Zveza prijateljev mladine Slovenije je organizacija, ki si že od leta 1953 prizadeva za dobrobit otrok in mladostnikov. Poleg izvajanja številnih humanitarnih programov in projektov, si za zdrav razvoj otrok in mladih ter razumevanje njihovih stališč in razmišljanj, prizadevamo tudi s programi, ki se osredotočajo na vzgojo otrok in mladih za aktivno državljanstvo, sodelovanje (participacijo) in demokracijo. Še posebej opazen je program Otroški parlamenti®, v katerem sodelujejo osnovnošolci, večinsko učenci zadnje triade.

Otroci in mladi na Otroških parlamentih® jasno izražajo svoje premisleke in mnenja o področjih, ki jih zadevajo. Pomembno se nam zdi, da jim prisluhnemo, zato smo, izhajajoč iz preteklih Otroških parlamentov®, kandidatom/kam za predsednika/-ico Republike Slovenije zastavili sledeča vprašanja:

1. Mladostniki vidijo v Evropi širše možnosti za izobraževanje, nadaljevanje študija in kasnejšo zaposlitev. Kaj menite, da v Sloveniji manjka, da bi mladostniki te prednosti videli doma?

2. Na dogodkih, ki jih organiziramo, je večkrat slišati pobudo, da bi se volilna pravica znižala na 16 let. Ob tem pa mladostniki opozarjajo, da so premalo ozaveščeni o volilnih tematikah in premalo motivirani za volilne odločitve. Kaj se mora v naših šolah in širši družbi spremeniti, da bi bili mladi o tem bolj ozaveščeni in hkrati bolj motivirani?

3. Mladostniki/otroci pogosto izražajo stališča o vprašanjih, ki se jih neposredno tičejo. Žal so največkrat preslišani in niti ne dobijo odgovorov. Kaj konkretno boste storili, da bi bil glas mladih in otrok bolj slišan?

Predsedniške kandidate/ke smo prosili, naj na vprašanja odgovorijo kratko in jedrnato, v nekaj povedih in na način, ki bo razumljiv otrokom in mladostnikom. Vprašanja so vsi/e predsedniški kandidati/ke prejeli v ponedeljek, 2. oktobra 2017, za posredovanje odgovorov pa so imeli čas do petka, 6. oktobra 2017.

Od danes, 16. oktobra 2017, do četrtka, 19. oktobra 2017, bomo na Facebook strani ZPMS www.facebook.com/ZPMSlovenije/ in na naši spletni strani vsak dan predstavili odgovore dveh predsedniških kandidatov/kandidatk, ki si bodo sledili po abecednem redu.