V Zvezi prijateljev mladine Slovenije z zaskrbljenostjo spremljamo razvoj dogajanja v primeru dečkov, ki sta po tragični družinski zgodbi najprej živela pri starih starših, nato pa ju je velenjski center za socialno delo namestil v rejniški družini. Kot je znano, je inšpekcijski nadzor pokazal, da je bila odločitev CSD strokovna in zakonita.

ZPMS ne bo polemizirala ali se kakor koli opredeljevala, ali je prav, da sta dečka v rejniški družini ali bi bilo bolje, da bi zanju v celoti skrbeli stari starši. Opažamo pa, da se v številnih medijih, na družabnih omrežjih in tudi drugod o tem širijo polemike, ki v nekaterih primerih presegajo mejo dostojnega govora. Zgodba pa je dobila tudi politični prizvok.

Opozarjamo, da presoje, kaj je največja korist za dečka, ne morejo biti stvar ulice oziroma protestnih shodov. Javnost, politiki, odvetniki in mediji ne morejo vedeti, kaj je največja korist za otroke, saj nimajo vpogleda v celotno dogajanje med štirimi stenami.

Pogosto je slišati, da strokovne službe ukrepajo prepočasi in premalo strokovno. Tudi v tem primeru je izražen dvom v pravilnost ravnanja. A dileme ne morejo biti prepuščene zgolj občutkom, saj ti ne temeljijo na podatkih. Če so bile narejene strokovne napake, naj se s tem ukvarjajo pristojne strokovne službe. Če nam je res mar za otroke, prepustimo odločitve in dileme o namestitvi otrok strokovnim krogom, nikakor pa ne ulici. Kajti ulica je tista, s katero je najlažje manipulirati. Kje je tu resnična skrb za otroke?