Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) bo 1. marca praznovala 68. rojstni dan. Na pobudo predsednice Darje Groznik smo na Zvezi prijateljev mladine Slovenije naš rojstni dan povezali z ljudmi, ki so imeli pomembno vlogo pri ustanavljanju naše organizacije.

Njihov prispevek bomo povezali z našimi vsebinskimi programi. Tako smo obstoječi štipendijski sklad poimenovali po Adi Krivic, ki je bila prva predsednica ZPMS.

Obstoječi štipendijski sklad pomaga mladim pri doseganju njihovih izobraževalnih ciljev.

»Prvo promocijo Adinega štipendijskega sklada smo naredili z družbo A1 Slovenija, ki nam je prijazno dovolila prevzeti njihova družbena omrežja za en dan. S pozivom njihovim sledilcem, da pošljejo SMS s ključno besedo ZPMS (darujejo 1 eur) ali ZPMS5 (darujejo 5 eur)  zbiramo sredstva za sklad, iz katerega bomo dodeli štipendije pomoči potrebnim. Želimo, da tovrstno sodelovanje postane praksa tudi v prihodnje.« Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS.

»Možnosti učenja, s katerimi lahko izkoristimo svoj potencial in dosežemo zastavljene cilje, so izjemno pomembne za vsakega posameznika. Podpori mladih in širši skupnosti pri pridobivanju novih znanj in izkušenj v svojem poslovanju in družbeno odgovornem delovanju veliko pozornosti posveča tudi A1 Slovenija. Zato smo z veseljem podprli aktivnosti na naših družbenih omrežjih in tako pomagali oživiti Adin štipendijski sklad, ki pomaga mladim iz socialno šibkejših družin pri doseganju njihovih izobraževalnih ciljev. Prav tako smo z donacijo enemu štipendistu zagotovili enoletno štipendijo. Mladim štipendistom želimo prijetno izkušnjo izobraževanja«, je dejal Lovro Peterlin, managing direktor A1 Slovenija.

Članice ZPMS – društva in zveze po Sloveniji – lahko predlagajo kandidate in kandidatke za štipendije, ki jih nato pregleda in odobri Komisija za socialna vprašanja in humanitarne projekte pri ZPMS. Mladi iz socialno šibkejših družin nato prejmejo štipendijo v višini 120 € mesečno (razen v juliju in avgustu), ki jim je zagotovljena do konca izobraževanja, seveda pa morajo po vsakem zaključenem letniku predložiti dokazilo o uspešno zaključenem letniku. Z nudenjem štipendije mladim zagotavljamo kvalitetnejše življenje in prvi resnejši stik s finančnim opismenjevanjem.

»Ada Krivic (1914-1995): humanistka, ilegalka, partizanka, zgodovinarka, političarka, socialna delavka, emancipirana ženska, mati treh sinov, odlikovanka z medaljo za hrabrost.« Mojca Drčar Murko v Zborniku 60 let za dobro otrok – ob jubileju Zveze prijateljev mladine Slovenije, Lik prve predsednice ZPMS.

»Ocena finančne pismenosti med mladimi v Sloveniji je po številnih izvedenih raziskavah še vedno skromna. Čeprav smo v NLB, kjer veliko delamo z mladimi, prepričani, da stanje vendarle ni tako alarmantno, ta problem jemljemo kot resen izziv. Zato je finančno opismenjevanje eden od stebrov našega družbeno odgovornega ravnanja. V NLB imamo ogromno znanja in izkušenj. Naši strokovnjaki delujejo kot mentorji, predavajo na šolah, delavnicah in v naših poslovalnicah ter tako povsem konkretno prispevamo k izboljšanju finančne pismenosti. Še posebej pomembna je ravno med mladimi, ki se čedalje pogosteje podajajo tudi na samostojno podjetniško pot. Na njej se srečujejo z enim najpomembnejših vprašanj: kako uspešno obvladovati osebne in poslovne finance. Zato sta ravno v tem življenjskem obdobju znanje in svetovanje naših posebej usposobljenih strokovnjakov velikega pomena in ena od pomembnih življenjskih popotnic.« Tanja Ahlin, direktorica Poslovne mreže

Biti ZPMS-jevec je poslanstvo, in vsi, ki verjamemo, da si mladi zaslužijo kakovostno življenje, smo ZPMS-jevci. Dokler cilji ne bodo doseženi, tudi naša prizadevanja ne bodo poniknila. Ciljev na poti nam ne zmanjka.

Hvala vsem, ki boste za Adin štipendijski sklad namenili SMS s ključno besedo ZPMS (darovali boste 1 eur) ali ZPMS5 (darovali boste 5 eur).