Program Otroški parlamenti – z motiviranostjo in pogumom v naslednjih 30 let

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je ob 30. obletnici programa Otroški parlamenti v sredo, 30. 9., v Ljubljani pripravila Simpozij za regijske koordinatorje in mentorje Otroških parlamentov. Otroški parlamenti so 30-letnico sicer praznovali v šolskem letu 2019/2020.

Okoli 70 udeleženk in udeležencev iz vse Slovenije je uvodoma prisluhnilo kratki zgodovini Otroških parlamentov, predvsem kako se je vse skupaj začelo v letu 1990. »Otroški parlamenti so po tridesetih letih še vedno edina organizirana oblika participacije otrok, « je poudarila Liana Kalčina, častna članica ZPMS in tudi snovalka programa.

Raziskovalki Inštituta RS za socialno varstvo dr. Tamara Narat in Jasmina Rosič sta predstavili ugotovitve orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok v Sloveniji, ki kažejo, da je participacija otrok pri nas na nezavidljivo nizki ravni. »Pri tem je treba še posebej izpostaviti ugotovitev, da ranljive skupine otrok nimajo enakih možnosti sodelovanja in so pogosto prezrte; zdi se kot da njihova mnenja nikogar ne zanimajo,« sta opozorili raziskovalki.

Pomembna tema simpozija je bila izvedba programa v tem šolskem letu v pogojih COVID-19. Udeleženci so se strinjali, da programa ne smemo opustiti, ampak ga moramo prilagoditi dani situaciji.

Skupaj z udeleženci smo pod vodstvom izkušene moderatorke izvedli interaktivno delavnico, s katero smo s pomočjo mentorjev in regijskih koordinatorjev postavili nekaj temeljnih izhodišč za izvedbo programa letošnjem šolskem letu, med drugim vključenost vseh otrok, tudi “tihih mišk” in otrok iz ranljivih skupin, ter dosledno informiranje pristojnih odraslih o vsakoletnih zaključkih otroških parlamentov na šolski, občinski, regijski in nacionalni ravni.

V sklepnem delu dogodka je potekala slavnostna seja Nacionalnega odbora za Otroške parlamente, v sklopu katere smo podelili priznanja mentorjem in regijskim koordinatorjem za predano delo v teh 30 letih. Vsem zbranim sta se zahvalila Uroš Brezovšek v imenu Nacionalnega odbora za Otroške parlamente in Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS, ki je dejala: »Hvala vam, da lahko program Otroški parlamenti peljemo že 30 let. Hvala vam, da otrokom omogočate to izkušnjo “biti slišan in upoštevan“. Brez vas programa ne bi bilo. Zavedamo se vaše izjemne vloge, ki jo imate pri delu z učenci, pri njihovi motivaciji, kreativnosti in aktivaciji. Zato še enkrat iskrena hvala. Upamo in želimo si, da bomo skupaj še najmanj nadaljnjih trideset let.«

Izvedbo simpozija je sofinancirala organizacija Eurochild.