Srečanje Zveze prijateljev mladine Slovenije in predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič
Na srečanju sta se predsednica ZPMS Darja Groznik in mag. Urška Klakočar Zupančič osredotočili na tri točke:
  • Varuh otrokovih pravic,
  • Nadaljevanje programa Otroški parlamenti,
  • Šolska ura s predsednikom/predsednico DZ.
  • Mag. Urška Klakočar Zupančič je pozdravila pobudo ZPMS, da se v Sloveniji vendarle uvede Varuh otrokovih pravic, ki v mnogih državah že dobro deluje in je po besedah predsednice ZPMS Darja Groznik Osebni Profil izredno pomemben pri skrbi za otroke, ga pa je potrebno tudi zakonsko urediti. Otroci bi morali imeti varuha svojih pravic, sploh v nerazumnih in nečloveških sodnih postopkih, v primerih otrok s težavami v duševnem zdravju in ostalih otrok, ki se soočajo z resnimi težavami zaradi omejitev v času epidemije.
  • Dogovorili smo se za nadaljevanje našega dolgoletnega programa Otroški parlamenti, ki otrokom omogoča aktivno državljanstvo in demokracijo.
  • Mag. Urška Klakočar Zupančič pozdravlja tudi nadaljevanje projekta “Šolska ura s predsednikom/predsednico DZ”, s katerim mlade informiramo in poučujemo o delu Državnega zbora.
Foto: Matija Sušnik