V sodelovanju z Dinosom zbiramo zamaške, plastenke in papir za socialno humanitarni program Športnik sem.

Naš namen je, da čim več otrok in mladostnikov vzpodbudimo k redni športni aktivnosti. Želimo jim dati priložnost, da se gibajo ter si tako izboljšujejo svoje fizične in psihične zmogljivosti.

Če želite podpreti otroke ali mladostnike pri aktivnem preživljanju prostega časa in pri plačilu treningov, lahko pomagate z zbiranjem zamaškov, plastenk ali papirja.

KAKO?

1️⃣ Zberite odpadne zamaške, plastenke, papir, ki se kopičijo doma ali pripravite zabojnik v organizaciji/podjetju, kjer delujete, da sodelavci namensko odložijo

2️⃣ Zbrano prosimo odpeljite do najbližjega zbirnega 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫a 𝐃𝐢𝐧𝐨𝐬, seznam najdete na bit.ly/3kNWObK

Zbirni center Jesenice – Kurilniška ulica 18
Zbirni center Slovenske Konjice – Ob potoku 9
Zbirni center Novo mesto – Ljubljanska cesta 35
Zbirni center Kočevje – Novomeška cesta 8
Zbirni center Naklo – Cesta na Okroglo 9
Zbirni center Nova Gorica – Cesta IX korpusa 9
Zbirni center Kranj – Savska loka 24
Zbirni center Koper – Šmarska cesta 7
Center za predelavo Ljubljana – Šlandrova ulica 6
Zbirni center Maribor – Tržaška 55
Zbirni center Brežice – Cesta bratov Cerjakov 38
Zbirni center Dravograd – Otiški vrh 25 E
Zbirni center Ptuj – Špindlerjeva ulica 21
Zbirni center Murska Sobota – Markišavska cesta 7
Zbirni center Lendava – Tri mlini 2c
Zbirni center Celje – Gaji 37
Zbirni center Velenje – Cesta Simona Blatnika 9
Zbirni center Trbovlje – Neža bš

3️⃣ Zaposlenim povejte, da pošiljko odpadkov namenjate Zvezi prijateljev mladine Slovenije za program Športnik sem.

S humanitarnimi sredstvi, pridobljenimi s predelavo zbranih odpadkov, bomo otrokom omogočili treninge ali pripomočke za vadbe. 💙