Fotografija Tomaž Kos

V NLB Skupini so ob predstavitvi poslovnih rezultatov za prvo letošnje četrtletje odločili za donacijo tudi naši organizaciji Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Pri izboru organizacij so želeli pokriti različna področja, in sicer skrb za otroke, skrb za socialno ranljive družine, skrb za starejše in tudi skrb za zaposlene, ki bi se zaradi bolezni ali nezgode znašli v stiski.

“Ob tokratni donaciji sem še posebej ponosen in to ne zgolj zaradi predanih in plemenitih organizacij, ki bogatijo našo družbo, temveč tudi zaradi sodelavcev v NLB Skupini, ki so resnično z veliko zavzetostjo in ponosom predlagali in glasovali za prejemnike donacij. NLB je s tem ponovno dokazala, da je veliko več kot zgolj regijska sistemska finančna institucija, saj s svojimi poslovnimi rezultati in trajnostnim poslovanjem predstavlja svetilnik, ki kaže smer tudi ostalim akterjem v regiji,” je povedal Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB d.d.

»Ob obvestilu, da bo Zveza prijateljev mladine Slovenije prejela donacijo za Hišo zavetja Palčica in za humanitarni program ENO SRCE, smo bili hvaležni vsem sodelavcem in sodelavkam NLB, ki prepoznavajo naše delo. V ZPMS smo namreč že 70 let prijatelji mladih in jih želimo opolnomočiti ter spodbujati na področjih, kjer to najbolj potrebujejo. Sredstva za Hišo zavetja Palčica bomo uporabili za izboljšanje življenja malčkov nameščenih v Kriznem centru za otroke Plačica, ki ga vodi CSD Ljubljana in so vaše pomoči potrebni. S sredstvi za humanitarni program ENO SRCE pa bomo otrokom iz socialno ogroženih družin dodelili štipendije za Adin štipendijski sklad, nekaterim pa bomo pomagali uresničevati njihove glasbene in športne potenciale v programih Glasbenik sem in Športnik sem je dejala Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Fotografija Tomaž Kos