Izobraževanje mentorjev in regijskih koordinatorjev Otroških parlamentov®.
Vseh 303! udeležencev je uvodoma pozdravila predsednica ZPMS, Darja Groznik “Letošnja udeležba je rekordna. Zagotovo je razlog za tako udeležbo izbrana tema naslednjih Otroških parlamentov®: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH. Tudi otroci, mladi so v preteklih dveh covidnih letih še kako občutili, spremembe, ki so bile pred covidom nepredstavljive. Skrb za duševno zdravje otrok in mladih terja čuječnost vseh, ki ste/smo obkroženi z otroki in mladimi, kliče pa tudi k empatiji otrok, da znajo pristopiti k svojim vrstnikom v težavah. Odnosi z vrstniki in medsebojna komunikacija gotovo lahko marsikaj preprečita, ponudita olajšanje in vsaj delno odpravo blažjih težav. Odpiranje pogovora o počutju in psihičnih stiskah je dragoceno za vse. Včasih že sam pogovor pomeni del rešitve. Ocenjujem, da je tudi zato izbrana tema otroških parlamentov dragocena, potrebna in bo imela dobre učinke.”
V nadaljevanju so svoje prispevke predstavili še:
🟢 Sandra Murk in Tjasa Bertoncelj s TOM Telefona – Pogovor, ki pomaga
🟢 Ema Rajh, koordinatorka med-šolskega projekta, Med-sodelovanje
🟢 dr. Tina Podlogar, Center za raziskovanje samomora, Naslavljanje stiske in samomorilnega vedenja pri mladostnikih v šolskem okolju
🟢 Alenka Tacol, Krepitev samopodobe, Pot k duševnemu zdravju otrok in mladostnikov
🟢 Manca Perko, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Duševno zdravje otrok in mladih v mladinski literaturi