Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija, je bila ustanovljena 1. marca 1953. ZPMS, ki se danes lahko pohvali s kar 112 članicami – zvezami in društvi prijateljev mladine po vsej Sloveniji – v letošnjem letu praznuje častitljivih 65 let.

Prva predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije, Ada Krivic, je na razpravi ustanovnega občnega zbora pojasnila poslanstvo ZPMS in njenih društev: »Poleg neposrednega dela z otroki je naloga društev nuditi pomoč in sodelovanje vsem, ki neposredno delajo z mladino, staršem, šolam, prosvetnim socialno – zdravstvenim zavodom, ki jim je vzgoja zaupana, in vsem organizacijam in društvom s podmladkom. Priprava in usmerjanje različnih prireditev, praznovanj, namenjenih razvedrilu otrok /…/. Ena najvažnejših nalog društva pa je vzgoja staršev … S tem pa ZPM do neke mere skrbi za celoten program vzgoje otrok in mladine; pomagala bo oblikovati neko kritiko dela z mladino in prav na ta način poglabljala odgovornost in odnos do družbe, vseh državljanov do prave vzgoje in vzrasta bodočih državljanov«.

Prve aktivnosti so bile usmerjene v vzgojo in razvedrilo otrok ter v vzgojo in izobraževanje staršev. S ciljem izboljšanja življenjskih razmer vseh otrok pa se je ZPMS hitro začela udejstvovati tudi v humanitarnih dejavnostih.

Leta 2005 je, po desetletjih humanitarnih aktivnosti in prizadevanj, ZPMS tudi uradno pridobila status humanitarne organizacije. Danes si ZPMS za boljšo prihodnost otrok in mladostnikov prizadeva z vrsto socialno – humanitarnih programov. Poleg pomoči družinam in štipendijskega sklada, je med bolj prepoznavnimi programi zagotovo Pomežik soncu®, katerega cilj je čim več otrokom iz socialno manj spodbudnih okolij zagotoviti brezplačne počitnice.

Poleg humanitarnih programov pa ZPMS otrokom in mladostnikom ponuja tudi vsebinske programe, s katerimi skrbi za slišanost otrok. S programi, kot so Mladi raziskovalci zgodovine, Otroški parlamenti® in Evropa v šoli, ZPMS otroke in mladostnike spodbuja k iskanju lastnih interesov, k razvijanju svojih potencialov, krepi njihovo samozavest, jih spodbuja k premisleku in jim daje možnost, da izrazijo svoje poglede, ideje in želje.

V 65 letih je ZPMS izvedla mnogo aktivnosti in se zavzemala za nemalo družbenih sprememb, pri čemer je bila večkrat tudi slišana in upoštevana. Prizadevanja ZPMS za dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin ter zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov pa so prepoznani tudi s strani javnosti. ZPMS se, glede na raziskavo Trusted Brand, ki jo je leta 2017 izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, lahko pohvali z nazivom najbolj zaupanja vredne humanitarne organizacije.
Priznanje s strani javnosti nam veliko pomeni in tudi v bodoče bomo svojo dejavnost usmerjali v izboljšanje kakovosti življenja otrok. Ob rojstnem dnevu pa si želimo še več posluha in uspešnih sodelovanj s pomembnimi odločevalci.