V soboto, 28. marca 2015, je potekala 41. skupščina Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). V uvodu je predsednica ZPMS Darja Groznik predstavila delo zveze v minulem letu in izpostavila, da so: »Naši načrti za minulo leto bili izpolnjeni in na marsikaterem področju tudi preseženi. Še vedno ostajajo izzivi, predvsem v povezavi z zdravstvenimi letovanji. Čaka nas tudi premislek o nekaterih naših projektih, kot je Siti besed, ki ima zagotovljena sredstva le do konca tega šolskega leta.« Generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna pa se je osredotočila na finančno plat delovanja: »Ugotavljamo, da država vedno manj sofinancira naše programe. Predvsem tiste, ki zagotavljajo dodano vrednost za razvoj otrok. Izmed desetih programov, ki jih ZPMS izvaja, sta trenutno sofinancirana s strani države le dva – TOM telefon in Središče ZIPOM (Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov). Upamo, da bomo kljub skromni podpori države, še naprej uspeli zagotoviti dovolj sredstev za nemoteno izvajanje naših programov in projektov.«

Skupščina je sprejela Program dela in Finančni načrt ZPMS za leto 2015. To bo še naprej temeljilo na prilagajanju trenutnim družbenim razmeram in vodenju programov, ki otrokom in družinam zagotavljajo možnosti za zdrav in kvaliteten razvoj.

ZPMS z leti pridobiva vedno več novih članic. Letos so se pridružila štiri nova društva: DPM Andraž nad Polzelo, DPM Velika Dolina – Jesenice, DPM Cerkno in DPM Lukovica. Tako je sedaj skupno število društev in zvez, ki delujejo pod okriljem ZPMS 108.

V okviru skupščine so potekale tudi volitve. Novo izvoljeni so bili člani Upravnega odbora (Nataša Klepec, Saša Mikić, Kristina Kovač, Dragica Poznič, Vinko Hostar, Marjeta Ferkolj Smolič, Manca Perko, Jošt Šmajdek, Franc Kržan, Mateja Frank, Nace Breitenberger, Robert Trunkl), Častnega razsodišča (Vida Ban, Andželka Korošec, Erika Račič, Zdenka Šturm, Simona Valoh) in Nadzornega odbora ZPMS (Tanja Božičnik, Alenka Muc, Zdenka Pogorevc Višnjar, Alojz Potočar, Rosvita Svenšek). Člane komisij, forumov in odborov bo v naslednjih mesecih imenoval Upravni odbor ZPMS.