Učenje o konceptih trajnostnega razvoja pomaga učencem razvijati razumevanje teh izzivov in problemov

ZPMS je članica konzorcija projekta Z globalnim učenjem do globalnih ciljev II, ki ga izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Ta teden smo s projektnimi delavnicami na temo globalnih ciljev obogatili zaključno srečanje učiteljev razrednega pouka, ki sodelujejo v programu Semena sprememb.

Učitelji bodo nova pridobljena znanja prenesli tudi na učence ter jim tako ponudili priložnost za praktično uporabo znanj in veščin ter razvoj strasti do odgovornega delovanja v družbi. Učenje o konceptih trajnostnega razvoja pomaga učencem razvijati razumevanje teh izzivov in problemov.

V čudovitem parku Rakov Škocjan smo se aktivno posvetili okolju, vodi, kakovostnem učenju za vse življenje ter raziskovali, kako lahko postanemo odgovorna družba, ter katere vrednote in kompetence moramo razvijati tisti, ki smo v neposrednem stiku z otroki, da bi jim lahko bili čim boljši mentorji.

Z različnimi aktivnostmi smo raziskovali svojo notranjo motivacijo in iskali svoje notranje vire moči. Udeleženci so se preizkusili v namizni igri “Ciljamo cilje” ter oblikovali tudi svoje različice iger/metod/aktivnosti, ki jih lahko prenesejo v svoje učno okolje. Največja dodana vrednost na delavnici pa je bilo medsebojno sodelovanje, ki je vedno pot do uspeha.  V globaliziranem svetu se družbe spoprijemajo s čedalje večjo hitrostjo sprememb, ki so zaznamovane tudi z večplastnostjo in negotovostjo. Zato poleg znanja, ki je koristno, a velikokrat statično, učenje postaja čedalje pomembnejše orodje za odpornost pred novostmi, ki jih prinašata razvoj in globalizacija. Tako odrasli kot tudi otroci se moramo naučiti razumeti ta zapleten svet, naučiti se moramo sodelovanja, odprtega dialoga, aktivnega delovanja za pozitivne spremembe.

#GlobalnoUčenje #GUdoSDG

@Sloga-Platform

@MZEZ_RS