Na predstavitvenem dogodku je ZPMS predstavila aktivnosti projekta Človek, ne jezi se – združi se!, ki se osredotočajo na igre pripadnikov različnih etničnih skupin. Dogodek je povezovala vsestranska umetnica Rada Kikelj Drašler, ki je opisala cilje projekta in pojasnila razlog za zbiranje in obravnavo iger. Poudarila je, da igre združujejo, saj je namen iger povezovanje in sodelovanje, v projektu Človek ne jezi se – združi se! pa še posebej spoznavanje in približanje drugih kultur.

Otroke in ostale prisotne je ob začetku dogodka pozdravila generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna, ki je projekt opisala: »Projekt »Človek ne jezi se – združi se« je nov projekt, ki ga ob sofinanciranju Urada Vlade RS za komuniciranje izvajamo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije v letu 2017. Preko iger želimo mladim na neformalen, sproščen in igriv način približati problematiko odklonilnega odnosa do pripadnikov etničnih skupin, ki so prisotne na slovenskem ozemlju ter beguncev in migrantov,« in dodala: »projekt je pomemben, saj z njim spodbujamo medsebojno spoznavanje ter krepimo razumevanje medkulturnih razlik in medkulturnega dialoga.«

Za popestritev programa sta poskrbela Safija, učenka 4. razreda OŠ Martina Krpana, ki je predstavila makedonsko izštevanko in Blaž Pečnik, ki je predstavil zanimivo afriško igro »ayo« ter prisotne povabil k igranju.

Eden od ciljev projekta je tudi zbrati in popisati 12 iger pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov ter jih prikazati mladim na letovanjih in drugih počitniških aktivnostih, ob koncu leta pa izdati koledar za prihodnje leto, ki bo vključeval popisane igre v slovenskem, angleškem in izvornem jeziku. Koledar bo tako služil tudi kot didaktični pripomoček za pogovore z otroki in mladimi o strpni, vključujoči družbi.

Izvedbo projekta omogoča Urad Vlade RS za komuniciranje, ki meni, da so aktivnosti nevladnih organizacij zelo pomemben dejavnik osveščanja mladih o strpnosti, medkulturnem dialogu in solidarnosti. Na podlagi javnega razpisa letos sofinancira 11 projektov v skupni vrednosti 70.000 EUR. V okviru projektov nevladne organizacije izvajajo raznolike aktivnosti: delavnice in usposabljanja, izkustvene gledališke igre, različne natečaje, klepete z begunci, rokodelske delavnice, filmske projekcije, potujoče razstave, forumsko gledališče, popis in igranje iger… Uspešni so zlasti projekti, v katerih aktivno sodelujejo tudi pripadniki različnih etničnih skupnosti, priseljenci, begunci, migranti, prosilci za azil. Mnogi mladostniki namreč še nikoli niso bili v neposrednem stiku z njimi, ravno ta stik pa ključen za soočanje mladih s svojim nepoznavanjem, strahovi in predsodki.

Povej naprej!