V ponedeljek, 13. junija 2022, so se v prostorih III. Osnovne šole Celje, zbrali predstavniki Zveze prijateljev mladine Slovenije in predstavniki društev iz vzhodnega dela Savinjske regije.

Povezovanje in mreženje

Regijska srečanja so namenjena predstavitvi društev, njihovih aktivnostih/programov v posamezni regiji ter razmišljanju o delovanju mreže (zveze) s predlogi za izboljšave in razvoj.

Uvodoma je društva pozdravila generalna sekretarka Breda Krašna in predstavila aktualne dejavnosti Zveze prijateljev mladine Slovenije. V nadaljevanju so svoje delovanje predstavile tudi članice: poleg gostiteljev – Medobčinskega društva prijateljev mladine Celje so se srečanja udeležili še predstavniki MZPM Šentjur in DPM Atomček Podčetrtek.

Delovanje na regijskem in lokalnem nivoju

Društva so predstavila svojo dejavnost, ki jo izvajajo v lokalnem okolju. Pri tem so poudarili pomen socialno-humanitarnih pomoči in svetovalnega dela, ki so v tem delu Slovenije zelo potrebni. Pri večini društev dela opravijo predsedniki oz. zakoniti zastopniki v popoldanskem času doma, saj društva nimajo lastnih prostorov za delovanje, kakor tudi ne skladiščnih prostorov za potrebe posameznega društva.

Društva so se posebej zahvalila generalni sekretarki in Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Po njihovem mnenju je zveza zelo napredovala v sodelovanju s članicami na terenu, kar se pozna v prejeti denarni, materialni in tudi strokovni pomoči. Predstavniki društev so izpostavili, da njihovo delovanje brez sodelovanja ZPMS ne bi bilo mogoče oziroma bi bilo močno okrnjeno.

Na srečanju je koordinator za članice ZPMS Uroš Brezovšek društva pozval, da se včlanijo v mrežo prostovoljskih organizacij pri Slovenski filantropiji in vstopijo v članstvo v CNVOS.

Pridobivanje statusov

Kot zadnje so se dogovorili, da si bodo društva prizadevala pridobiti statuse delovanja v javnem interesu, kakor tudi pridobiti status humanitarnih organizacij. Generalna sekretarka je spodbudila društva, da si omenjene statuse pravočasno uredijo in jih pozvala, da izkoristijo strokovno pomoč, ki jo pri tem nudi ZPMS.

Društva so izrazila interes, da bi taka srečanja v živo potekala vsaj dvakrat letno.