V petek, 5. novembra 2021, je potekalo že 3. srečanje predstavnikov Zveze prijateljev mladine Slovenije s predstavniki društev iz Primorske regije.

Zaradi epidemioloških razmer je tokratno srečanje potekalo preko spletne platforme ZOOM. Srečanja se je poleg generalne sekretarke Brede Krašna, podpredsednice Pavle P. Udovič in regijskega koordinatorja za članice Uroša Brezovška udeležila tudi predsednica Darja Groznik.

Regijska srečanja so namenjena predstavitvi društev, njihovih aktivnostih/programov v posamezni regiji ter razmišljanju o delovanju mreže (zveze) s predlogi za izboljšave in razvoj.

Uvodoma so se društva dogovorila o izvajanju regijskega projekta Hladilnik toplega srca, ki ga podpira radio Capris. Poleg MDPM Sežana, DPM Koper, DPM Izola in DPM Piran se bo v letošnjem decembru akciji priključila tudi DPM Ilirska Bistrica.

Društva so v nadaljevanju predstavila svojo dejavnost, ki jo izvajajo v lokalnem okolju. Pri tem se je izpostavila razlika med samimi društvi, saj jih kar nekaj nima zaposlenih in so povsem odvisna od prostovoljnega dela. Večina dela opravijo predsedniki oz. zakoniti zastopniki v popoldanskem času doma, saj društva nimajo svojih prostorov za delovanje, kakor tudi skladiščnih prostorov za potrebe posameznega društva.

V zadnjem delu srečanja so se pogovarjali tudi o novih programih oziroma predlagali vsebinske sklope, ki naj bi jih pokrivalo delovanje ZPMS. Irena Morgan iz DPM Koper je v razpravi izpostavila tiste “tihe” otroke, ki ne sodelujejo v programu Otroški parlamenti in drugih ZPMS-jevih programih, da bi morali tudi za njih poiskati načine, kako jih vključiti v obstoječe oziroma nove programe.

Ob koncu so se društva dogovorila za regijsko koordinacijo nacionalnega programa Evropa v šoli in Otroški parlamenti.

Srečanje smo zaključili s sedaj že utečeno temo pridobivanja statusa za društva. ZPMS svoje članice spodbuja k pridobivanju humanitarnega statusa oz. statusa delovanja v javnem interesu, za kar društvom ponuja pomoč pri premagovanju birokratskih zahtev ob podajanju vloge.