Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je humanitarna organizacija, ki že 68 let deluje za dobro slovenskih otrok. Naša mreža šteje 109 članic, ki so prisotne po vsej Sloveniji. Prizadevamo si za družbo, v kateri imajo otroci in mladostniki svoj glas, svoje pravice in spodbudno okolje za razvoj.

ZPMS in njene članice smo vezni člen med potrebami in interesi otrok in mladih s svetom odraslih – z institucijami in organizacijami, ki jim skladno s svojim temeljnim poslanstvom želijo, hočejo ali morajo nuditi možnosti za sproščeno odraščanje v samostojne in samozavestne posameznike.

Izvajamo več programov, katerih skupni namen je dvig kakovosti življenja otrok in mladostnikov.

 

 

 

 

 

Socialno-humanitarni programi – vse dni v letu

V sklopu naših socialno-humanitarnih programov pomagamo otrokom, mladostnikom in družinam zagotoviti osnovne življenjske pogoje. Pomagamo na različne načine: finančno (plačilo položnic, računov, stroški zdravljenja, …) in materialno (oblačila, hrana, šolske potrebščine in drugo). Glavni cilj programov je zmanjšati socialno izključenost in otrokom omogočiti boljše življenje.

– S programom Polna šolska torba ob začetku vsakega novega šolskega leta poskrbimo, da imajo otroci vse šolske potrebščine, ki jih potrebujejo za uspešno šolanje.

Sapramiškin sklad je namenjen pomoči otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin.

4 letni Svit trpi za mišično distrofijo. Oče je ostal brez dela, mama je zaposlena za polovični delovni čas. Svit potrebuje redne terapije, invalidski voziček in prilagoditev prostorov v hiši.”

Adin štipendijski sklad pomaga mladim pri doseganju njihovih izobraževalnih ciljev.

»Rada bi se vam zahvalila za vašo pomoč, ki mi veliko pomeni. Poravnala sem si šolske položnice in si kupila potrebne pripomočke. Vem, da je letos situacija za vse drugačna, zato še enkrat bolj cenim, da mi še vedno stojite ob strani.« Ana, 16 let.

Otroški parlamenti® – zaključek v aprilu, poteka v šolskem letu 

Otroški parlamenti® so namenjeni izobraževanju otrok za pridobivanja kompetenc aktivnega državljanstva in demokracije.

»Slovenija potrebuje ministra za srečo,« so na letošnjem 31. nacionalnem Otroškem parlamentu predlagali mladi parlamentarci.

TOM telefon® – vse dni v letu

TOM telefon® je brezplačni anonimni svetovalni telefon za otroke in mladostnike v stiski, ki vsako leto svetuje več kot 19.000 mladim.

Teden otroka® – 4. do 10. oktobra 

V Tednu otroka®, ki poteka prvi teden v oktobru, vsako leto ozaveščamo o aktualni temi, ki zadeva otroke; naša zveze in društva v teh dneh organizirajo različne zanimive dejavnosti za otroke, obeležujejo pa ga tudi vrtci in šole.

Pomežik soncu® – zbiranje sredstev do konca poletja

Pomežik soncu® je program, s katerim želimo čim večjemu številu otrok zagotoviti brezplačne počitnice na morju ali v gorah.

»Na taboru se zelo zabavam. Vsak dan imamo različne aktivnosti in zato nam nikoli ni dolgčas. Imamo tudi veliko prostega časa za druženje s prijatelji. Družba je zelo v redu in zelo se imamo dobro. Mentorji so mladi, prijazni in zabavni, ko se družimo z njimi se vedno smejimo.« Peter, 11 let.

Natečaj Evropa v šoli – zaključek v maju, poteka v šolskem letu 

Natečaj Evropa v šoli spodbuja najmlajše, osnovnošolce in dijake k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in po svetu.

Mladi raziskovalci zgodovine – zaključek v maju, poteka v šolskem letu 

Mladi raziskovalci zgodovine pa že pol stoletja raziskujejo lokalno preteklost in tako ohranjajo kulturno dediščino.

 

Pod okriljem ZPMS deluje tudi Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov (Središče ZIPOM) – mreža nevladnih organizacij, ki deluje na področju otrokovih pravic.

Le samozavestni otroci in mladi, ki imajo pogoje za razvoj svojih talentov, ustvarjajo prodorno družbo. K temu stremimo z našimi programi za zaščito otrokovih pravic in zagovorništvo ter s programi na področju vzgoje in izobraževanja.