Vrsta zaposlitve: zaposlitev za določen čas 15 mesecev, polni delovni čas, 3 mesece poskusnega dela.

Pogoji za zaposlitev:

 • Razpis za določen čas – 15 mesecev, nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu
 • Polni delovni čas –  dopoldan
 • Naziv delovnega mesta: Strokovni sodelavec II – Pravnik/Pravnica
 • Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) – Pravo; 3 leta delovnih izkušenj

ali

Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) – Pravo; 5 let delovnih izkušenj

 • 3 mesece poskusnega dela

Opis delovnega mesta:

 • Vodenje kadrovskih evidenc zaposlenih.
 • Priprava pogodb o zaposlitvi, priprava internih aktov delodajalca (sklepi, pravilniki).
 • Priprava in pregled donatorskih, sponzorskih, podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju.
 • Spremljanje in odzivanje na predlagane spremembe zakonodaje s področja delovanja organizacije.
 • Sodelovanje pri pripravi zakonodajnih pobud.

Dodatna znanja:

 • slovenski jezik razumevanje – tekoče, govorjenje – tekoče, pisanje – tekoče
 • angleški jezik razumevanje – zelo dobro, govorjenje – zelo dobro, pisanje – zelo dobro,
 • urejevalniki besedil – osnovno,
 • delo s preglednicami – osnovno,
 • delo z bazami podatkov – osnovno
 • poznavanje računalniških omrežij – osnovno,
 • poznavanje operacijskih sistemov – osnovno,

Pričakovana so znanja in izkušnje iz področja delovno-pravne zakonodaje, zakonodaje za javni sektor, humanitarne organizacije, nevladne organizacije, pravne osebe zasebnega prava, zakonodajnega postopka, postopka sodelovanj javnosti pri pripravi predpisov, relevantna zakonodaja s področja otrokovih pravic na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Želimo si veščega pravnega strokovnjaka/strokovnjakinjo, ki je vajen/-a samostojnega in samoiniciativnega dela, zna široko razmišljati, je strokoven/-a in natančen/-a. Iščemo osebo, ki ji je blizu način dela v večjem kolektivu humanitarne organizacije, s čutom za sočloveka in timsko delo.

Prijavi priložite:

 • življenjepis,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev in morebitne reference.

Način prijave na delovno mesto in dodatne informacije na e-naslovu breda.krasna@zpms.si

Rok za prijavo: 6. 3. 2024