ČAS ZA DOBRE NOVICE!

NOVA IZDAJA NAJBOLJŠIH NOVIC IZ SVETA V SLOVENŠČINI

Najboljše novice iz sveta so ponovno izšle v slovenščini. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Zgodbe Najboljših novic iz sveta, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo pozitivna sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. V časopisu tako lahko preberemo, zakaj ljudje živimo dlje, kakšne so pozitivne posledice vedno večjega  območja zaščitenih morij, o velikem napredku pri dvigu življenjskega standarda milijonov ljudi v nekaj desetletjih in soočanju s pandemijo novega koronavirusa.

Izdajo novic spremlja tudi posebna spletna stran Najboljših novic iz sveta, ki prinaša še več dobrih novic, tudi v video in avdio formatu.

 »Zdi se, da nas obkrožajo le slabe novice – nenehne težave, vojne, nemiri, neenakosti. V medijih lahko le redko preberemo pozitivno zgodbo, ki ponuja rešitve za globalne izzive. Kaj šele, da bi prebrali takšno zgodbo iz drugega konca sveta. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zato so nastale Najboljše novice iz sveta,« namen časopisa pojasni Patricija Virtič iz platforme SLOGA.

Prek Najboljših novic iz sveta želimo posredovati dobre novice o resničnih dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih več kot 15 let soustvarja tudi Slovenija. Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju. Hkrati prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu.

 »Dobro je, da vemo, kaj in v kolikšni meri se je zaradi različnih partnerstev spremenilo na bolje, npr. uporaba alternativnih virov, zmanjševanje izpustov, kmetijstvo, prilagojeno podnebnim spremembam, pozitivne rešitve na področju gospodarstva, daljše življenje. V Najboljših novicah iz sveta smo jih predstavili zgolj nekaj. Upamo, da nas bodo vse skupaj spodbudile, da se tudi sami vključimo v izgradnjo sveta, pravičnega do ljudi in planeta,« zaključuje Virtičeva.

Projekt z izvirnim naslovom “World’s Best News” se je leta 2010 razvil na Danskem in je zgleden primer konstruktivnega novinarstva in prostovoljskega angažiranja pri širjenju pozitivnih informacij o ključnih razvojnih temah. V nekaj letih se je razširil v številne evropske države. Najboljše novice iz sveta so v Sloveniji izšle leta 2015, 2016, 2019 dve izdaji in 2020. Zadnje tri izdaje vsebujejo tudi uspešne zgodbe slovenskih nevladnih organizacij.

 Platforma SLOGA združuje slovenske nevladne organizacije s področja razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči.

 

Preberite:

Najboljše novice iz sveta 2020 – posamične strani

Najboljše novice iz sveta – časopisna postavitev

Obiščite spletno stran

 

Dodatne informacije:


Patricija Virtič

Patricija.virtic@sloga-platform.org

031 410 550