Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS je vsak prebivalec Slovenije v letu 2021 zavrgel povprečno 68 kg hrane. Tako je v letu 2021 nastalo kar 143.254 ton odpadne hrane, od tega več kot 50 % v gospodinjstvih.

Partnerji Slovenskega dne brez zavržene hrane, Lidl Slovenija, program Ekošola, Ekologi brez meja, Zveza prijateljev mladine Slovenije, TAM-TAM, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Etri skupina z Mini tovarno, verjamemo, da lahko s sodelovanjem in ozaveščanjem te številke zmanjšamo. K obeležitvi tega dne zato vabimo celotno slovensko družbo – posameznike, družine, občine, vladne in nevladne organizacije, izobraževalne ustanove ter vse tiste, ki se zavedajo, da hrana nikakor ni in ne sme biti odpadek. Da bi to lahko dosegli, moramo seči širše in k ukrepanju aktivno vključiti tudi splošno in strokovno javnost ter državo. S skupno akcijo ozaveščanja ljudi, ki spodbuja spremembo glede odnosa do hrane, ter aktivnim sodelovanjem politike in gospodarstva lahko zavržke hrane zajezimo ali in v največji možni meri odpravimo.

Vabimo vas, da izrazite podporo Slovenskemu dnevu brez zavržene hrane.

Tudi letos ga bomo obeležili v ponedeljek, 24. aprila 2023.

Vabimo tudi vas, da se nam s svojimi aktivnostmi pridružite v prizadevanju, da v javnosti nagovorimo problematiko zavržene hrane ter poskrbimo, da se bodo v prihodnje te količine zmanjševale.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo podporo, ki bi pomenila neprecenljivo dodano vrednost pri ozaveščanju o tej pomembni tematiki. Skupaj lahko pripomoremo k ustvarjanju boljšega sveta. 

Več informacij o projektu in aktivnostih je na voljo na www.danbrezzavrzenehrane.si