Čestitamo Ani Bizjak za PLAKETO DRŽAVNEGA SVETA RS, ZA NAJZASLUŽNEJŠE DRUŠTVENE DELAVCE – PROSTOVOLJCE

Prostovoljci ne dobijo drugih nadomestil, razen sreče, veselja in miru. Ker ko delajo dobro, se to množi.

Anino prostovoljstvo sega v leto 1973, ko je prestopila vrata MDPM Ajdovščina. Ana je leta 1986 postala sekretarka MDPM Ajdovščina in to delo opravlja še danes. Ves čas skrbi za nemoten potek dela in aktivnosti za otroke, mlade in družine. Številnim mladim je omogočila delo, izobraževanje, osebni razvoj, skrbela za ohranjanje ustaljenih in ustvarjanje novih projektov ter sodelovanje z ZPMS in njenimi članicami. Bila je dolgoletna članica Upravnega odbora ZPMS, danes pa je aktivna kot predsednica Komisije za socialna vprašanja in humanitarne projekte ZPMS. Prav tako je bila članica večih nacionalnih odborov pri ZPMS. Bistveno je prispevala k ohranitvi nacionalnih programov ZPMS v Vipavski dolini in skrbela za delovanje lokalnega društva.