Ob svetovnem dnevu boja proti revščini

Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije si želimo, da bi imeli vsako leto manj vlog za vključitev v socialno-humanitarne programe ENO SRCE, s katerimi na različne načine pomagamo otrokom iz socialno šibkejših okolij:

Družinam priskočimo na pomoč s plačilom življenjskih stroškov in s hrano (Pomoč družinam);
poskrbimo, da imajo otroci vse za šolo (Polna šolska torba);
mlade podpiramo na poti do izobrazbe (Adin štipendijski sklad);
krijemo stroške terapij in pripomočkov otrokom s posebnimi potrebami (Sapramiškin sklad) ter
otrokom in mladostnikom omogočamo športne aktivnosti (Športnik sem).

»V naših prizadevanjih opažamo, da se je struktura družin, ki potrebujejo denarno in materialno pomoč, v zadnjih letih spremenila. Na nas se obračajo revni zaposleni, ki z minimalno plačo enostavno ne zmorejo pokrivati vseh družinskih stroškov. Največ prošenj prihaja od enostarševskih družin in družin z bolnimi otroki. Začaran krog revščine se pogosto pojavlja v okoljih, kjer je prisotna dolgotrajna bolezen staršev ali otrok. To stanje je povezano z nezaposljivostjo, stroški zdravljenja, nakupom posebnih pripomočkov, z varstvom otrok, s pokrivanjem stroškov zdravil, ki so plačljiva,« pove Darja Groznik, predsednica ZPMS, in dodaja: »Opažamo tudi, da se prosilci na nas iz različnih razlogov, morda sram, slaba informiranost, obračajo prepozno, ko se dolgovi že nakopičijo. Le-ti so največkrat za plačilo osnovnih mesečnih življenjskih stroškov, kot so elektrika, najemnina, šolske aktivnosti.«

Sredstva za socialno-humanitarne programe ENO SRCE pridobivamo skozi vse leto z različnimi akcijami in povezovanji s podjetji, zato da so sredstva vedno na voljo in da lahko hitro pomagamo.

V Sloveniji po podatkih SURS-a za lansko leto, živi pod pragom revščine 40.000 otrok (10% vseh otrok). Kot možne dolgoročne ukrepe za odpravo revščine otrok vidimo v univerzalnem otroškem dodatku, v neupoštevanju štipendij in otroškega dodatka v dohodek družine, v spremembi preživninskega sistema, v ukrepih za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, v brezplačnih učbenikih, v brezplačnem toplem obroku v šoli,… Ob tem, da letno na različne načine pomagamo do 10.000 družinam z otroki, do 30.000 otrokom, da smo letos peljali na letovanja 10.588 otrok, od tega 3186 brezplačno, 133 otrok s posebnimi potrebami, da sredstev za njihove spremljevalce ne dobimo na nobenem javnem razpisu, ker tak razpis niti ne obstaja.

Že več let opozarjamo na probleme, s katerimi se srečujejo starši otrok z redkimi boleznimi. Ti imajo omejen dostop do učinkovite zdravstvene oskrbe. ZPMS je že večkrat predlagala: država mora nemudoma oblikovati poseben SKLAD ZA OTROKE Z REDKIMI BOLEZNIMI, saj je nesprejemljivo, da se morajo starši v takih primerih obračati na humanitarne organizacije in zbiranje sredstev.

Žal pa vseh stisk ne moremo rešiti.