Oseba bo zaposlena za delo na programu Nacionalna mreža TOM (telefon za otroke in mladostnike) predvidoma od 1. 5. 2023 dalje.

Vrsta zaposlitve: zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 3 mesece poskusnega dela

Delovne obveznosti: 

 • priprava in organizacija izobraževanj za svetovalce,
 • priprava projektov za kandidiranje na javnih razpisih
 • priprava terminskih poročil za financerje programa,
 • priprava letnega poročila in letnega plana,
 • sodelovanje na timskih sestankih; sodelovanje na sestankih NM TOM,
 • sodelovanje z institucijami s področja socialnega varstva in dela z mladimi,
 • udeležba, sodelovanje, koordinacija, organizacija ter vsebinska priprava na področju mednarodnega sodelovanja,
 • priprava, organizacija in izvedba zunanjih dogodkov,
 • skrb za promocijske materiale,
 • koordinacija promocijskih aktivnosti,
 • urejanje spletne strani in socialnih omrežij,
 • druga dela po nalogu nadrejenega.

Pogoji za prijavo:

 • VII. stopnja izobrazbe (smer socialno delo in svetovanje, psihosocialno svetovanje, psihologija), oz. strokovna izobrazba po 69. členu ZSV,
 • opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva,
 • najmanj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • dobro poznavanje računalniških orodij za urejanje in obdelavo podatkov,
 • vozniški izpit B kategorije.

Od kandidatov se pričakuje visoka stopnja organiziranja lastnega dela in natančnost pri delu. Pripravljenost na delo z ljudmi, na timsko delo in proaktiven odnos pri reševanju izzivov.

Zaželena so specialna znanja s področja otrok in mladostnikov.

Prijavi priložite:

 • življenjepis,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev in morebitne reference (potrdilo o doseženi izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, navedba delovnih izkušenj, ipd.)

Način prijave na delovno mesto: prijavo pošljite na e-naslov tjasa.bertoncelj@zpms.si

Rok za prijavo: 15. 4. 2023

Več informacij o delovnem mestu in zahtevah za zaposlitev lahko pridobite preko e-pošte: tjasa.bertoncelj@zpms.si