1. marca je Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) praznovala 62 let delovanja. Spremenjene družbene razmere, zlasti ekonomska kriza, poslabšanje socialne varnosti prebivalstva v Sloveniji in v svetu, so pomembno vplivale na delovanje ZPMS v zadnjem letu. »Želje ob rojstnem dnevu so zato preproste. Da bi bilo družinam in otrokom zagotovljeno vse potrebno, za njihov zdrav razvoj. Zavedamo se, da je treba otrokom v današnjih razmerah zagotoviti osnove za preživetje in razvoj, a to ne sme postati naše edino vodilo. Koliko je otrok, katerih potenciali ostajajo neizkoriščeni in koliko je otrok, ki prinašajo dodano vrednost naši družbi, a ostanejo v današnjih časih spregledani. Zato bomo pri ZPMS nadaljevali z vlaganjem energije v naše programe in projekte, za katere verjamemo, da lahko otrokom zagotovijo nova znanja, kompetence in kakovostno preživljanje prostega časa,« je razmišljanja ob praznovanju strnila predsednica ZPMS Darja Groznik.

Prosti čas je bil tudi osrednja tema Tedna otroka, ki je potekal prvi teden oktobra. Vsako leto pripravimo poslanico ob tednu otroka, tokrat pa smo pripravili dve. Eno smo namreč namenili otrokom v vrtcih in osnovnih šolah. Tudi njim smo poskusili približati in ovrednotiti pomen prostega časa in igre, na katero vse pogosteje pozabljamo.

Leto 2014 je zaznamovala Konferenca ob 25. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, ki je v veliki dvorani Državnega zbora RS potekala lani novembra. Na njej so otroci med drugim razpravljali o dodatnih vsebinah v šoli na temo državljanske vzgoje. To je spodbudilo tudi Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino, k sklicu nujne seje na temo uvedbe predmeta Državljanska in domovinska vzgoja ter etika v srednje šole. Odbor je ob koncu razprave sklenil, da ministrstvu za izobraževanje in drugim pristojnim institucijam predlaga pripravo analize o tem, ali je treba v učnih načrtih povečati obseg omenjenih vsebin.

Veseli nas, da smo vedno pogosteje konstruktiven sogovornik ostalih organizacij in odločevalcev na državni ravni. V januarju smo bili namreč vabljeni na štiri seje. Najprej na 7. nujno sejo Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino na temo varčevanja na področju izobraževanja. Sledila je udeležba na posebni seji parlamentarnih odborov – Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino, kjer je bilo predstavljeno UNICEF-ovo poročilo z naslovom Otroci recesije: Vpliv gospodarske krize na blaginjo otrok v razvitih državah in poročilo Inštituta RS za socialno varstvo Socialni položaj v Sloveniji 2013–2014. Ob tej priložnosti smo skupaj z UNICEF-om pripravili priporočila za reševanja problematike revščine otrok. Udeležili smo se tudi skupne seje odbora DZ za finance in monetarno politiko ter odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide na kateri so govorili o možnostih odpisa dolgov najrevnejšim. »Pri ZPMS želimo biti konstruktiven partner v pogovorih, ki vplivajo na življenje otrok in družin v Sloveniji. Z našimi izkušnjami želimo prispevati k iskanju ustreznih rešitev za zagotavljanje enakih možnosti za razvoj vseh otrok,« poudarja generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna.

Pot, ki smo jo do sedaj prehodili je bila dolga, a še vedno smo na marsikaterem področju šele na začetku. V prihodnje se bomo trudili, da otrokom in družinam ne bodo odvzete že pridobljene pravice, da bodo vsi otroci deležni brezplačnega obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne glede na urejenost zavarovanja njihovih staršev, ukvarjali se bomo s problematiko letovanj prek zdravstvenega zavarovanja in se vsakodnevno trudili, da bodo imeli vsi otroci enake možnosti za zdrav razvoj in za razvijanje svojih potencialov.

Pregled delovanja glavnih programov in projektov ZPMS v minulem letu:

TOM Telefon

V letu 2015 praznuje 25 let delovanja

– Nacionalna mreža TOM je 20. novembra (na rojstni dan) s strani Socialne zbornice Slovenije prejela Strokovno verifikacijo javnega socialnovarstvenega progama.
– V obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 smo na TOM telefonu prejeli 28.650 telefonskih klicev in opravili 5.912 svetovalnih pogovorov. Odgovorili smo na 445 vprašanj preko e-pošte in na 351 vprašanj v klepetalnici. Skupaj to pomeni 29.446 klicev, e-pošte in klepetov.
– Že drugo leto zapored so več klicev opravili fantje (52%).
– Na številki 116 111 deluje 8 svetovalnih skupin: Idrija, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Tolmin in Velenje. V programu je aktivnih 144 svetovalcev – prostovoljcev, ki so opravili 5607 prostovoljskih ur.

