ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE PRAZNUJE 66 LET!


»ZPMS je odigrala zgodovinsko vlogo na naših tleh, kar zadeva življenje otrok,« Darja Groznik, predsednica ZPMS.


Ena najbolj spoštovanih humanitarnih organizacij v Sloveniji – Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), je bila ustanovljena 1. marca 1953. S tem pa danes obeležuje častitljivih 66 let!

 

Začetki delovanja ZPMS segajo v čas po 2. svetovni vojni. Pod vodstvom takratne predsednice ZPMS, Ade Dequal Krivic, so v Ljubljani tako začeli skrbeti za otroke, ki so ostali brez staršev ali pa so to bili otroci partizanov ali ilegalcev. Tem otrokom so spremenili identiteto, zanje poiskali družine, ki so bile pripravljene tvegati in skrbeti zanje, in jih tako obvarovali. Sprva je bila pozornost organizacije usmerjena v zagotavljanje osnovnih potreb, s časom pa je ZPMS postala gonilna sila pri organiziranju mnogih stvari, ki se danes zdijo popolnoma samoumevne: vrtci, pionirske knjižnice, igrišča, počitniške kolonije, vzgojne posvetovalnice, štipendijski sklad, oskrba dojenčkov, porodniški dopust, dobro razvita pediatrična mreža …


Danes ZPMS združuje 112 članic in deluje na mnogih področjih – socialno-humanitarni programi, vzgoja in izobraževanje, zagovorništvo in zaščita otrokovih pravic ter programi za prosti čas in letovanja.


Predsednica ZPMS Darja Groznik je ob obletnica poudarila pomembne prelomnice: »V vseh teh letih smo izbojevali malico v šoli, letovanja otrok, zagovarjali smo pomen bralne kulture pri otrocih in zato ustanovili Bralno značko, lani smo zabeležili 70 let Dedka Mraza, letos praznujemo 20 let programa Pomežik soncu, 20 let Evropa v šoli, 50 let Mladi raziskovalci zgodovine … ZPMS je ustanovila prvi in še vedno edini telefon za otroke in mladino – TOM telefon. ZPMS je bila tista organizacija, ki je v ključnem trenutku slovenske zgodovine predlagala člen ustave, ki govori o posebni skrbi za otroke – ta člen imamo danes v ustavi. To se je zgodilo še preden je bila v OZN sploh sprejeta Konvencija o otrokovih pravicah. Konec 80-tih smo izbojevali možnost, da so ob malih bolnikih v bolnišnici njihovi starši. Dve leti nazaj je bila, in tudi to je plod naših prizadevanj, uzakonjena prepoved telesnega kaznovanja otrok. Skratka – ZPMS je odigrala zgodovinsko vlogo na naših tleh, kar zadeva življenje otrok.«


V 66ih letih je ZPMS izvedla mnogo aktivnosti in se zavzemala za nemalo družbenih sprememb, pri čemer je bila večkrat tudi slišana in upoštevana. ZPMS je tudi ponosna prejemnica nagrade Trusted Brand za leto 2017 na področju humanitarnih organizacij. »To priznanje nam pomeni veliko! Tudi v bodoče bomo svojo dejavnost usmerjali v izboljšanje kakovosti življenja otrok. Ob rojstnem dnevu pa si želimo še več posluha in uspešnih sodelovanj s pomembnimi odločevalci,« dodaja generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna.