Več kot 60 mentoric in mentorjev iz vse Slovenije se je včeraj udeležilo on-line izobraževanja za izvedbo letošnjega ustvarjalnega natečaja Evropa v šoli 2023/2024: Dobro se z dobrim vrača. Tokrat se osredotočamo na medsebojno solidarnost in sožitje, ki bosta gradila prihodnjo Evropo miru in blaginje, počastili pa bomo tudi 20. obletnico velike širitve EU. Spodbuditi želimo ustvarjalno razmišljanje otrok in mladostnikov o vsakodnevnem kakovostnem sobivanju z ljudmi v svoji bližnji in širši okolici, torej kako lahko že s preprosto prijaznostjo, medsebojnim razumevanjem in drobnimi dobrimi deli prispevamo k složnosti in boljšemu vsakdanu.

Izobraževanje je potekalo v sklopu projekta “Z globalnimi izzivi do globalnih ciljev”, ki ga vodi Sloga – platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč ter sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve. Uvodoma je zbrane pozdravila Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS, ki je izrazila zadovoljstvo, da natečaj Evropa v šoli pod okriljem ZPMS tokrat poteka že 18. leto. »Še posebej smo veseli, da je letošnja tema tesno povezana z delom naše organizacije. V idealnih razmerah organizacij, ki pomagajo ljudem v stiski, rešujejo okolje in naravo pred uničenjem, branijo človekove pravice in podobno…, ne bi niti potrebovali … a žal temu ni tako, temveč ravno nasprotno: potreb je vse več, na vseh področjih. Ker je potreb veliko, smo veseli, da je tudi dobrih ljudi veliko, ljudi, ki pomagajo na najrazličnejše načine. Želimo pa si, da bi drug drugemu znali tudi vsak dan bolj stati ob strani. Ker žal v današnjem svetu pomagati nekomu ni več samoumevno, moramo te vrednote še toliko bolj predstaviti otrokom in mladim ter biti tudi dober zgled! In to je namen letošnjega natečaja Dobro se z dobrim vrača,« je še dejala Krašna, ter se vsem mentoricam in mentorjem ter regijskim koordinatoricam in koordinatorjem zahvalila za ves njihov trud, ki ga vlagajo v delo z otroki pri tem natečaju, ter jim zaželela prijetno ustvarjanje.

Nataša Bušljeta, sekretarka na Uradu vlade RS za komuniciranje, je v pozdravnem nagovoru izpostavila, da ima tokrat natečaj še bolj slavnostno noto, saj bodo zmagovala dela natečaja razstavljena na priložnostni razstavi ob državni proslavi 20. obletnice pridružitve Slovenije EU, ki bo 9. maja 2024 v Novi Gorici. »Vrednote, ki jih mora spoštovati vsaka članice EU, so pomembno vodilo tudi v življenju posameznikov. Združena Evropa je nastala med drugim tudi zato, da ne bi nikoli več se ponovile strahote druge svetovne vojne. Vsi imamo priložnost in dolžnost sooblikovati prihodnost Evrope. In če želimo, da bo le-ta lepa za vse, moramo krepiti razumevanje vrednot solidarnosti in medsebojnega spoštovanja pri otrocih in mladih, da bodo tudi kot odrasli lahko prispevali k boljši družbi,« je še poudarila Bušljeta.

Sledila je še kratka predstavitev vsebine natečaja, nato pa so udeleženke in udeleženci prisluhnili predavanju z naslovom “PO – MOČ/humanitarnost in/ali solidarnost”, ki ga je izvedla Tanja Povšič, vodja podporno-izobraževalnega centra ZPMS – Modra postaja. Skupaj smo spoznavali pojme dobrodelnost, humanitarnost in solidarnost ter kaj dejansko za vsakega posameznika pomeni “nekomu pomagati”. Vodja natečaja Uroš Brezovšek je ob koncu predstavil še potek izvedbe natečaja ter prijazno povabil vrtce in šole k sodelovanju v natečaju – rok za oddajo prijavnic je še do 24. 11. 2023.

Povezava do Izobraževanja za mentorice in mentorje natečaja Evropa v šoli.