Danes smo v sklopu projekta Climate Of Change izvedli dogodek na temo podnebnih sprememb za učenke in učence 8. razredov Osnovne šole Julija Dalmatina Krško z naslovom PODNEBNE SPREMEMBE – VPLIV NA KAKOVOST ŽIVLJENJA PREBIVALCEV MORJA IN KOPNEGA.

Eno izmed sporočil projekta Climate Of Change se glasi: okoljska kriza je tudi družbena kriza. Ljudje in okolje smo neločljivo povezani med seboj, zato imajo razmere v okolju vedno vpliv na razmere v družbi. Otroci so dobili vpogled v razsežnost posledic podnebnih sprememb.

V sodelovanju z društvom Morigenos – slovenskim društvom za morske sesalce smo jim s pomočjo najzanimivejših prebivalcev slovenskega morja – delfinov predstavili vpliv podnebnih sprememb na morje in pomen morja pri blaženju podnebnih sprememb. V drugem delu dogodka pa smo se posvetili družbenim posledicam podnebnih sprememb, ki so še vedno precej spregledane. Ugotovili smo, da bolj, kot je človeštvo postajalo razvito, bolj se je odmikalo od narave in pričelo pretirano izkoriščati naravne vire. Dejstvo pa je, da narava bo obstajala tudi brez človeka, človek brez narave pa tega ni sposoben. Skupaj z otroki smo iskali načine, kako lahko vsak od nas kot posameznik in vsi skupaj kot družba prispevamo k blaženju podnebnih sprememb ter kako se bomo nanje prilagodili. Mladi so aktivno sodelovali in podali zanimive predloge in rešitve.

Prejšnji teden pa smo na isto tematiko izvedli tudi usposabljanje za učitelje in učiteljice osnovnih in srednjih šol, ki so predavanje spremljali v velikim zanimanjem in se strinjali, da moramo še več pozornosti nameniti ozaveščanju vseh generacij o ukrepih za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanju nanje s ključnimi sporočili:

•             potreben je odmik od potrošniško naravnanega, v nenehno gospodarsko rast usmerjenega družbenega razvoja in individualizma;

•             vzpostaviti nov sistem vrednot, ki bo upošteval načelo trajnosti v okoljskem, ekonomskem in socialnem smislu;

•             povečevanje odpornosti proti zaznanim ali pričakovanim vplivom podnebnih sprememb oz. prilagajanje, pri čemer gre poziv h globalnemu ukrepanju, saj bodo za to potrebna finančna sredstva (npr. načini pridelave hrane, shranjevanje pitne vode, zaščita pred popravami, skrb za zdravje)