TOM TELEFON VIDEO NATEČAJ – navodila in POGOJI SODELOVANJA

 

! Podaljšujemo trajanje natečaja in sicer od 6.10.2020 do 15.12.2020. Rok za oddajo končnih izdelkov je do vključno 15.12.2020 !

 

Ob 30 letnici delovanja programa TOM telefon® pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije pripravljamo video natečaj »Odgovor je pogovor«, s katerim želimo vsem otrokom in mladostnikom predati sporočilo, da je v stiski ali dvomu najboljši odgovor – pogovor. Te zanima, kako lahko to sporočilo na kreativen način predaš svojim vrstnikom tudi sam? Beri dalje.

 

1. TRAJANJE NATEČAJA

Od 6. 10. 2020 do 6. 11. 2020.

2. KDO LAHKO SODELUJE NA NATEČAJU?

Učenci druge in tretje triade osnovne šole in srednješolci. Učenci lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti prijavnico z izjavo o avtorstvu, posredovati izdelek, itd.).

3. OPIS TEME

TOM telefon že 30 let deluje pod sloganom: »Odgovor je pogovor«. Pogovor nam pomaga razumeti težka čustva, dovoli nam, da s stisko in premočnimi čustvi nismo sami, prinese lahko razbremenitev, umiritev in oporo. S pogovorom problem pogosto postane manjši, bolj obvladljiv, razumevanje situacije in možnih rešitev postane jasnejše. Včasih lahko bolje vidimo kateri so naši viri moči in kako lahko v težki situaciji poskrbimo zase. Vse to postane mogoče, ko nas nekdo posluša in nam pomaga slišati samega sebe.

Učenci in dijaki naj pripravijo video na temo slogana Tom telefona »Odgovor je pogovor«. Vsebina videa naj bo vezana na aktualne stiske mladih, s katerimi se soočajo v vsakdanjem življenju in prikaže, kako so se s stisko spopadli in kako so težavo uspešno rešili.

Video naj jasno sporoča, da je bil pogovor del rešitve težave.

Zaželene so lastne ideje oz. iztočnice aktualnih težav, vendar lahko kot iztočnico uporabijo tudi katerega od naslednjih tematskih sklopov:

 1. ODNOSI S PRIJATELJI, VRSTNIKI ali SOŠOLCI (medvrstniško nasilje, cyberbullying, težave v odnosih, brez prijateljev, itd.)
 2. ODNOSI S STARŠI (nasilje v družini, nerazumevanje s starši, ločitev staršev, itd.)
 3. LJUBEZEN (zaljubljenost, ljubosumje, konec odnosa, prevara, spolna usmerjenost, itd.)
 4. ŠOLA (ocene, šolski uspeh, nadaljevaje šolanja, itd.)
 5. DUŠEVNO ZDRAVJE (anksioznost, depresija, samopoškodovanje, motnje hranjenja, itd.)
 6. DRUGO (kakršnakoli stiska oz. težava, ki so jo učenci oz. dijaki premagali in je bil pogovor del rešitve težave).

Namen videa ni prikazovanje eksplicitnih prizorov npr. nasilja, sovražnega govora, ogrožanja lastnega zdravja in življenja, ampak naj bo glavni poudarek na uspešnem spopadanju s stisko in sporočilu, da je odgovor – pogovor. Pri temu si lahko pomagajo z začetnim opisom teme.

Kreativnost ne pozna meja.

Video je lahko igrani video ali pa se uporabi različne tehnike animiranega filma.

4. KAKŠNE IZDELKE JE MOŽNO PRIJAVITI?

 • Dolžina videa: največ 120 sekund (vendar ne manj od 30 sekund)
 • Format videa: MP4, AVI, WMV, MPEG4, MOV
 • Tehnične zahteve: video lahko posnameš s fotoaparatom, mobilnim telefonom ali video kamero. Zaželeno je, da je video posnetek full HD (1080p) ali HD (720p).
 • Video delo mora biti oddano kot ena sama datoteka.

Komisija bo ocenjevala vsebinsko in tehnično izvedbo videa. Ocenjevala bo idejo in sporočilnost, izvirnost, režijo, montažo, kamero, zvok in kakovost posnetka.

5. PRIJAVA IN ODDAJA KONČNEGA IZDELKA

Izdelke je možno oddati po navadni ali elektronski pošti.

(1) po navadni pošti na naslov: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana (s pripisom: Za natečaj »Odgovor je pogovor«)

– video na USB ključku ali DVD-ju

– skupaj z izdelkom je potrebno poslati tudi izpolnjeno in podpisano prijavnico z izjavo o avtorstvu (glej prilogo)

(2) po elektronski pošti na naslov: tom@zpms.si

– video nam pošlješ neposredno na email, v primeru večjih datotek lahko uporabiš storitev WeTransfer (https://wetransfer.com/)

– skupaj z izdelkom je potrebno poslati tudi skenirano izpolnjeno in podpisano prijavnico z izjavo o avtorstvu (glej prilogo)

Izdelke je potrebno poslati do 6. 11. 2020.

Upoštevali se bodo samo pravočasno prispeli izdelki, poslani do vključno 6. 11. 2020, kar bo razvidno iz žiga na kuverti ali datuma elektronske pošte. Prav tako bodo upoštevani samo tisti izdelki, ki bodo vsebinsko ustrezali temi natečaja in drugim predpisanim pogojem.

