TOM LJUBLJANA vabi vse, ki se zanimate za prostovoljno delo na našem programu, na informativni sestanek in predstavitev, ki bo v torek, 18. 10. 2022, ob 17. uri preko spletne aplikacije Zoom. Na informativnem sestanku vam bomo predstavili naše delo ter postopek za začetek svetovalnega dela.

Pogoj za svetovalno delo na TOM-u je opravljeno osnovno izobraževanje ter uvajanje. Za pričetek svetovanja na kanalu Tom telefon je obvezna udeležba na vseh terminih izobraževanja za telefonsko svetovanje in terminu za varno rabo spleta.

Termini osnovnega izobraževanja:

8.11.2022 16:00-21:00 Telefonsko svetovanje
10.11.2022 16:00-21:00 Telefonsko svetovanje
15.11.2022 16:00-21:00 Telefonsko svetovanje
17.11.2022 16:00-21:00 Telefonsko svetovanje
24.11.2022 16:00-21:00 Svetovanje v spletni klepetalnici
2.12.2022 15:00-20:00 Svetovanje po e-pošti
6.12.2022 17:00-20:00 Varna raba spleta

Če se nam želiš pridružiti, nam piši na neza.jagodic@zpms.si. Vedno smo veseli novih prostovoljcev!

TOM telefon® – je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Po telefonu, e-pošti in spletni klepetalnici nas lahko otroci in mladostniki kontaktirajo zaradi katerega koli vprašanja ali težave, od najmanjše do največje. TOM svetovalne skupine so v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Velenju, Krškem, Idriji, Ajdovščini in Tolminu.

Na izobraževanje se lahko prijavijo tudi osebe, ki imajo možnost vključitve v program javnih del.

To so brezposelne osebe, ki so bile pred in po nastopu začasne nezaposljivosti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev ali več. Kot organizacija bomo namreč v letu 2023 kandidirali na razpisu za javna dela.

Zaželeno je, da imajo osebe VII. stopnjo izobrazbe smeri: psihosocialna pomoč (FUDŠ), socialno delo (FSD), socialna pedagogika (PF), psihologija (FF), … ali druge osebe s VII. stopnjo izobrazbe, ki so zainteresirane za delo z mladimi in jim niso tuje nove tehnologije, saj so naši javni delavci do sedaj izvajali tako telefonsko svetovanje, kot tudi svetovanje preko e-pošte in v spletni klepetalnici ter pripravljali spletne objave za mlade.