Policija na spletni strani objavila postopek v primerih nasilja v družini

Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave je na uradni spletni strani policije objavila celovit pregled informacij o postopkih policije na področju nasilja v družini. Informacije so bile sestavljene in objavljene v želji približati vsem ljudem celovitost dela na področju nasilja v družini ter z namenom dati ustrezne in objektivne informacije žrtvam nasilja v družini, pa tudi vsem tistim, ki bi žrtvam radi pomagali, pa morda niso vedeli, kako.

Informacije so objavljene na povezavi: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/67685-nasilje-v-druini-informacije-o-postopku-na-policiji.

Do njih pa je moč dostopati tudi po sledečem vrstnem redu: na spletni strani policije (http://www.policija.si) se ob levi strani nahaja pregled vsebin, klikniti je potrebno na »PREVENTIVA«, nato na »KRIMINALITETA« ali »OSEBNA VARNOST«. Tu se pojavita povezavi do celotne vsebine: »NASILJE V DRUŽINI – INFORMACIJE O POSTOPKU NA POLICIJI«.

Več

Izobraževanje TOM telefon – 22. november

TOM – TELEFON ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
Vabi k sodelovanju nove prostovoljce za svetovalno delo na Telefonu za otroke in mladostnike in za pomoč pri urejanju spletne strani www.e-tom.si . Osnovno izobraževanje organiziramo zadnja dva vikenda v mesecu novembru. Skupina prične z delom v petek 22. novembra. Obvezne prijave.

Prijavite se lahko na: zdenka.svaljek@zpms.si ali po telefonu: 01 23 96 720.
Prijazno vabljeni!

Več

Prireditev Družine se predstavijo

Zveza družin pri ZPMS in Zveza prijateljev mladine Domžale vabita na tradicionalno prireditev Družine se predstavijo, kjer člani družine izrazijo svoje umetniške talente in pokažejo, kaj so skupaj ustvarili ob sodelovanju vseh družinskih članov. V kulturnem programu nastopajo otroci, starši, stari starši in tudi drugi vabljeni gostje.

Prireditev bo v petek, 22. novembra 2013 ob 17. uri, v Kulturnem domu Radomlje, Prešernova 43, Radomlje. Vabljeni!

VABILO

Več

Zveza prijateljev mladine Maribor vabi prostovoljke /-ce na usposabljanje za delo na TOM telefonu

Odgovor je pogovor – tri besede, ki najbolje opredelijo poslanstvo TOM-a. TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki imajo kakršnekoli težave in probleme in se želijo o njih pogovoriti. Odraščanje je burno obdobje, ki prinaša veliko sprememb, vprašanj in mnoge pasti. Vsak otrok in mladostnik potrebuje priložnost, da se o njih sproščeno pogovori. Svetovanje je anonimno in zaupno, opravljajo ga prostovoljke /-ci po vsej Sloveniji. Mladi lahko pokličejo na TOM vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih med 12. in 20. uro, na brezplačno telefonsko številko 116 111.
Vse, ki vas takšno delo veseli in zanima, ste vabljeni, da se nam pridružite na usposabljanju.
Pogoji za prijavo so:
– polnoletnost,
– zaključena srednješolska izobrazba,
– opravljen uvodni razgovor.

Prijave zbiramo do 25. 11. 2013, preko spletnega obrazca na www.zpm-mb.si ali na e-naslov info.dum@zpm-mb.si . Za dodatne informacije smo na voljo na tel.št. 02 229-69-13.

Prvi uvodni razgovor bo 27.11. 2013 ob 15. uri, v prvem nadstropju Doma ustvarjalnosti mladih, v sobi 1:10, na Razlagovi 16.

Razpis

Več

Teden otroka 2013

 

Poslanica Zveze prijateljev mladine Slovenije
ob letošnjem Tednu otroka

Kako je biti otrok v današnji družbi?

 

Vse od leta 1954 Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) prvi teden v oktobru namenja otrokom, njihovim pravicam in osveščanju javnosti o vprašanjih, poveznih z otroci. Letošnji Teden otroka se bo začel ta ponedeljek, sedem dni različnih aktivnosti pa bo povezovala tema Kako je biti otrok v današnji družbi?

Skrb za otrokove pravice je eno od pomembnih področij delovanja ZPMS. Od leta 1990 ZPMS organizira otroški parlament, s katerim želi spodbujati demokratični dialog med otroki. ZPMS vse od leta 1954 organizira Teden otroka, ki je namenjen otrokom in njihovemu položaju v družbi.

Na letošnjem, 23. nacionalnem otroškem parlamentu, so otroci izbrali temo Razmere v družbi. Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je sledila njihovi izbiri in je tako za temo letošnjega Tedna otroka določila temo Kako je biti otrok v današnji družbi? Na to temo se navezuje tudi letošnja poslanica ob Tednu otroka, ki sta jo skupaj pripravila ZPMS in Varuh človekovih pravic.

Na pobudo Komisije za otrokove pravice pri ZPMS je bil pred 23 leti ustanovljen TOM telefon, telefon za otroke in mladostnike. »V letu 2012 so svetovalci odgovorili na skoraj 25.000 klicev otrok in mladostnikov, tej številki se približujemo tudi letos. Mesec oktober bomo namenili varni rabi interneta, še posebej t. i. cyberbullyingu, medvrstniškemu nasilju prek spleta, ko vrstniki posameznika zasmehujejo, objavljajo o njem žaljive komentarje na socialnih omrežjih, prizadeti pa je zaradi tega čedalje bolj izoliran in se spopada z občutki krivde in nemoči. Pomembno je, da mladi vedo, kam se v takšnih primerih obrnejo po pomoč,« je povedal dr. Albert Mrgole, predsednik Nacionalne mreže TOM telefon.

