V Državnem zboru je danes potekalo že 27. nacionalno zasedanje Otroškega parlamenta. Program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo, ki ga Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) izvaja od leta 1990, pomeni eno najbolj prepoznavnih in izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Letos je v Otroškem parlamentu od začetka šolskega leta sodelovala skoraj polovica vseh osnovnih šol v Sloveniji in približno 3000 učencev in učenk.

Na nacionalnem zasedanju je 114 mladih parlamentarcev iz vse Slovenije razpravljalo o osrednji temi Otroci in načrtovanje prihodnosti. V plenarnem delu zasedanja sta mlade udeležence nagovorila predsednik Državnega zbora RS, dr. Milan Brglez in predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar. V letošnjem letu Otroški parlament doživlja večkrat predlagano nadgradnjo v obliki e-sodelovanja in odpira pomembna vrata za izražanje mnenj vsem mladim, ki želijo, da se sliši njihov glas.

»Otroški parlament je program ZPMS, prek katerega mladi vstopate v svet demokratičnega govora, svet razmišljanja o družbi, v kateri živimo in ki jo boste – zelo hitro – vodili vi in zato je danes praznik demokracije. Ker na sedežih, na katerih sedite, sedijo poslanci, ki krojijo politiko naše države in v tej politiki mora šteti tudi vaš glas, čeprav še niste polnoletni in nimate volilne pravice. Imate pa pravico, da poveste svoje mnenje.« je v uvodnem nagovoru mladih povedala Darja Groznik, predsednica ZPMS, in poudarila skupni namen vseh sodelujočih pri Otroškem parlamentu: »Združuje nas isti cilj – skrbeti za razvoj otrok, za možnosti, za priložnosti za vse otroke. To je osnovno poslanstvo ZPMS.«

Otroški parlament je pred leti nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas.

Predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez je v svojem uvodnem nagovoru poudaril pomen aktivnega državljanstva: »Izzivi, s katerimi se soočajo Slovenija, Evropa in svet so veliki, a njihovo reševanje se prične pri enem samem človeku – pri slehernemu izmed nas. Odgovornost in vajeti za oblikovanje uspešne, pravične in sočutne družbe bodo še kako hitro prevzele vaše generacije, zato sem vesel, da danes stojim pred tako velikim številom mladih, ki si želite na glas povedati, kakšne prihodnosti si želite. Aktivno državljanstvo je ključ do pristne demokracije, v kateri so v oblikovanje skupnega življenjskega okolja vključeni vsi. In ne glede na to, kaj boste nekoč postali, od inženirjev in trgovcev pa do zdravnikov in učiteljev, bo vaš prispevek k skupnemu dobremu vedno pomemben.«

Pomen sodelovanja otrok v Otroškem parlamentu je izpostavil tudi predsednik Vlade, dr. Miro Cerar: »Vi, ki ste tu angažirani in imate svoje mnenje, morate biti pozorni na dve stvari. Prvič na to, da ste v izražanju svojega mnenja odločni in pogumni, a vendar hkrati strpni do sogovornika. Demokracija pomeni tudi prisluhniti, skušati razumeti drugega in iskati kompromis, kadar je to potrebno. Drugič, nikoli ne smete zastopati le lastnega mnenja. Pridobiti morate veliko informacij, se informirati, kaj se dogaja z mladimi, jim prisluhniti in potem na takšnih mestih izraziti stališča.«

Kot oblika demokratičnega dialoga se Otroški parlamenti izvajajo v 2/3 osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni ter zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. V programu sodeluje na letni ravni približno 3000 učencev ob podpori 200 mentorjev in 20 regijskih koordinatorjev programa.

Prihodnost v mojih rokah
Krovna tema letošnjega zasedanja je obravnavala vprašanja otrok v odnosu do načrtovanja prihodnosti in je bila razdeljena na štiri podteme. V okviru prve, Kdo sem in kakšen človek želim postati, so mladi parlamentarci izpostavili, da si želijo biti tolerantni ljudje in ustvariti tolerantno družbo. Pogosto se tudi ne zavedajo, kaj želijo. Ob tem veliko vlogo igra njihova samopodoba in občutek vpetosti v družbeno okolje. Druga podtema, Prihodnost, je razkrila željo mladih po uspešnem zaključku šolanja, zaposljivosti in ustvarjanju družine. Vrednote skozi različne generacije ostajajo enake, spreminja se le točka pomembnosti glede na življenjska obdobja. Vrednoti prihodnosti sta delavnost in iznajdljivost. V okviru četrte podteme, Okolje, pa se mladi zavedajo pomena prizadevanj za trajnostni razvoj okolja, hkrati pa izražajo skrb glede pomanjkanja pitne vode in onesnaževanja okolja. Za temo 28. otroškega parlamenta, ki bo potekal v prihodnjem šolskem letu, pa so mladi parlamentarci izbrali Šolstvo in šolski sistem.

Parlament mladih
Parlament mladih je težko pričakovana nadgradnja otroškega parlamenta v obliki esodelovanja, ki bo potekal med 9. in 16. 6. 2017. »Najpomembnejše zaključke današnjega 27. nacionalnega otroškega parlamenta bomo strnili v nekaj trditev in povabili vse mlade, da se vključijo v nadaljnje komentiranje in podajanje konstruktivnih predlogov preko spletne platforme za e-sodelovanje OPIN«, je povedala Petra Zega, strokovna sodelavka iz Zveze prijateljev mladine Slovenije. Vsi komentarji in predlogi bodo skrbno pregledani in v obliki zaključkov zapisani v dokument, ki ga bodo na ZPMS v jeseni predali vidnejšim predstavnikom naše države. »Velja se potruditi, biti resen in konstruktiven, saj bo na ta način naš prvi poskus e-sodelovanja veliko bolj kakovosten in ga bodo odločevalci z resnostjo sprejeli in pregledali,« je še dodala Zega.

Fotografiral: Jaka Fefer