V ponedeljek, 13. aprila 2015, je v veliki dvorani Državnega zbora RS potekalo zasedanje 25. nacionalnega otroškega parlamenta. Osrednja tema je bila izobraževanje in poklicna orientacija. Uvodni govorci, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milan Brglez, predsednik države, Borut Pahor, minister za javno upravo, Boris Koprivnikar in Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) so v svojih nagovorih poudarili, da morajo mladi slediti svojim željam in interesom z veliko mero radovednosti in vztrajnosti.

Sledila je izvolitev predsednika 25. nacionalnega otroškega parlamenta, ki je postal 14-letni Ciril Cerovšek iz Dolenjske regije. »Biti predsednik otroškega parlamenta se mi zdi pomembna funkcija in mislim, da bi na področju izobraževanja in poklicne orientacije lahko še veliko spremenili. Pričakujem, da bodo zaključki, ki smo jih danes sprejeli, slišani s strani naših odločevalcev in tudi upoštevani,« je ob zaključku povedal novo izvoljeni predsednik.

Mladi parlamentarci so se pogovarjali o štirih osrednjih temah: poklici prihodnosti, vseživljenjsko učenje, formalno in neformalno izobraževanje in vsi poklici so pomembni.

• Med poklice prihodnosti so mladi umestili področji genetike in robotike ter izpostavili poklic astronavta in pomen družinskih podjetij.
• Mladi se zavedajo, da je učenje vseživljenjski proces. Poklice bi želeli spoznavati v osnovni šoli.
• Že tekom celotnega zasedanja so mladi parlamentarci poudarjali pomen tako formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja.
• S tem, da so vsi poklici pomembni, so se strinjali vsi, ker bomo vse poklice na določeni točki potrebovali.

Za temo 26. nacionalnega otroškega parlamenta, ki bo potekal aprila 2016, so si mladi parlamentarci izbrali pasti mladostništva.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.