29. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM

 


V ponedeljek, 8. aprila, je v veliki dvorani Državnega zbora RS potekalo zasedanje 29. nacionalnega otroškega parlamenta (NOP). 114 mladih parlamentarcev iz vse Slovenije je razpravljalo o osrednji temi Šolstvo in šolski sistem. Uvodoma jih je pozdravila podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije ga. Tina Heferle. Spodbudne besede sta mladim parlamentarcem namenila tudi predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije ga. Darja Groznik in predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor.

 

Ga. Tina Heferle je povedala: »Bodite pogumni in drzni. Bodite aktivni in inovativni. Izkoristite različne priložnosti in možnosti. Ne pozabite, da si lahko znanje pridobite že z izmenjavo med vrstniki ali se različnih veščin naučite od staršev. Ohranite samokritičnost, razum in zaupanje vase. Ob tem pa ostanite pošteni in pravični.«

 


Ga. Darja Groznik je v nadaljevanju dodala: »Dragi mladi, tu ste zato, da se pogovorite na ves glas, da s svojim razmišljanjem nagovorite odrasle, tudi najvišje predstavnike naše države. Aktivno državljanstvo, spoštljiv in argumentiran govor ter upoštevanje drugačnosti, je tisto, kar vas bo popeljalo naprej. Svet v katerem živimo mi vsi, predstavlja številne pasti. Ne prepustite se sovražnosti izključevanju. Veseli me, da že drugo leto govorite o šoli in šolskem sistem. Šola vas oblikuje in prav je, da vas šola tudi posluša. Imate veliko predlogov kako šolo izboljšati. Šola in šolski sistem je tudi zelo aktualna tema. Veste, da Ministrstvo za šolstvo pripravlja spremembe in prav je, da pri tem poslušajo tudi vas in bistvo našega dragocenega projekta je ravno to, kar je zapisano v Konvenciji o otrokovih pravicah, v 12. členu – pravica biti slišan in povedati svoje mnenje. Zato vam želim, da izkoristite ta dan in kar se da plodno razpravo.«

 


Pred začetkom dela v skupinah je mlade nagovoril tudi predsednik RS g. Borut Pahor in jim namenil lepo popotnico: »Ker boste čez nekaj let morda vi tisti, ki boste odločali o prihodnosti naše države, si dobro zapomnite: če bi se morali Slovenci ponovno odločati o najbolj vitalnih vprašanjih našega razvoja, moramo med seboj ohraniti strpnost in razumevanje. Najbolj pomembno za tako majhen narod je, da ostanemo skupaj. To pomeni, da skupaj razmišljamo, kakšno pot bomo ubrali in da ostanemo skupaj tudi takrat, ko je pot napačna. Razmišljajte s svojo glavo, a z zavedanjem, da na koncu moramo ostati skupaj.«

 


Minister za izobraževanje dr. Jernej Pikalo je podal nekaj zaključkov na lanskoletno temo, ki je bila enaka letošnji in mladim zaželel kvalitetno razpravo: »Lansko leto ste ugotavljali, da so učni načrti prenatrpani, včasih tudi preveč faktografski, slišali smo vas, ko ste govorili o vplivu staršev na šolo, opozarjate nas podobno, kot nas opozarjajo učitelji. Zato je zdaj naša naloga, da gremo na osnovi vaših razprav v dialog s starši in šolami in z vami. Pravite, da bi lahko naredili korak naprej glede uvedbe moderne tehnologije, prenovili bi državljansko vzgojo, državljanske veščine. Govorili ste o varnem in spodbudnem učnem okolju. Naj bo jasno, da je osnova vsega učenja ravno to – varno in spodbudno učno okolje. Izpostavljali ste poklicno orientacijo, da vam manjka praktično znanje … vse kar ste predlagali, so posodobitve. Zato je še boljši šolski sistem odvisen tudi od vas. Želim vam veliko iskrenih idej in veliko razprave. Samo v razpravi se razčistijo mnenja in samo v razpravi pridemo do boljših rešitev.«

 


V nadaljevanju so mladi poročali o svojem delu v štirih skupinah: šola za življenje, odnosi v šoli, metode in načini poučevanja/učenja in učne vsebine. Mladi so večkrat izpostavili, da si želijo več praktičnega učenja, učilnice na prostem, učenje bontona, prve pomoči in retorike, več znanja in informacij o aktualnem dogajanju, predstavitev poklicev, učenje in tudi merjenje čustvene inteligence, mladi si želijo tudi, da bi predmeti kot so likovna in športna vzgoja, postali predmeti brez ocen, bolj z namenom povezovanja, druženja in sprostitve …

 


V plenarnem delu zasedanja so mladim parlamentarcem prisluhnili tudi: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer, minister za javno upravo g. Rudi Medved, varuh človekovih pravic g. Peter Svetina, namestnik varuha človekovih pravic g. Tone Dolčič in nekateri poslanci ter drugi vabljeni gostje.

 


»Za temo 30. nacionalnega otroškega parlamenta, ki bo potekal v prihodnjem šolskem letu, so mladi parlamentarci izbrali MOJA POKLICNA PRIHODNOST (71 glasov).«

 


Zveza prijateljev mladine Slovenije

 

 

 

 

 


____________________________________________________________________________

 


Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za aktivno državljanstvo in demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvajajo v 2/3 osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Program izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok in mladih k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki se tičejo njih. V programu sodelujejo učenci ob podpori mentorjev in regijskih koordinatorjev programa.

 


Otroški parlament je pred 29 leti nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili in predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Kot oblika demokratičnega dialoga se Otroški parlamenti izvajajo v 2/3 osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni ter zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. V programu sodeluje na letni ravni približno 3000 učencev ob podpori 200 mentorjev in 20 regijskih koordinatorjev programa.