Zveza prijateljev mladine Slovenije si že od leta 1953, ko je bila ustanovljena, prizadeva za kakovostno preživljanje prostega časa otrok, mladostnikov in družin. Že takrat so se zavedali, kako pomembno za zdravje, vzgojo in razvoj otrok je preživeti vsaj teden dni v letu ob morju ali v hribih v družbi sovrstnikov.

Pomežik soncu

Leta 1999 smo začeli s humanitarno pobudo za zbiranje sredstev za financiranje letovanj otrokom iz socialno in materialno ogroženih družin Pomežik soncu®, ki je do danes prerasla v velik humanitarni program. Namen programa Pomežik soncu je omogočiti otrokom, ki izhajajo iz družin v socialni stiski, brezplačne, sproščujoče, varne, ustvarjalne in aktivne počitnice v družbi sovrstnikov. Otroke predlagajo šolske svetovalne službe, centri za socialno delo, posamezniki, pa tudi zdravniki. Na letovanjih ni razlikovanj – Pomežikovi otroci letujejo skupaj z otroki, ki so na letovanju samoplačniško.

Projekt se izvaja od leta 1999 neprekinjeno vsako leto

V zadnjih 5 letih smo peljali na letovanja skoraj 60.000 otrok, kar pomeni vsako leto okoli 12.000.

»Le česa smo se kot otroci bolj veselili kot počitnic, ki so sinonim za brezskrbnost, prijatelje, sladoled, prve ljubezni? Za program Pomežik soncu želimo vsako leto zbrati čim več sredstev za čim več letovanj otrok iz socialno manj spodbudnih okolij. Stiske družin so se v preteklem letu poglobile, zato smo hvaležni Poslovni tek trojk – Slovenia Business Run, da ste izbrali naš humanitarni program Pomežik soncu in s tem omogočili nekaj našim otrokom letovanje,« pove Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije.

 Odlična priložnost za socializacijo otrok

Letovanje ponuja mladim priložnost, da izboljšajo svojo samopodobo in da odkrijejo v sebi lastnosti in talente, za katere morda niso vedeli, da jih imajo. Otroci radi preživijo počitnice v drugem okolju, brez družinskih članov. Tako si naberejo dragocenih življenjskih izkušenj: kot recimo pospravljati sobo, si prišiti gumb, skrbeti zase in svoje stvari, poskrbeti za higieno.

Različni programi in aktivno koriščenje prostega časa otrokom omogočajo izbiro, socializacijo z vrstniki, lastno odločanje in sodelovanje ter odgovornost za svoje odločitve. Življenje v skupini, prilagajanje, soodločanje, skrb za druge in njihovo počutje, sodelovanje in odpovedovanje so del življenja na letovanjih.

In prav te vrednote so vedno bolj zaželene in jih pri mladih vedno bolj pogrešamo.

Počitniški domovi

Otroci lahko letujejo v 15 počitniških domovih, sedem jih je v Sloveniji, osem na Hrvaškem. ZPMS je skupaj s svojimi članicami vzpostavila standarde in normative, ki se jih morajo držati, da lahko kandidirajo za zbrana sredstva. V okviru naših društev so organizirani Klubi vzgojiteljev, v katere se vključujejo vsi, ki želijo sodelovati kot pedagoški vodje ali kot vzgojitelji na letovanjih.

ZPMS vsako leto organizira izobraževanje za pedagoške vodje, društva pa poskrbijo za izobraževanje vzgojiteljev. Usposabljanje oseb, ki delajo z otroki, je za nas bistvenega pomena.

V zadnjih letih več pozornosti posvečamo tudi zbiranju sredstev za letovanje otrok s posebnimi potrebami, bodisi da gre za lažje ali težje vedenjske ali motorične motnje, ali pa tudi invalidnost. Interesa je veliko, saj si starši želijo, da njihovi otroci niso ločeni od drugih. Tudi mi vemo, da je socializacija in zavedanje, da so otroci različni, koristno prav za vse.

Naša želja je, da bi na letovanja s svojimi vrstniki šli vsi otroci.

In zato delamo vse to … Delamo z veseljem in prepričanjem, da delamo dobro.

Prispevek pripravljen za publikacijo Slovenia Business Run Magazin