Sredi novembra je v Bruslju potekalo srečanje Eurochildovega Sveta otrok. Svet sestavlja 11 predstavnikov otrok iz različnih evropskih držav. Naš slovenski predstavnik je Jakob, ki je bil aktiven v Otroškem parlamentu, sedaj pa obiskuje 1. letnik srednje šole. Jakob odlično govori angleško in se vključuje v vse aktivnosti, ki jih ponuja Eurochild.

Na zadnjem srečanju so se otroci pogovarjali o Jamstvu za otroke, »mehanizmu«, ki zagotavlja enake priložnosti za vse otroke in stremi k preprečevanju medgeneracijskega prenosa revščine. Menili so, da je premalo prepoznan in da bi za večjo ozaveščenost pripravili kampanjo. Seznanili so se z značilnostmi medijev in ciljnimi skupinami za kampanjo. Obiskali so tudi muzej stripov, kjer sta najbolj prepoznavna lika Smrkcev in Tintina. Z ilustratorjem Alexom so se lotili precej zanimive naloge: na ilustrativen način, v obliki stripa so osnovali otrokom prijazno različico Eurochildove politike zaščite otrok.

Ker je bilo druženje z ilustratorjem prekratko, bo dokončal narejeno osnovo sam. Veselimo se končnega izdelka! Na svetovni dan otrok 20. novembra, so se otroci srečali s tremi predstavniki Evropske komisije z namenom izmenjave izkušenj, kako naj odločevalci prisluhnejo glasu otrok in njihovim izkušnjam. Zelo zanimiva je bila tudi delavnica, ki je izhajala iz Jamstva za otroke in so jo vodili otroci. Sodelovali so prisotni odrasli, tema je bila šolska prehrana. Scenarij je predvideval, da so se otroci zastrupili s šolsko prehrano. Preko različnih vlog (starši, otroci, ravnatelj) so soočili različna, tudi nasprotujoča si, mnenja.

Spremljevalci otrok so se imeli možnost medsebojno spoznati, predstaviti organizacije in debatirati o možnostih sodelovanj pri evropskih projektih.