim osebnim dohodkom, obenem pa otrok potrebuje več terapij in zdravstvenih pripomočkov, kot mu jih krijeta obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Ob vseh drugih stroških si počitnic enostavno ne morejo privoščiti, socialno-varstveni programi pa stroškov letovanj za otroke s posebnimi potrebami ne pokrivajo, čeprav zanje enako (ali pa še bolj) velja strokovna utemeljitev, da je aktivno in ustvarjalno koriščenje prostega časa z vrstniki izjemnega pomena za njihov razvoj.

Ključna značilnost naših letovanj je, da ti otroci – če je le mogoče – letujejo s svojimi vrstniki, ki nimajo posebnih potreb, po načelu inkluzije. To je zanje izjemnega pomena predvsem z vidika pridobivanja novih izkušenj in znanj ter izgradnje samopodobe, kar vodi v večjo samostojnost. Obenem pa to pri drugih otrocih spodbuja učenje strpnosti in sprejemanja drugačnosti. Izkušnje z mešanimi skupinami so zelo dobre.

Za otroke s posebnimi potrebami, ki brezplačno letujejo v okviru tega programa, morajo starši predložiti odločbo o razvrstitvi ali mnenje osebnega zdravnika in predlog CSD. Kriteriji, na osnovi katerih izbiramo kandidate, so zdravstveno in psihično stanje otroka, socialno stanje družine, ter – če otrok še ni letoval z nami – izražena želja otroka in staršev.

Otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin pomagamo tudi preko Sapramiškinega sklada.

 

Kaj kažejo vaše izkušnje: koliko takšne počitnice pomenijo otrokom iz slabše situiranih družin? Se vračajo? Se v odraslosti morda vračajo tudi kot prostovoljci ali spremljevalci?

Takšne počitnice jim pomenijo več, kot lahko opišemo z besedami. Naša letovanja so prostor, kjer se otroci počutijo varno in sprejeto. Prav tako jih opremimo z vsem, česar morda ne prinesejo s seboj (kopalke, natikači, brisače, poletna oblačila).

Konvencija o otrokovih pravicah poudarja, da je materialna blaginja pogoj za fizični, psihični in socialni razvoj otrok. Po Indeksu blaginje otrok (IRSSV) so “enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva” eden izmed elementov, s katerim se meri stopnja resne materialne prikrajšanost otrok. S tem, ko otroku iz socialno šibkejše družine omogočimo brezplačne počitnice, neposredno prispevamo k izboljšanju njegovega socialnega položaja in tudi k njegovi socialni vključenosti (lahko bo v šoli pripovedoval, kako se je imel na morju). Udeležba otroka na letovanju pogosto razkrije globljo stisko družine, kar nam nadalje omogoči, da ji nudimo celostno pomoč in s tem prispevamo k izboljšanju socialnega položaja celotne družine.

 

So tovrstni humanitarni projekti nekaj, na kar smo v Sloveniji lahko ponosni? Bi po vašem kazalo še kaj izboljšati?

Ponosni smo na naš program, na dejstvo, da nam uspe že 23. leto zapored zbrati toliko sredstev in lepemu številu otrok iz socialno šibkejših družin omogočiti brezplačne počitnice. Tudi prebivalci Slovenije so ga nekako vzeli za svojega.

A seveda so potrebne sistemske rešitve, ki bi zmanjšale tovrstne potrebe; da bi bili ljudje pošteno plačani za svoje delo in bi si družine lahko privoščile teden dni počitnic na morju.

 

Več

ZBIRAMO ŠOLSKE POTREBŠČINE

Zbiramo šolske potrebščine!

Da bodo brihtne in radovedne glave v šolo zakorakale s polnimi torbami in polnimi srčki!

Imate doma lepo ohranjeno šolsko torbo? Nam lahko pomagate tudi s kakšnim praznim zvezkom, peresnico, barvicami, temperami in drugimi potrebščinami, ki pašejo vanjo? Lahko nam jih prinesete na Zvezo prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva ulica 9, in poskrbite, da bodo vsi otroci imeli lep prvi šolski dan, lepo šolsko leto. V program Polna šolska torba, ki omogoča sredstva za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, pa lahko prispevate tudi finančno – z nakazilom. Podatki so spodaj.

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
sklic: SI00 17-2022
TRR NKMB: SI56 0400 1004 9903 191
namen: Polna šolska torba

Šolske potrebščine zbiramo tudi s Pošto Slovenije in to že deset let. V dobrodelni akciji zbira denar za nakup delovnih zvezkov oziroma šolskih potrebščin in materialne prispevke za otroke iz socialno ogroženih družin. Samo v zadnjih treh letih je Pošta Slovenije s pomočjo vas – DOBRI LJUDJE – zbrala več kot 93.000 kosov šolskih potrebščin in več kot 26.900 evrov finančne pomoči.
KAKO LAHKO POMAGATE PRI PROJEKTU POŠTAR PAVLI POLNI ŠOLSKE TORBE?
Finančno pomoč lahko do 9. oktobra 2022 prispevate z nakazili na TRR:
– SI56 6100 0000 3512 232
– sklic SI12 1724511900002
– namen: ‘Poštar Pavli polni šolske torbe’
….ali s pošiljanjem SMS-ov na številko 1919: s ključno besedo SOLA prispevajo 1 evro, s ključno besedo SOLA5 pa 5 evrov.

 

Več
0
    0
    Vaša košarica
    Košarica je praznaNazaj v trgovino