Na povabilo Zavoda za šolstvo RS smo v lanskem letu pristopili k partnerstvu v projektu »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« (krajše »Podjetnost v gimnazijah« ali »Podvig«). Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti* in njenih 15-tih pod-kompetenc** pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje ter sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

Prav pri povezovanju z okoljem in širšo okolico pa vstopi naša organizacija z našimi zvezami in društvi. Glede na število srednjih šol, vključenih v projekt, so se za sodelovanje v projektu odločila naslednja naša društva in zveze: MZPM Ljubljana, DPM Lavrica, MDPM Postojna – Pivka, ZPM Maribor, MDPM za Goriško, MDPM Ajdovščina in ZPM Krško. S številnimi programi in aktivnostmi lahko zadostimo več kompetencam hkrati in ne samo eni. Poseben poudarek bo na prostovoljstvu, solidarnosti, humanitarnosti, otrokovih oz. človekovih pravicah, itd. Do konkretnejših aktivnosti do sedaj še ni prišlo, saj čakamo, da se šole iz določenega okolja povežejo z nami.

 

*Podjetnost = ko deluješ na podlagi priložnosti in idej ter jih pretvoriš v vrednote/vrednost (kulturne, družbene, finančne) za druge.

** Opaziti priložnosti; Ustvarjalnost; Vizija; Vrednote; Etično in trajnostno razmišljanje; Samozavedanje in samozadostnost; Motivacija in vztrajnost; Aktiviranje virov; Finančna in ekonomska pismenost; Aktiviranje drugih; Prevzemanje pobud; Načrtovanje in vodenje; Spoprijemanje z negotovostjo, dvoumnostjo in tveganjem; Delati z drugimi; Učenje z izkušnjami