Eden najbolj znanih humanitarnih programov Zveze prijateljev mladine Slovenije je Pomežik soncu®, katerega osnovni namen je omogočiti otrokom iz socialno šibkejših okolij brezplačne počitnice. V ta namen vsako leto zbiramo sredstva, s katerimi otrokom nudimo teden brezskrbnosti in jim tako polepšamo poletje.

S pomočjo donacij si pri ZPMS prizadevamo omogočiti otrokom, ki izhajajo iz družin v socialni stiski, popolnoma brezplačne, sproščujoče, varne, ustvarjalne in aktivne počitnice. Otroke predlagajo šolske svetovalne službe, centri za socialno delo ali posamezniki, pa tudi zdravnik-pediater ali jih prijavijo starši.

Pomežik soncu® omogoča letovanja otrokom iz socialno ogroženih družin, prav tako pa si prizadeva čim več otrokom s posebnimi potrebami iz socialno nespodbudnih okolij omogočiti zdravstvena letovanja. Družine, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami se pogosto soočajo z nezadostnimi dohodki in povečanimi stroški, ki jih narekujejo dodatne potrebe takšnega otroka. Starši so tako največkrat prepuščeni sami sebi in otroku ne zmorejo zagotavljati niti zdravstvenega letovanja. Zdravstvena letovanja pa so za otroke s posebnimi potrebami pogosto ključna, saj ti otroci pogosteje obolevajo, so bolj podvrženi debelosti ali pa so socialno izolirani in stigmatizirani.

Posebnost programa letovanja otrok s posebnimi potrebami pri ZPMS je, da ti otroci letujejo z vrstniki, ki nimajo posebnih potreb, in kolikor je le mogoče v istem programu, česar drugi organizatorji (invalidska društva in zveze) praviloma ne zagotavljajo. Skupaj s sredstvi donatorjev in sredstvi FIHO lahko otrokom s posebnimi potrebami zagotovimo ustrezne in brezplačne počitnice. Poleg donacij pa lahko letovanje otrok s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin podprete tudi z nakupom naravnih gobastih krp Pomežik soncu®, ki so na voljo v vseh poslovalnicah Pošte Slovenija.

Naša prizadevanja podpirajo tudi znani Slovenci, ki so ambasadorji programa Pomežik soncu®. Z namenom informiranja o pomenu humanitarnega programa, ki otrokom v socialni stiski nudi brezplačne počitnice, in poziva ljudi k podpori programa so naši ambasadorji posneli videe, ki si jih lahko ogledate na Youtubu ali s klikom na povezavo do naše spletne strani:
www.zpms.si/programi-in-projekti/pomezik-soncu2/letovanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/
in
www.zpms.si/programi-in-projekti/pomezik-soncu2/letovanje-otrok-iz-socialno-sibkejsih-okolij/ .