Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije iščemo pravnika. Rok za prijavo je PODALJŠAN do 9.1.2023

Podroben opis delovnega mesta:

-VODENJE KADROVSKIH EVIDENC
-PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI, ANEKSOV
-PRIPRAVA INTERNIH AKTOV DELODAJALCA (SKLEPI, PRAVILNIKI)
-JAVNA DELA: MESEČNI ZAHTEVKI, LISTE PRISOTNOSTI, NADZOR, VODENJE EVIDENC, ODDAJA PONUDB,
PODPIS POGODB
-PRIPRAVA IN PREGLED POGODB (PREDVSEM DONATORSKE IN SPONZORSKE)
-ODZIVANJE NA PREDLAGANE SPREMEMBE ZAKONODAJE: PISANJE KOMENTARJEV, AMANDMAJEV
-SODELOVANJE PRI PODAJI ZAKONODAJNIH POBUD
-VODENJE IN KOORDINACIJA MREŽE ZA OTROKOVE PRAVICE, KI DELUJE PRI ZPMS.

Več o razpisanem delovnem mestu si lahko preberete tukaj.