Podružnična osnovna šola Vrhpolje pri Moravčah je gostila več kot 100 mladih zgodovinarjev in njihovih mentorjev, ki so se zbrali na državnem, že 48. po vrsti, srečanju na temo Prazniki in praznovanja v šolstvu nekoč in danes – primerjava.

Program MLADI ZGODOVINARJI poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije že od leta 1969, vodi pa ga Komisija za delo zgodovinskih krožkov na osnovnih šolah, v katerem deluje 22 univerzitetno izobraženih zgodovinarjev, etnologov, geografov in drugih strokovnjakov, prostovoljcev, zaposlenih na raziskovalnih inštitutih, v muzejih in arhivih.

Gostiteljica letošnjega državnega srečanja je bila Osnovna šola Jurija Vege Moravče, kjer se je v POŠ Vrhpolje pri Moravčah v sredo zbralo več kot 100 mladih zgodovinarjev in njihovih mentorjev iz sodelujočih osnovnih šol. V dopoldanskem delu srečanja so mladi ustvarjalci v štirih skupinah predstavili svoje raziskovalne naloge ter v svojih predstavitvah izrazili izvirnost, poznavanje zgodovine ter članom komisij odgovorili na številna vprašanja. Tako smo poslušali predstavitve o šolskih praznovanjih, o valetah, o praznovanju ob zaključku šolskih dni, kako so se proslave spremenile skozi čas …

Po predstavitvah nalog so se udeleženci odpravili na grad Tuštanj, kjer sta jih sprejela graščak in graščakinja in jim predstavila zgodovino gradu. Mladi so si lahko ogledali tudi kapelico in muzejsko zbirko. Na zaključni prireditvi in podelitvi zasluženih priznanj so spregovorili Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev Slovenije, Tomaž Mikelj, predsednik Komisije za delo zgodovinskih krožkov pri ZPMS, Nuška Pohlin Schwarzbartl, ravnateljica OŠ Jurija Vege Moravče in župan Moravč, Martin Rebolj. Vsi so izrazili podporo programu, ki razvija kritičen odnos do zgodovine in pomaga ohranjati kulturno dediščino.

V šolskem letu 2016/2017 je Komisija prejela 34 raziskovalnih nalog in na podlagi vnaprej znanih kriterijev (število in starost članov, izvirnost, literatura in viri, primerjava izbranih gradiv, sistematičnost, pravilno citiranje virov, pravilno dokumentiranje slikovnega gradiva) ter zanje mladih ustvarjalcem (pri eni raziskovalni nalogi je sodelovalo celo 63 učencev) podelila 23 zlatih in 11 srebrnih priznanj.

V prihodnjem šolskem letu bodo mladi raziskovali migracije v svojem lokalnem okolju.