Na ZPMS smo imeli prav posebne obiske

Našo organizacijo smo predstavili partnerjem Waldorfske šole

Waldorfska šola sodeluje v projektu Erasmus+, v katerem se ukvarjajo z različnimi oblikami demokracije in vključevanjem demokratičnih procesov in sprememb v šolski proces. V sklopu srečanja partnerjev iz tujine, ki sodelujejo v projektu (Nemčija, Avstrija, Švica), so obiskali tudi našo organizacijo. Po splošni predstavitvi ZPMS, smo se podrobneje osredotočili na Otroški parlament. Omenili smo tudi sodelovanje z organizacijo Eurochild, kjer so vzpostavili »svet otrok«, ki je primer dobre prakse vključevanja in participacije otrok na mednarodni ravni.

V pogovoru z obiskovalci smo ugotovili, da podobne oblike participacije mladih poznajo v vseh treh državah. Razlika je v tem, da niso namenjene mlajšim otrokom, pač pa mladim (srednja šola) in ne poznajo izvedb na nacionalni ravni.

Med drugim smo se pogovarjali tudi o tem, kako odločevalci vidijo program Otroški parlament. Povedali smo jim, da je program prepoznaven in pomemben, pohvaljen, se pa še vedno premalo oz. nič ne zgodi v smislu finančne podpore programa ali realizacije zaključkov. Naša prizadevanja gredo v smeri, da bi se to spremenilo, vendar pa je to odvisno tudi od politične volje in pripravljenosti posamezne vlade.

S programom še vedno vztrajamo, kljub temu, da ni vidnejših učinkov/rezultatov s strani odločevalcev, saj se nam zdi program dober način , da otroci izkusijo biti 2aktivni državljani«, da se skozi program naučijo takšnih stvari, ki se jih pri pouku morda ne.

Obiskov, kot je bil ta, ni veliko, zato smo ga bili veseli, saj s tem širimo glas o naših projektih, našem delu, hkrati pa se nam odpirajo možnosti za morebitna partnerstva v prihodnje.