1. januarja je na Ministrstvu za zunanje zadeve potekala okrogla miza “Slovenija za otrokove pravice – Kako lahko izboljšamo položaj otrok v svetu” namenjena je bila predstavitvi mednarodnega delovanja različnih slovenskih deležnikov na področju otrokovih pravic.

Eden od govornikov je bil podpredsednik ZPMS Uroš Brezovšek. Izpostavil je nekatera pereča področja otrokovih pravic, s katerimi se soočamo v Sloveniji. Poleg revščine otrok in ranljivih skupin (otroci Romi in migranti), na sistemski ravni Slovenija že od leta 2016 nima Programa za otroke, nimamo samostojnega varuha za otrokove pravice in država še vedno zamuja s pripravo poročila za Odbor za otrokove pravice pri OZN.

Omenil je Konferenco ZPMS o participaciji otrok, z naslovom Državljani prihodnosti, ki je potekala v novembru in je bila s strani mednarodne mreže za otroke Eurochild prepoznana kot zgled za druge države. Na dogodku je bilo podpisano pismo o sodelovanju na področju participacije otrok med MIZŠ, MDDSZ, ZPMS in Nacionalnim odborom za otroške parlamente. Otroci sami pa so izpostavili, da se ne počutijo slišane in so pogosto le dekoracija na dogodkih.

Dodal je, da čeprav vsi radi govorimo o participaciji otrok in se država rada pohvali z Otroškim parlamentom®, ki ga samostojno izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije že 30 let, še vedno nima zagotovljenih finančnih sredstev s strani države.

Izpostavil je še mednarodno delovanje TOM telefona® v organizaciji Child Helpline International, ki povezuje 178 članic – telefonov za pomoč otrokom v stiski iz 146 držav. TOM telefon® je vključen tudi v  Insafe, ki je evropsko omrežje, zadolženo za koordinacijo aktivnosti s področja osveščanja javnosti glede varne rabe interneta in mobilnih naprav. V omrežje so vključene posamezne nacionalne točke osveščanja, vključno s slovensko (Center ta varnejši internet Slovenija, katerega del je TOM telefon®).

 

Foto vir: Spletna stran MZZ