Leto 2020 je prineslo velike spremembe predvsem v vsebinah, s katerimi so se otroci in mladostniki obračali na TOM telefon. Najpogostejše teme, ki so bile stalnica do leta 2020 (ljubezen, telesni razvoj in spolnost, vrstniki), so v času epidemije stopile v ozadje. V ospredje pa so stopile stiske povezane z duševnim zdravjem (panični napadi, nespečnost, tesnoba, depresija, samopoškodovanje in samomorilne misli) in odnosi v družini.

Statistična analiza TOM telefona

Statistična analiza TOM telefona kaže, da se trend iz leta 2020 nadaljuje tudi v 2021. V preteklih petih letih (2016-2020) je bilo v povprečju v prvem polletju 8,5% kontaktov na TOMu vezanih na psihične težave, v prvem polletju 2021 je bilo takih kontaktov 16,6%. Trend največje rasti med vsebinami, ki jih prejmemo na TOM, predstavlja samomorilno razmišljanje. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je vsak 15. kontakt na TOM-u zabeležil samomorilno razmišljanje, v petletnem povprečju (2016-2020) pa je bil tak vsak 50. kontakt.

Klepetalnica in e-pošta sta kanala svetovanja, kjer prevladujejo izredno težke teme vezane na duševno zdravje otrok in mladostnikov. V obdobju lockdowna je bilo v primerjavi s povprečjem preteklih 5 let namreč zaznati 9% porast e-oblik svetovanja.