15. maj je za mednarodni dan družin razglasila Generalna skupščina OZN leta 1994. Vsako leto ima osrednjo temo – letošnja je »Družine in podnebni ukrepi v povezavi s 13. ciljem trajnostnega razvoja« (Families and Climate Action: Focus on SDG13).

V Zvezi prijateljev mladine Slovenije obeležujemo ta dan že petindvajseto leto zapored. V tem času smo dan družin razširili na Teden družin od 15. do 22. maja. V sodelovanju z različnimi kulturno-umetniškimi organizacijami smo pripravili vseslovensko akcijo »Za družine brezplačno«, ko muzeji in galerije ves teden ali pa na določen dan v tem tednu nudijo družinam brezplačen vstop. Nekaj aktivnosti so pripravila tudi naša društva in zveze prijateljev mladine po Sloveniji.

Seznam vseh sodelujočih v akciji najdete na naši spletni strani (klik)

 

Osrednja tema letošnjega mednarodnega dneva družin je:

»Družine in podnebni ukrepi v povezavi s 13. ciljem trajnostnega razvoja«

Vsakoletno obeleževanje mednarodnega dneva družin odraža pomen, ki ga mednarodna skupnost pripisuje družinam in njihovi vlogi v družbi. Od sprejetja »Agende za trajnostni razvoj do leta 2030« (septembra 2015), ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjšanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije, so dogodki ob mednarodnem dnevu družin vedno povezani z vlogo družin in družinskih politik pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (še posebej od 1. do 5. cilja ter 16. cilj). Letošnja tema pa se osredotoča na 13. cilj trajnostnega razvoja – podnebni ukrepi: »Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam«.

Podnebne spremembe so eden največjih sodobnih izzivov človeštva in najočitnejši dokaz uničujočega vpliva človekovih dejavnosti na naravno okolje, ki neizbežno povratno učinkuje na življenje ljudi. Posledice podnebnih sprememb, netrajnostna raba in upravljanje naravnih virov med drugim povzročajo vse številnejše naravne katastrofe po vsem svetu, kar nas opozarja na veliko povezanost okolja in človekovih pravic. Zato je treba izboljšati izobraževanje, ozaveščanje ter človeške in institucionalne zmogljivosti za blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje, omejevanje posledic in zgodnje opozarjanje nanje (cilj 13.3). Okoljski vplivi so predpogoj za uživanje človekovih pravic, zlasti pravice do življenja, zdravja, hrane, vode in primernega bivališča. Države pa so dolžne državljane zaščititi pred degradacijo okolja v nacionalnem okviru, ki neposredno vpliva na pravico do življenja in zasebne lastnine. Zato je ena od pomembnejših nalog tudi (inovativno) vključevanje ukrepov za boj proti podnebnim spremembam v politike, strategije in načrte na državni ravni (cilj 13.2.)

Trajnostni razvoj in zavzemanje za izboljšanje podnebnih sprememb sta tesno povezana:  Kakšni so medgeneracijski pogledi na trajnost? Kakšni so vidiki mladih o podnebnih ukrepih? Kako lahko družine s samooskrbo pripomorejo k trajnostnemu cilju 13? …  vse to in še več so dileme in vprašanja, na katera bodo skušali odgovoriti 16. maja na dogodku, ki ga v New Yorku organizira Oddelek za ekonomske in socialne zadeve ZN (Sektor za inkluzivni socialni razvoj).

 

Več o letošnjem mednarodnem dnevu družin:

Vir – Človekove pravice in okolje   

Vir – Cilji trajnostnega razvoja