Zveza prijateljev mladine Slovenije je pričela z vsakoletno akcijo zbiranja sredstev za brezplačna letovanja otrok iz socialno ogroženih družin Pomežik soncu®, ki bo vrhunec dosegla 7. junija z dobrodelnim koncertom Otroci za otroke v Cankarjevem domu. Na koncertu, ki ga bo TV Slovenija predvajala 10. junija, bodo otroci iz Otroškega pevskega zbora OŠ Nove Jarše – Rock mulčki, pod vodstvom zborovodje Emirja Jušiča, gostili vrsto znanih slovenskih pevk in pevcev Gala Gjurina, Severo Gjurin, Vlada Kreslina, Tokaca (Dan D), Tomija Megliča (Siddharta), Boruta Marolta, Ulo Ložar in Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana ter Otroški pevski zbor RTV Slovenija. Vsi skupaj bodo pomagali zbrati čim več sredstev, poziv k pomoči pa je namenjen tudi posameznikom in podjetjem, saj želijo zagotoviti brezplačne, sproščujoče, ustvarjalne in aktivne počitnice čim večjemu številu otrok. Pomagate lahko z nakupom vstopnice za koncert, lahko pa prispevate 5 evrov tudi s poslanimi sporočili s ključno besedo ZPMS5 na številko 1919. Lani je v okviru ZPMS in njenih članic letovalo 10.139 otrok, od tega brezplačno 3235 otrok.

Sodoben čas je povzročil veliko ekonomsko in socialno razliko med otroki. Vse več jih je v času počitnic ostajalo doma, prepuščenih sami sebi in ulici. Da bi zmanjšali socialne razlike in zagotovili enake možnosti otrokom za kvalitetno preživljanje počitnic, smo v Zvezi prijateljev mladine Slovenije že leta 1999 pričeli s humanitarno pobudo zbiranja sredstev za financiranje letovanj otrokom iz socialno in materialno ogroženih družin Pomežik soncu.

Posebnost programov letovanja otrok pri ZPMS je, da so v iste programe vključeni otroci iz socialno ogroženih družin in tisti, ki letujejo samoplačniško, saj želimo, da so vrstniki med sabo čim bolj povezani in imajo možnost druženja. Prav tako v teh programih ZPMS letujejo tudi otroci s posebnimi potrebami. Družine, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, se še posebej soočajo s težkimi finančnimi situacijami. Starši so pogosto prepuščeni sami sebi in ne zmorejo zagotavljati zdravstvenega letovanja, čeprav bi bilo to še kako potrebno, saj ti otroci pogosteje obolevajo, so bolj podvrženi debelosti ali pa so socialno izolirani in stigmatizirani. V duhu inkluzije želimo tudi otrokom s posebnimi potrebami zagotoviti zdravstveno letovanje, tako, da se bodo, kolikor je le mogoče, pri vseh aktivnostih družili eden z drugim in ne eden ob drugem.