Blagovna oz. storitvena znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati. Znak lahko predstavljajo besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, trodimenzionalne podobe in kombinacije barv.

KAKŠNE PRAVICE DAJE REGISTRIRANA ZNAMKA?

Registrirana znamka daje imetniku izključno pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago ali storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki. Imetnik kršene pravice intelektualne lastnine lahko za zavarovanje svojih interesov izbira med civilnimi, kazenskimi in upravnimi ukrepi.

Zveza prijateljev mladine Slovenije ima na Uradu RS za intelektualno lastnino registrirane naslednje blagovne znamke:

BRALNA ZNAČKA (besedna zveza)

OTROŠKI PARLAMENTI (besedna zveza in grafizem)

TEDEN OTROKA (besedna zveza in grafizem)

POMEŽIK SONCU (besedna zveza in grafizem)

TOM TELEFON (besedna zveza in grafizem)

KAPLJICA SOČE podpora znanju (besedna zveza in grafizem)

ODGOVOR JE POGOVOR (besedna zveza)