Otroški parlamenti

V letu 2015 praznuje 25 let delovanja

– 7. aprila 2014 je potekal 24. nacionalni otroški parlament na temo Razmere v družbi. Udeležilo se ga je 107 mladih parlamentarcev iz vse Slovenije, spremljalo jih je 28 sovrstnikov – novinarjev. Na 24. NOP se je po dolgem času vzpostavil dialog med otroci in odločevalci.
– Istega dne je v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve potekal dogodek z naslovom Prihodnost naše družbe – pogledi otrok in mladostnikov na razvoj sveta. Na obeh dogodkih je bila prisotna Marta Santos Pais, neodvisna predstavnica generalnega sekretarja OZN za nasilje nad otroki, ki je bila navdušena nad slišanim in videnim.
– Mladi so bili prvič vabljeni k sodelovanju na državnozborskem odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino, kjer sta mladi parlamentarki predstavili zaključke 24. nacionalnega Otroškega parlamenta.

Središče ZIPOM (Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov)

– Središče ZIPOM povezuje 40 nevladnih organizacij s področja otrokovih pravic. Deluje od leta 2013, v tem obdobju je med drugim podal:
o pobudo za vzpostavitev samostojnega instituta varuha otrokovih pravic oziroma samostojnega oddelka za otrokove pravice pri obstoječem Varuhu človekovih pravic RS – samostojni oddelek je bil vzpostavljen;
o pobudo za ratifikacijo tretjega izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah – gradivo za Vlado RS za ratifikacijo je v fazi priprave;
o pobudo za ureditev otrokove pravice do zasebnosti v medijih v skladu s Smernicami za poročanje o otrocih – skupaj z Varuhom človekovih pravic RS, Društvom novinarjev Slovenije, nekaterimi novinarji in Novinarskim častnim razsodiščem smo oblikovali Smernice za poročanje o otrocih – smernice pri svojih razsodbah kot podlago za odločanje uporablja tudi Novinarsko častno razsodišče.

Evropa v šoli

– Z natečajem, ki je namenjen otrokom in mladostnikom v vseh slovenskih osnovnih in srednjih šolah natečaj Evropa v šoli mladim omogoča možnosti raznovrstnih oblik izražanja osebnega odnosa do družbenih vprašanj skladno z njihovimi sposobnostmi, starostjo in ravnjo razumevanja družbenih procesov.
– Preko literarnega, likovnega, foto, video in povezovalnega natečaja (gibalnega, plesnega, dramskega) mladi razmišljajo in ustvarjajo o temi evropskega leta, ki je bila v letu 2014 Mladi sporočamo odraslim.
– Na natečaju je sodelovalo skoraj 6.500 mladih ustvarjalcev iz vse Slovenije, ki so na natečaj poslali 5.989 del, ustvarjali pa pod vodstvom 614 mentorjev.

Mladi raziskovalci zgodovine

– Mladi raziskovalci zgodovine so v šolskem letu 2013/2014 raziskovali na temo Ohranjanje spomina. Svoje pisne izdelke so tudi ustno predstavili na 45. državnem srečanju mladih zgodovinarjev konec maja 2014 v Krškem.
– Srečanja se je udeležilo 180 udeležencev iz 51 osnovnih šol iz cele Slovenije. Podelili smo 29 zlatih in 22 srebrnih priznanj. V šolskem letu 2014/2015 pa mladi raziskujejo na temo Sledi prve svetovne vojne v mojem kraju.

Socialno humanitarni programi

– Osnovni socialno humanitarni programi so Pomežik soncu, Siti besed, Poštar Pavli, Pomoč družinam in Štipendijski sklad Nivea.
– V okviru socialno humanitarnih programov smo za plačevanje toplih obrokov v šoli, letovanja, enkratno finančno pomoč družinam (plačevanje računov, nakup materialnih dobrin …), šolske potrebščine, štipendije … zbrali in razdelili več kot 550.000 EUR.

Letovanja

– Prek naših društev in zvez lahko otroci letujejo v 16-ih počitniških domovih, letno jih tam letuje več kot 20.000.
– Pomežik soncu je akcija, prek katere želimo otrokom, ki jim starši tega ne morejo omogočiti, zagotoviti brezplačne počitnice.

V marcu bo zaživela nova spletna stran ZPMS, do takrat pa nas lahko še vedno spremljate na www.zpms.si ali na naši facebook strani.