Spoštovani,

tako kot vi, ki ste v stalnem stiku z otroki, se tudi na TOM-u zavedamo, da je bila izkušnja šolanja od doma in socialne distance za mnoge otroke in mladostnike zahtevna in da se mnogi še vedno soočajo z njenimi posledicami. Opažamo, da se zapirajo vase, vedno težje spregovorijo o svojih težavah ali vprašanjih, ki si jih postavljajo in z njimi ostajajo sami.

TOM je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Po telefonu, e-pošti in spletni klepetalnici nas lahko otroci in mladostniki kontaktirajo zaradi katerega koli vprašanja ali težave, od najmanjše do največje. Zato si želimo letošnji mednarodni dan otroških telefonov,

ki ga praznujemo 17. maja, obeležiti tako, da informacija o TOM telefonu® pride do čim več otrok in mladostnikov.

 V ta namen bomo s TOM nahrbtniki potovali po Sloveniji in obiskovali osnovne šole (en nahrbtnik bo potoval po eni slovenski regiji). Želimo, da bi vsaka šola 7 dni gostila TOM nahrbtnik, ki bo opomnil otroke in mladostnike, da lahko anonimno in brezplačno kontaktirajo TOM vsakič, ko imajo vprašanje ali potrebujejo pogovor. V nahrbtniku bodo fizični in elektronski materiali ter dve »spominski knjigi«.

 V času, ko bo nahrbtnik na obisku pri vas, vas prosimo za pomoč pri širjenju informacij o TOM-u:

  • 15 minut razredne ure (od 4. do 9. razreda) namenite informiranju učencev o TOM telefonu. Na USB ključku je pripravljeno gradivo za učitelje/ice za izvedbo.
  • Razred v »spominsko knjigo« zapiše sporočila: Kdo ali kaj vas napolni z energijo? Kdo ali kaj vam pomaga, ko je težko? Kaj vam pomeni TOM telefon®? Ob koncu kampanje, 20. 11. 2022, bo »spominski knjigi« pregledala Komisija TOM telefona®, izbrala misli in v vsaki od regij nagradila en razred, katerega misli bodo izbrane.
  • Določite lokacijo nahrbtnika v šolskem prostoru, ki bo vidna učencem.
  • Objavite »banner« (dobite ga na USB ključku) na spletni strani šole in družbenih omrežjih, da skupaj širimo informacijo o TOM telefonu med otroki in mladostniki.
  • Na svoji spletni stani in/ali družbenih omrežjih objavite slikovno gradivo predstavitve TOM telefona ali nahrbtnika na vaši šoli ter objavo označite z @Tomtelefon. Veseli bomo, če slikovno gradivo delite tudi z nami na tomtelefon@zpms.si.
  • Vabljeni, da všečkate našo Facebook stran TOM Telefon | Facebook.
  • Preverite ali so na vaši šoli nameščeni plakati TOM-a. V primeru da potrebujete dodatne plakate in zgibanke, nam to sporočite na tomtelefon@zpms.si.
  • TOM koordinator, ki je zadolžen za vašo regijo, bo skupaj z vami poskrbel za prenos nahrbtnika s »spominsko knjigo« na naslednjo šolo.

TOM telefon je edinstveni program, ki že 31 let zagotavlja pomembno vez med svetovalci-prostovoljci in mladostniki, ki na poti odraščanja iščejo odgovore na svoja vprašanja ali življenjske stiske. TOM spodbuja k pogumu ter opolnomoči otroke in mladostnike pri iskanju rešitev. ODGOVOR JE POGOVOR®.

Veseli bomo, če nas boste podprli pri akciji TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE.

Če bi želeli biti del te akcije, nam to sporočite na naslov tomtelefon@zpms.si.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo sodelovanja,

Tjaša Bertoncelj, l.r.                                                                                                                dr. Albert Mrgole, l.r.

Strokovna vodja Nacionalne mreže TOM                                                                 predsednik Sveta Nacionalne mreže  TOM