V okviru tedna otroka bo ZPMS organiziral številne prostočasne in razvedrilne programe za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji. Program aktivnosti ob Tednu otroka je dostopen na spletni strani ZPMS.

Sporočilo za medije

Mojca Pavlin iz farmacevtske družbe Lek je predsednici ZPMS Darji Groznik predala ček v višini 17.000 eurov.


Z leve Albert Mrgole, Vlasta Nussdorfer, Darja Groznik, Mojca Pavlin in Majda Struc.

Več

Cyberbullying?

V tem mesecu na TOM-u izpostavljamo temi bullying in cyberbullying. Poznaš besedi, veš kaj pomenita? Pri bullyingu oz. trpinčenju po slovensko gre za različne oblike nasilja, od fizičnega do psihičnega. Kadar se te stvari odvijajo preko interneta, ponavadi v obliki žaljivih sporočil, komentarjev, govorimo o cyberbullyingu oz. o spletnem ustrahovanju.

Oba pojava, tako bullying kot cyberbullying sta močno razširjena, se pa o njima velikokrat premalo govori. Takšno ravnanje je seveda nedopustno. Ali veš kako se zaščititi v takih primerih?

Več o tem lahko prebereš na naši spletni strani: www.e-tom.si

Več

Posvet Otrokova pravica do zasebnosti v medijih

Uvodni govorci na posvetu so bili Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic; Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije; Ranka Ivelja, predsednica Novinarskega častnega razsodišča; Anton Toni Klančnik z Generalne policijske uprave Ljubljana ter Darko Novak, namestnik vodje oddelka za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto pri Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

Varuhinja Vlasta Nussdorfer je izpostavila, da je varuh v vseh svojih letih delovanja vztrajno opozarjal na nesprejemljive praske medijskih zlorab otrok in mladoletnikov in kršenja njihove pravice do zasebnosti v medijih. V več primerih je predlagal presojo skladnosti ravnanj novinarjev in medijev s Kodeksom novinarjev Slovenije, predlagal pa je tudi spremembe in dopolnitve zakonodaje. Učinkovitost pravnih sredstev zoper ravnanje medijev je za prizadetega vprašljiva z vidika odprave posledic kršitev. Varuhinja poudarja, da je tudi etičnost ravnanja novinarjev pomembno sredstvo za preprečevanje kršitev človekovih pravic s strani medijev.
Poudarila je, da je potrebno presoditi, kako daleč je potrebno slovenski javnosti predstaviti zgodbe družine, otroka bodisi da je žrtev nasilja, revščine, za to, da se javnost odloči za darovanje.

Ranka Ivelja je povedala, da je poročanje novinarjev včasih brezobzirno. Kodeksu novinarjev so dodali nov člen, in sicer da novinar ne sme razkrivati identitete žrtev spolnih zlorab, družinskih tragedij in tragedij hudih kaznivih dejanj. Stališče Novinarskega častnega razsodišča je, da je o zgodbah, ki so v javnem interesu, potrebno poročati, a tako, da ima zaščita otrokove zasebnosti prednost in so novinarji odgovorni presojati vsak konkreten primer posebej.

Anton Toni Klančnik je izpostavil vprašanje, kako intenzivno ter v kakšnem obsegu sme poročevalec poseči v pravico posameznika, da je poseg še dopusten. Pravi, da je potrebno upoštevati cilj, vsebino in namen objave.

Darko Novak je izpostavil, da je zloraba osebnih podatkov kaznivo dejanje. Meni, da je zasebnost mladoletnih oseb v kazenskih postopkih dobro urejena, da prejmejo veliko več kazenskih ovadb zaradi medijskih objav podatkov. Po njegovem gre za tehtanje med pravico žrtve do zasebnosti in pravico javnosti do obveščenosti.

Središče ZIPOM in Varuh človekovih pravic bosta dopolnila osnutek priporočil in z njimi opozarjala slovensko javnost, družine, novinarje, odločevalce o pomembnosti otrokove pravice do zasebnosti v medijih.

Več

Čevljarčkov festival v Mariboru

Zveza prijateljev mladine Maribor v okviru programov Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 sodeluje s programom ”ČEVLJARČEK KOT NAVDIH”, katerega vrhunec bo »ČEVLJARČKOV FESTIVAL«, ki bo potekal od 25. do 27. septembra 2013, med 9. in 18. uro, na Trgu svobode v Mariboru. Izhodišče programa je legenda o mladem čevljarčku, ki je rešil Maribor pred Turki.

Otvoritev festivala bo v sredo, 25. septembra, ob 10.30 uri, s podelitvijo nagrad avtorjem izbranih rešitev natečajev za najboljši strip, fotografijo, dramsko besedilo, stojalo za čevlje in logotip, ki so na temo »čevljarček« potekali v prvi polovici leta.

Kljub temu, da so program oblikovali mladi za mlade, je medgeneracijski in prepričani smo, da bo pritegnil vse starostne skupine. V prilogi je natančen program, vreme bo lepo, torej ni ovir, da preživite prve jesenske dni s Čevljarčkom na Trgu svobode.

Program festivala

Vabilo na konferenco _ izkoriščanje otrok

Več