6.   AVTORSKE PRAVICE

S prijavo na natečaj udeleženci potrjujejo, da:

 • je izdelek, ki ga pošiljajo, izviren, je njihovo avtorsko delo in so edini in izključni avtorji avtorskega dela, ki ni bilo še nikjer objavljeno,
 • imajo vsa potrebna soglasja in dovoljenja oseb, ki so na videu, da se njihova podoba uporabi v videu in da se video prijavi na natečaj,
 • v zvezi z izdelkom, ki ga pošiljajo, ne obstajajo kakršnekoli omejitve ali obveznosti udeležencev natečaja do tretje osebe, ki bi onemogočale nadaljnjo uporabo tega avtorskega dela,
 • izdelek, ki ga pošiljajo, izročajo Zvezi prijateljev mladine Slovenije in Zvezi prijateljev mladine Slovenije dovolijo objavo videa na spletu in na različnih komunikacijskih kanalih, pod pogoji, da so navedeni avtorji, da ne gre za komercialno uporabo in se izvirno delo širi brez predelav.

V kolikor se naknadno ugotovi, da udeleženci natečaja niso avtorji videa, ki ga pošiljajo, ali da obstajajo druge omejitve udeležencev natečaja, ki bi onemogočale nadaljnjo uporabo avtorskega videa, udeleženci natečaja poleg avtomatične izključitve Zvezi prijateljev mladine Slovenije tudi odškodninsko odgovarjajo za vso škodo, ki bi nastala v primeru spora z dejanskim avtorjem oziroma tretjo osebo, povezanega z avtorskimi in ostalimi pravicami.

6.1.       AVTORSKE PRAVICE DRUGIH

V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja morajo tekmovalci v projektu navesti vire. Bodite pozorni, morda bo potrebno povprašati izvirnega avtorja za dovoljenje za uporabo. Opozarjamo, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo. S prijavo spletne vsebine avtorji izjavljajo, da je vsebina, ki so jo prijavili v natečaj (vključno s slikami, grafiko, videi itd.), njihovo izvirno delo.

6.2.      AVTORSKE PRAVICE GLASBENE PODLAGE V VIDEU

Pri izboru glasbene podlage vam priporočamo, da izberete glasbo, ki ni avtorsko zaščitena. Če pa ste se odločili za uporabo avtorsko zaščitene glasbe, morate za uporabo njihove glasbe obvezno predhodno pridobiti dovoljenje avtorjev oz. nosilcev materialnih avtorskih pravic. Obstaja tudi možnost pridobitve nezaščitene glasbene podlage.

Avtorje izdelkov in njihove mentorje naprošamo, da upoštevajo navedena navodila in vse pravne predpise glede uporabe glasbe v svojih izdelkih. V nasprotnem primeru bo komisija neustrezne izdelke izločila iz natečaja.

7.    VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Zveza prijateljev mladine Slovenije je organizator natečaja in tudi edini upravljavec v okviru natečaja pridobljenih osebnih podatkov. Osebne podatke udeležencev natečaja (ime, priimek, starost, razred, elektronski naslov, avdio-video podoba), ki jih organizatorju posreduje šola oziroma mentor učencev, bo organizator uporabljal in obdeloval izključno za potrebe predmetnega natečaja, tj. za namen sodelovanja učencev na natečaju, za namen same izvedbe natečaja, za namen objave izdelkov na spletni strani TOM telefona in Zveze prijateljev mladine Slovenije ter na družabnih omrežjih in za namen izbora zmagovalcev ter podelitve nagrad, hkrati pa v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalnimi predpisi, ki urejajo to področje. Več o obdelavi osebnih podatkov pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije si lahko preberete na spletni strani www.zpms.si.

Soglasja staršev oziroma skrbnikov za sodelovanje otrok na natečaju TOM telefona je zavezana pridobiti šola. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja.

8.   JAVNA OBJAVA

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletnih straneh Zveze prijateljev mladine Slovenije, TOM telefona ter njunih družbenih kanalih.

S sodelovanjem na natečaju se udeleženci strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe natečaja TOM telefon uporabijo njihovo delo pod pogoji, da so navedeni avtorji, da ne gre za komercialno uporabo in se izvirno delo širi brez predelav.

9. IZBOR ZMAGOVALCEV IN OBJAVA REZULTATOV

Strokovna komisija bo zmagovalce natečaja razglasila na rojstni dan TOM telefona, in sicer 20. 11. 2020. Zmagovalni izdelki in njihovi avtorji bodo javno objavljeni na različnih kanalih organizatorja (družbena omrežja, spletna stran). O prejemu nagrade bomo sodelujoče obvestili tudi preko e-pošte oziroma preko drugega kontakta, ki nam ga bo posredoval sodelujoči.

10. ZAKLJUČNI DOGODEK

Na zaključni prireditvi je predvidena predstavitev zmagovalnih izdelkov in podelitev nagrad. Skladno z epidemiološko situacijo in takrat veljavnimi ukrepi se bomo naknadno odločili o organizaciji in izvedbi zaključne prireditve. O tem bomo udeležence pravočasno obvestili.

11. DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije v zvezi z natečajem lahko pišete na elektronski naslov tom@zpms.si ali pokličete na 01 23 96 715.