Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je zaključke letošnjega Parlamenta mladih strnila v dokument, imenovan Memorandum mladih o izzivih prihodnosti, »Glas za svetlejšo prihodnost« in ga skupaj s predstavniki mladih parlamentarcev danes predala predsedniku Državnega zbora RS, dr. Milanu Brglezu. ZPMS je letošnji nacionalni Otroški parlament nadgradila z oblikovanjem spletnega foruma za izmenjavo mnenj, ki so ga poimenovali Parlament mladih. Priložnost za sodelovanje in izražanje mnenj so preko moderirane spletne platforme za e-sodelovanje OP!N dobili vsi mladi, ki so želeli, da se sliši njihov glas.

Parlament mladih je znotraj naslovne teme 27. nacionalnega otroškega parlamenta Otroci in načrtovanje prihodnosti potekal v 4 podtemah: kdo sem in kakšen človek želim postati, vrednote, prihodnost in okolje. Edvina, Arian in Stela Artes so predsedniku pojasnili, na kakšen način je Parlament mladih potekal in povzeli ključna sporočila 4 podtem, ki so zapisana v dokumentu. »Mladi se zavedamo, kaj pomeni biti strpen in kako dragocena je naša raznolikost. Zavedamo se, kako pomembne so vrednote, na katerih gradimo svet in našo prihodnost. Družba, v kateri živimo, se mora zato spremeniti, da bi najpomembnejše vrednote, kot so znanje, delavnost in inovativnost zaživele in postale naravni del družbe. Hkrati pa se moramo mladi naučiti, kako sprejemati prave odločitve ter kako poskrbeti za naš planet, da ga ohranimo zelenega. Z majhnimi koraki lahko dosežemo veliko,« so pojasnili mladi parlamentarci. Predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez je pozdravil idejo nadgradnje otroškega parlamenta z uporabo spletne platforme, s katero so vključili širši krog mladih v razprave o temah, ki so za mlade pomembne. Prepričan je, da bi morali tej ideji slediti prav vsi.

Celotno besedilo Memoranduma je dostopno na povezavi: www.zpms.si/aktualno/memorandum-mladih-o-izzivih-prihodnosti-glas-za-svetlejso-prihodnost/

 

Foto: Barbara Žejavac/Državni zbor RS