Natečaj Evropa v šoli v šolskem letu 2022/2023 nosi naslov VZGOJA ZA MIR, navezuje pa se na 16. cilj trajnostnega razvoja (mir, pravičnost in močne institucije).

Letošnjo publikacijo z novo razpisano temo in pregledom lanskih nagrajencev si lahko ogledate PUBLIKACIJA EVŠ 2022_2023

Lepo vabljeni tudi na izobraževanje za mentorje in regijske koordinatorje, ki bo v torek, 18. 10. 2022 ob 14. uri na Zoomu. Rok za prijave je petek, 14. 10. 2022. Vabilo na izobraževanje 2022_2023

V tem šolskem letu prvič k sodelovanju v likovnem natečaju vabimo tudi vrtce! Prav tako pa smo mladim, ki razmišljajo izven okvirjev, ponudili možnost »ustvarjalne kategorije«.

Hvala vsem za sodelovanje in se že veselimo novih krasnih nagrajenih izdelkov spomladi.

 

————————————————

Zamisel o združeni Evropi, Evropi miru in blaginje, je nastala med drugim tudi zato, da ne bi nikoli več prišlo do strahotnih dogodkov, ki smo jim bili priča v zgodovini. Le če si bomo posamezniki, narodi in države prizadevali ohraniti mir, povečati blaginjo, krepiti medsebojno solidarnost in sožitje ter razvijati demokratično ureditev s spoštovanjem človekovih pravic vsakogar, bomo presegli stoletne konflikte in sprejeli izzive prihodnosti. Razvoj naše celine je odvisen predvsem od nas, prebivalcev Evrope, zlasti od mladih.  Temeljni cilji natečaja so prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter spodbujanjem kritičnega odnosa do dogajanj v ožjem in širšem okolju si želimo v okviru natečaja prispevati k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja mladih. Poleg tega je cilj natečaja tudi spodbujanje doživljanja in izražanja na različnih področjih umetnostnih zvrsti – na literarnem, likovnem, fotografskem in video področju, mladi pa lahko ustvarijo tudi svojo spletno stran. V šolskem letu 2022/2023 prvič uvajamo ustvarjalno kategorijo – za mlade, ki razmišljajo izven okvirjev. Prvič pa bomo k sodelovanju v likovnem natečaju povabili tudi vrtce.

Poleg vsebinskega učenja in ustvarjanja natečaj prispeva tudi k uresničevanju ciljev izobraževanja. Zakonske podlage nas namreč vodijo, da je treba vzgajati in izobraževati v skladu s trajnostnim  razvojem in širiti zavest odgovornosti za naravno okolje. Dejavno vključevanje v demokratično družbo vključuje odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi in kultur ter naravnega in družbenega okolja. Natečaj poteka na treh ravneh. Učenci in dijaki najprej ustvarjajo na šolski ravni, kjer mentorji izberejo izdelke in jih pošljejo ocenjevalnim komisijam na regijskih ravneh. Te izberejo najboljša dela s posameznega področja in jih posredujejo na nacionalno raven. Strokovna nacionalna ocenjevalna komisija nagradi prva tri dela posameznega natečajnega področja vsake starostne skupine. Natečaj Evropa v šoli se zaključi z nacionalnim dogodkom, ki navadno poteka v tednu, ko praznujemo dan Evrope (9. maj). Mladim nagrajencem natečaja podelimo nagrade in priznanja. Natečaj Evropa v šoli poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Temo natečaja vsako leto izbere Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli pri ZPMS, ki vsebinsko naravnanost in slogan navadno prilagodi temi evropskega leta ali ciljem trajnostnega razvoja.