45. skupščina Zveze prijateljev mladine Slovenije


V petek, 22. marca 2019, je potekala 45. skupščina Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). V uvodu je predsednica ZPMS Darja Groznik izpostavila delo zveze v minulem letu in začrtala delo v prihodnje.


Skupščina je sprejela program dela in finančni načrt ZPMS za leto 2019. To bo še naprej temeljilo na prilagajanju trenutnim družbenim razmeram in vodenju programov, ki otrokom in družinam zagotavljajo možnosti za zdrav in kvaliteten razvoj.


Skupščina je na predlog MDPM za Goriško podelila naziv dvema novima častnima članoma: Umbertu Bizjaku ter Teodori Krpan. Umbert deluje v dobro otrok že od leta 1959 in njegovo pripadnost ZPM je čutiti še danes. Bodisi v njegovih zasebnih ali družabnih okoljih. Umbert je s svojim delom in obnašanjem nedvoumno prispeval k ugledu in prepoznavnosti ZPMS. Teodora je bila leta 1962 prva predsednica Občinske ZPM Nova Gorica, v društvu pa je bila aktivna že leta pred tem. Njen doprinos h kvaliteti programov v društvu in prepoznavnosti organizacije je viden še danes. Kot izjemno aktivna pedagoška delavka in prostovoljka na področju družbenega in političnega življenja, je vselej skrbela za dobro otrok in je tudi dobitnica številnih najvišjih občinskih ter državnih priznanj.


V nadaljevanju je skupščina sprejela novo članico: DPM Prebold. Skupno število društev in zvez, ki sedaj delujejo pod okriljem ZPMS je 110.


V okviru skupščine so potekale tudi volitve. Novo izvoljeni so bili člani Upravnega odbora, Častnega razsodišča in Nadzornega odbora ZPMS. Člane komisij, forumov in odborov bo v naslednjih mesecih imenoval Upravni odbor ZPMS.